Markkinakommentit

Ekonomisti: Sijoittaja, pysy rauhallisena ja hajauta

Osakemarkkinat päätyivät viikon lopuksi eilen tuhtiin laskuun jenkkimarkkinoilla. Sijoittajilla riittää nyt huolenaiheita.

Osakemarkkinoiden lokakuussa alkanut lasku jatkui perjantaina USA:n markkinoilla, kun kaikki osakeindeksit romahtivat poikkeuksellisen suurin numeroin. S&P 500 laski eilen 2,3 prosenttia, teknologiapörssi Nasdaq laski 3,1 prosenttia ja Dow tippui 2,2 prosenttia.

S&P 500 –indeksin lasku kuluneella viikolla on ollut syvin sitten viime maaliskuun.

Kuten aina laskupäivänä, osakemarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaava VIX-indeksi pomppasi yli 9,6 prosenttia ylös.

Kasvanut hermostuneisuus markkinoilla on laskenut pitkiä korkoja. USA:n 10-vuoden velkakirjan tuotto on laskenut marraskuun 8. päivän 3,2 prosentista tämän hetken alle 2,9 prosenttiin.

Yrityksiä ei kurssilaskusta voi syyttää, sillä uutistoimisto Bloombergin mukaan jenkkifirmoilta odotetaan ensi vuonna yhdeksän prosentin tuloskasvua.

Makrotalous on se tekijä, joka sijoittajia nyt huolettaa. Kauppasodan jatkumisen lisäksi eilen julkistetut USA:n odotettua heikommat työllisyysluvut olivat punainen vaate markkinoille. Viime kuussa Yhdysvalloissa syntyi 155 000 uutta työpaikkaa, kun ekonomistit olivat odottaneet 198 000 työpaikan syntymistä.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää

Osakemarkkinoille on odotettavissa nopeita käänteitä ja vauhdikkaita tilanteita myös ensi vuonna, ennustaa LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen.

”Useat eri epävarmuustekijät pitävät sijoittajat varpaillaan ja hermostuneisuus lisää osakekurssien heiluntaa ympäri maailmaa”, Kinnunen uskoo. Hänen mukaan lyhyellä aikavälillä realisoituvat tuotot osakemarkkinoilla saattavat jäädä vaatimattomiksi.

”Tilanne arvopaperimarkkinoilla on muuttunut ja arvopapereiden kurssiheilunta on kasvussa. Lisäksi talouskehitykseen liittyvä riski on kasvussa.”

Samalla myös sijoittajien riskinottohalukkuus on laskenut.

Kinnusen mukaan kaikki riskitekijät yhdessä saavat aikaan sen, että sijoittajien tuottovaatimukset ovat kasvussa ja sitä kautta arvopapereiden hinnoissa on laskupainetta. Näin tuottonäkymät ainakin lyhyellä aikavälillä ovat ekonomistin mukaan haastavat, ja tuotoissa voi tapahtua suuriakin muutoksia sekä ylös- että alaspäin.

Tuottojen heilunta eli volatiliteetti suurta

Kinnusen mukaan osakkeiden tuottonäkymät Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa ovat tällä hetkellä aiempaa matalammat keskipitkällä, enintään viiden vuoden aikajänteellä. Lyhyellä aikavälillä tuotot voivat heilahdella suuresti.

Syitä sijoittajien hermostuneisuuteen on useita. Ekonomistin mukaan tänä syksynä sijoittajien puheenaiheeksi on noussut keskeisten teollisuusmaiden talouskasvun hidastuminen. Useat talouskehityksestä kertovat mittarit ennakoivat, että kasvu jatkaa vaimenemistaan seuraavat vuodet.

Myös keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka, etenkin Yhdysvalloissa, hillitsee Kinnusen mukaan osakesijoittajien riskinottohaluja.

”Tosin viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell lievästi vihjaili, että keskuspankki saattaisi olla hiljalleen nostanut korkoja vakaan talouskehityksen kannalta riittävälle tasolle. Myös moni muu keskeinen keskuspankki pyrkii seuraamaan Yhdysvaltain esimerkkiä ohjauskoron nostoissa.”

Myös poliittiset riskit hermostuttavat sijoittajia edelleen. Ekonomistin mukaan välirauhasopimuksesta huolimatta Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiistat eivät ole vielä ratkenneet. Lisäksi epävarmuutta herättävät Britannian EU- euro ja Italian riskialtis budjettipolitiikka.

Pysy kärsivällisenä ja hajauta laajasti

Kurssien heilunnasta ja sijoittajien hermoilusta ei kannata Kinnusen mielestä säikähtää, jos sijoitusten riskitaso on valittu itselle sopivaksi. Pitkäjänteinen ja laajasti hajauttava sijoittaja pärjää kurssiheilunnasta huolimatta, ekonomisti neuvoo.

”Sijoitustoiminnan luonteeseen kuuluu, että markkinaympäristön muuttuessa nähdään usein voimakasta kurssiheiluntaa. Nykyisessä sijoitusympäristössä korostuvat hajautuksen merkitys ja sijoitustoiminnan pitkäjänteisyys”, Kinnunen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>