KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

5 kohdan muistilista knock-out warranttien vertaamiseen

Knock-out warranttien kulut voi olla hankala hahmottaa.

Knock-out warrantti on vivutettu sijoitustinsrtumentti, jonka arvo perustuu kohde-etuuden ja knock-out tason väliseen erotukseen. Mitä isompi ero knock-out tason ja kohde-etuuden hinnan välillä on, sen arvokkaampi sitä pienempi vipuvaikutus knock-out warrantilla on. Knock-out warrantit tunnetaan myös nimellä ”unlimited turbo”.

Knock-out warrantti sisältää korkean riskin. Jos kohde-etuus käväiseekin knock-out tasollaan, erääntyy knock-out warrantti arvottomana. Tämän takia knock-out warrantti on sitä riskitasoisempi mitä lähempänä kohde-etuutta knock-taso on. Toisaalta tuotteen vipuvaikutus on sitä voimakkaampi, mitä lähempänä knock-out taso on alla olevan kohde-etuuden markkina-arvoa. 

Knock-out taso vaikuttaa niin sijoittajan saamaan tuottoon, sijoittajan maksamiin kuluihin, kuin sijoittajan ottaman riskin määräänkin. Siksi laaja valikoima knock-out tasoja kohde-etuutta kohti on sijoittajan etu. Vontobel tarjoaa useisiin indekseihin, laajaan kirjoon suomalaisia osakkeita, valuuttoihin ja raaka-aineisiin sidottuja knock-out warratteja useilla eri knock-out tasoilla.

Tarjolla olevan valikoiman lisäksi, myös sijoittajan maksamilla kuluilla on merkitystä. Näin otat liikkelaskijan veloittamat hallinnointikustannukset huomioon knock-out warranttia valittaessa.

1) Unlimited turbo ja knock-out warrantti ovat sama asia

2) Rahastojen juokseva kulu on helppo ymmärtää

Se on sijoitetun pääoman päälle laskettu prosentti.

Avain knock-out warrantin juoksevien kulujen ymmärtämiseen on hahmottaa, että kyseessä on lainaa sisältävä tuote. Laina on se mikä maksaa ja mitä enemmän lainaa, sen isommat kulut. Toisin kuin rahastoissa, ovat knock-out warrantin juoksevat kulut siis sidoksissa tuotteen sisältämän velan määrään, ei omaan pääomaan. Mitä suurempi suhteellisen velan osuus, sitä korkeampi rahoituskustannuksen osuus. 

Käytännössä lainaosuus on tuotteen knock-out rajataso. Lainakulut ovat ne kustannukset, jotka sijoittaja maksaa saadakseen knock-out warranttiin liittyvän vipuvaikutuksen. Kustannukset lisätään knock-out rajatasoon päivittäin.

Knock-out taso vastaa ottamasi velan määrää ja mitä alhaisemman knock-out tason tuotteen valitset, sen pienempi on omaan pääomaasi suhteutettu rahoituskustannus. Tosin myös saamasi vipuvaikutus on pienempi. Mitä korkeampi lainaosuus, sitä korkeampi vipuvaikutus. Ja laina maksaa rahaa. Tämän takia liikkeelle laskijat laskevat päivittäisen rahoituskustannuksen ja lisäävät sen knock-out rajatasoon. 

Yllä olevassa esimerkissä kummallakin sijoittajalla on käytännössä 50 euroa velkaa ja tämän takia sama juokseva kustannus.  Omalle pääomalle laskettuna kustannus on kuitenkin eri, koska oman pääoman määrä on eri suuri. 

Keskeisin mittari eri liikkeellelaskijoiden veloittamia kuluja verratessa on rahoituskustannuksen määrä (engl. finance spread). Kuten edellä todettiin, ei omalle pääomalle laskettu rahoituskustannus ole vertailukelpoinen mittari, koska oman pääoman suhteellinen osuus vaihtelee. Esimerkiksi Vontobelin kotisivuilta, löydät rahoituskustannuksen seuraavasti. Valitse ensin haluamasi knock-out warrantti ja klikkaa sitä.

Valitse tämän jälkeen ”tuotteen historiaa” ja klikkaa jotakin päivämäärää. Olennaisia ovat marginaali (financing spread), sekä viitekorko (reference interest rate).

Velka ei ole ilmaista. Kun pitoaika on yli päivän, sisältyy unlimited turboihin ja knock-out warrantteihin aina rahoituskulujen aiheuttama juoksevan kustannus. Tämä siitä huolimatta, että markkinoilta löytyy kuluttajille suunnattuja yhden päivän pitoaikoihin perustettuja nollakuluja indikoivia laskelmia. Rahoituskulu kannattaa siis selvittää.

3) Muutamasta läpikäymästäni liikkeellelaskijasta Dax-indeksiin sidottujen knock-out warranttien kohdalla Vontobel oli halvin 2,14 prosentin vuositasoisella rahoituskustannuksella

Nordnetin knock-out warranttien rahoituskustannus oli 2,64 prosenttia ja Citygroupin 3,63 prosenttia.

4) Juoksevien kustannusten lisäksi sijoittaja maksaa osto ja myyntihinnan välisen erotuksesta, mutta tämä spread on tyypillisesti ainoastaan yhden sentin suuruinen

Lisäksi sijoittaja maksaa välittäjän veloittamat pörssissä käydystä kaupasta koituvat välityskustannukset.

Knock-out warrantit ovat korkean riskiluokan tuotteita, joissa sijoittamansa pääoman voi menettää kokonaan. Sen takia niihin sijoitetaan yleensä pienempiä summia. Käytännön seurauksena sijoittaja yleensä joutuu operoimaan kiinteillä välityskustannuksilla. Välityskustannuksiin voi vaikuttaa välittäjävalinnan lisäksi sillä ostaako vähän jokaista vai enemmän yhtä knock-out warranttia. 

Välityskustannuksiin vaikuttaa myös kauppapaikka, koska ulkomaiseen pörssiin liittyy usein korkeampi välityskustannus. Kauppapaikka ja liikkeellelaskijan kotipaikka ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Sveitsiläinen Vontobel tarjoaa erittäin suuren valikoiman knock-out warrantteja, joilla käydään kauppaa nimenomaan Suomessa.    

5) Lopuksi on hyvä huomioida, että tuotteen hintaan sisältyvä liikkeeseenlaskijan riskipreemio ei ole vakio vaan voi kasvaa tai vähentyä riippuen markkinatilanteesta

Knock-out warrantit ovat talletussuojan piiriin kuulumattomia velkainstrumetteja. Tähän vastapuoliriskiin liittyen on hyvä huomioida, että Vontobelin ensisijaisen pääoman 19 prosentin osuus (engl. core capital ratio) on selkeästi muiden eurooppalaisten pankkien keskiarvon yläpuolella. 

 Tärkeitä oikeudellisia tietoja

Tämä tiedote ei ole rahoitusanalyysi, vaan tuotetta koskeva mainos. Se ei siis täytä rahoitusanalyysin puolueettomuuden varmistavia lakisääteisiä vaatimuksia, eikä kuulu rahoitusanalyysien julkaisua edeltävän kaupankäyntikiellon piiriin.

Saadakseen erityisesti johdannaissopimuksiin tehtyjen sijoitusten rakennetta ja riskejä koskevia yksityiskohtaisia tietoja, tulevien sijoittajien tulisi lukea perusesite, joka on saatavilla yhdessä lopullisten ehtojen sekä perusesitteen liitteiden kanssa sähköisessä muodossa liikkeellelaskijan verkkosivustolta osoitteesta http://certificates.vontobel.com. Tämän lisäksi perusesite, sen liitteet sekä lopulliset ehdot ovat ilmaiseksi saatavilla painetussa muodossa liikkeellelaskijan rekisteröidystä toimipaikasta:

Vontobel Financial Products GmbH,
Bockenheimer Landstrasse 24,
60323 Frankfurt am Main,
Saksa.

Sijoittajien on huomioitava voimassaolevat myyntirajoitukset.

Vontobel-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat maksaa summiltaan vaihtelevia suoria tai välillisiä provisioita kolmansille osapuolille (esim. arvopaperivälittäjille) yleisöantiin ja sertifikaattien myyntiin liittyen. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä jälleenmyyntikumppaniltasi.

Tätä tuotemainosta ei saa jäljentää tai jakaa edelleen ilman erityistä lupaa.

Kommentoi
Ylös
>