Talouden trendit

Yritysjohtajat: Paikallinen sopinen parantaa työllisyyttä

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa.

Keskuskauppakamarin Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneista yritysjohtajista suuri enemmistö kannattaa yleissitovuuden höllentämistä ja paikallisen sopimisen parempaa mahdollistamista.

80 prosenttia kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneista yritysjohtajista arvioi, että heidän yrityksensä työllistämismahdollisuudet paranisivat, mikäli työehtosopimusten yleissitovuutta höllennettäisiin paikallinen sopiminen paremmin mahdollistaen. Melko tai erittäin epätodennäköisenä vaikutuksen arvioi 11 prosenttia vastaajista.

Sanallisissa perusteluissa käy ilmi, että erityisesti moni pieni yritys paikkaa vakituista työvoimaa vuokratyövoimalla järjestelmän kankeuden vuoksi. Tällaisia vastauksia yritysjohtajat antoivat.

”Nyt ei uskalla ottaa vakituisia työntekijöitä, koska työnantajan velvollisuudet ja sitovuus ovat liian kallis vaihtoehto. Tämän takia olemme joutuneet työllistämään lisävoimaa vain ja ainoastaan vuokratyövoimana.”

”Tällä hetkellä käytämme enemmän ja enemmän vuokratyöyrityksiä joustojen saamiseksi.”

”Paikallinen sopiminen, jota ei keskusjohtoisena harjoitetusta tavasta johtuen olla kovinkaan harjaantuneita soveltamaan, on avain työn tuottavuuden lisääntymiseen, jonka hedelmät jakautuisivat sekä työnantajien että -tekijöiden kesken. Työnantajana en tavoittelisi palkkojen alentamista, vaan tuottavuuden kasvua ja oikeiden tekijöiden palkitsemista ja yritysten kasvuedellytyksiä.”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan yritysjohtajien viesti asiasta on selvä.

”Paikallinen sopiminen on avain työllisyysasteen nostamiseksi. Työlainsäädäntöä pitää uudistaa siten, että työpaikkakohtainen sopiminen kaikesta ohi yleissitovien työehtosopimusten on mahdollista kaikille samoin tasa-arvon ehdoin. Tämä muuttaisi työehtojen yleissitovuuden työntekijöiden valittavaksi”, Rommakkaniemi toteaa.

Hänen mielestään paikallinen sopiminen ei heikennä työntekijöiden asemaa, koska he voivat aina valita olla järjestäytymättä ja että ehdoista tuolloin sovitaan TES:ien mukaan.

Alakohtaisilla TES:eillä olisi siten tärkeä ja vahva asema myös tulevaisuudessakin. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että luodaan mieluummin aitoja, pysyviä työpaikkoja kuin vuokratyövoiman lisääntymistä”, Rommakkaniemi toteaa.

Keskuskauppakamarin hallitusohjelmatavoitteena on paikallisen sopimisen laajentaminen yrityksissä niin, että toimialakohtaiset työehtosopimukset toimivat niin sanotusti perälautana.

Romakkaniemi korostaa työllisyysasteen nostamisen olevan seuraavan hallituksen tärkein kärkihanke.

”72 prosentin työllisyystavoite oli hyvä. Seuraavan hallituksen on tavoiteltava 75 prosenttia. Ensi vuosikymmeneen mennessä tavoitteen on kuitenkin oltava 80 prosenttia, jotta meidän ei tulevaisuudessa tarvitse leikata hyvinvointiyhteiskunnan palveluista ja etuuksista. Tähänastiset toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta näpertelyä.”

Vaikka 72 prosentin työllisyystavoite saavutetaan, olemme Ruotsia yhä 6 prosenttiyksikköä jäljessä, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja muistuttaa. Jos meillä olisi Ruotsin työllisyysaste, olisi julkisen taloutemme tasapaino Rommakkaniemen mukaan yli viisi miljardia parempi ja valtiontalous selvästi ylijäämäinen.

Työehtosopimusten yleissitovien työehtosopimusten tarkoituksena on järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa työskentelevien työntekijöiden vähimmäistyöehtojen turvaaminen. Jos työnantaja tai työntekijä on järjestäytymätön, on työsuhteessa noudatettava kyseisellä alalla tai vastaavassa työssä voimassaolevan työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä.

Yleissitovuus tarkoittaa myös sitä, että kaikkien kyseisen alan työnantajien on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta, olivatpa he järjestäytyneitä työnantajaliittoon tai eivät.

Paikallisesta sopimisesta ei ole olemassa mitään yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan ennen kaikkea työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Esimerkiksi voitaisiin sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä puitteissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös