Talouden trendit

Palkansaajien tuloverotus ja kokonaisveroaste kevenevät vuonna 2019

Palkansaajista valtaosan kokonaisveroaste kevenee, paljastaa vuoden 2019 luvuilla päivitetty Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Verokone.

Palkansaajan kokonaisverorasitus kevenee kaikissa tuloluokissa. Palkansaajat maksavat tuloveroja vuonna 2019 tulotasosta riippuen 0,1—0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018.

Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin merkittäviä, sillä 46 kuntaa korottaa kunnallisveroa ja viisi laskee sitä. Peräti 36 kunnassa palkansaajan ansiotuloverotus ei kevene lainkaan, koska niissä kunnallinen tuloveroprosentti nousee 0,5 prosenttiyksikköä tai enemmän. Suomessa on 311 kuntaa vuonna 2018.

Arvonlisäverotus pysyy ennallaan, mutta valmisteveroja korotetaan muun muassa virvoitusjuomien, tupakkatuotteiden ja alkoholin sekä lämmityspolttoaineiden osalta. Kotitalouksien kulutusmenoilla painotettu kulutusveroaste kohoaa lievästi 0,1 prosenttiyksikköä 22,3 prosenttiin.

Työnantajan välilliset työvoimakustannukset alenevat vuonna 2019. Yksityisen työnantajan maksamista palkoista perittävät sosiaalivakuutusmaksut alenevat keskimäärin 0,9 prosenttiyksikköä 20,9 prosenttiin.

EVAn Verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen. Kokonaisveroaste kertoo, mikä prosenttiosuus tuloista menee valtion tuloveroihin, kunnallisveroon, arvonlisä- ja valmisteveroihin sekä sosiaalivakuutusmaksuihin (mukaan lukien työnantajan maksut). EVAn Verokone on nyt päivitetty vuoden 2019 luvuilla.

Oman kokonaisveroasteensa voi selvittää osoitteessa www.totuusveroistasi.fi.

EVAn verokone on laadittu palkansaajan henkilökohtaisen verotuksen laskentaan ja kahden palkansaajan kotitalouden tapauksessa kummankin on laskettava veronsa erikseen. Verokone ei kerro työttömän, eläkeläisen tai muiden sosiaalietuuksien saajan verotietoja, koska heidän veroperusteensa vaihtelevat paljon muun muassa verovähennysten osalta.

Palkansaajan tuloverotuksessa on huomattavia eroja asuinkunnan mukaan ja sosiaalivakuutusmaksussa iän mukaan. Verokoneessa erot on huomioitu siten, että käyttäjä ilmoittaa asuinkuntansa sekä sen, onko hän alle tai yli 53-vuotias.

Verokone laskee myös niin sanotun laajan veroprosentin, jossa on huomioitu työnantajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut. Koska laajan veroprosentin suuruus riippuu työnantajasektorista, verokoneen käyttäjän pitää valita työnantajakseen joko yksityinen yritys tai julkisyhteisö.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös