Sijoitusideat

Basware nousi Inderesin TOP3-osakelistalle

Inderes kertoi aamukatsauksessaan nostavansa Baswaren TOP3-listallaan Verkkokauppa.comin tilalle.

Baswaren kilpailijan tekemän ehdollinen ja ei-sitova noin 48 euron ostotarjouksen luo merkittävää nousupotentiaalia luo lähikuukausille riski-tuotto -suhteeltaan houkuttelevan erikoistilanteen osakkeeseen, Inderesin analyytikot Petri Aho ja Olli Vilppo perustelevat TOP3-listalle nostoa.

Baswaren pääomistaja uudisti jälleen sitoumuksensa hyväksyä mahdollinen ostotarjous tietyin ehdoin, jos se tehdään helmikuun loppuun mennessä. Tradeshift Holdings on lähestynyt Baswarea sitomattomalla ja erittäin ehdollisella alustavalla ehdotuksella liittyen Baswaren koko osakekantaa koskevaan mahdolliseen julkiseen ostotarjoukseen.

Alustava ehdotus on ehdollinen useille ennakkoehdoille, mukaan lukien muun muassa asianmukaisen rahoituksen varmistaminen, niin sanottu due diligence -tarkastuksen tekeminen tyydyttävällä tavalla ja Baswaren hallituksen suosituksen saaminen.

Tradeshiftin ja Baswaren yhdistyminen toisi lukuisia etuja Tradeshiftille, ja nämä edut osoittavat, kuinka arvokas yhtiö Basware saattaa olla Tradeshiftin kaltaiselle yhtiölle.

Inderesin analyytikot näkevät Baswaren pääomistajan sitoutumisen nostavan ostotarjouksen läpimenon potentiaalin korkeaksi, vaikka ostaja ei olekaan saanut varmistettua toistaiseksi rahoitusta ostotarjoukselleen.

Pääomistaja Arrowgrass Capital Partners tiedotti tällä viikolla, että se on antanut tiettyjen ehtojen toteutuessa Baswaresta ehdollisen ostotarjouksen tehneelle yhdysvaltalaiselle teknologiayhtiö Tradeshift Holdingsille uuden sitovan lupauksen hyväksyä mahdollinen ostotarjous, jos se tehdään viimeistään 28.2.2019. Arrowgrass omistaa Baswaren osakekannasta 24,8 prosenttia.

Petri Ahon mukaan pääomistajan sitoutuminen ostotarjoukseen kertoo siitä, että pääomistaja näkee ostotarjouksen hinnoittelun osakkeenomistajan kannalta houkuttelevampana vaihtoehtona, kuin sen, että Basware jatkaisi toimintaansa itsenäisenä yhtiönä. Aho kuitenkin muistuttaa, ettei Tradeshift Holdings ole kuitenkaan vielä tehnyt sitovaa ostotarjousta Baswaresta, sillä yhtiö ei ole kyennyt arviomme mukaan toistaiseksi varmistamaan sitovaa rahoitusta tarjoukselle.

Inderes analyytikot näkevät nykyisellä osakekurssitasolla yhtiön osakkeessa enää vain rajatusti laskuvaraa, vaikka ostotarjous ei toteutuisi.

Ahon mukaan Baswaren osake saa edelleen nostetta Tradeshiftin aktivoimasta ”osto-optiosta”, joka osoittaa yhtiön olevan houkutteleva kohde teolliselle toimijalle selvästi nykyistä korkeammalla arvostustasolla, sekä noin 45 euron osakekohtaista arvostusta indikoivasta yhtiön pitkän aikavälin potentiaalia mittaavasta kassavirtalaskelmasta.

Baswaren arvo nojaa Ahon mukaan kuitenkin yhtiön SaaS-liiketoimintamallista ja kehitysvaiheesta johtuen vielä hyvin voimakkaasti pitkän aikavälin kassavirtojen ja kasvustrategiassa onnistumisen varaan, eikä arvostukselle saada lähivuosina tukea tuloskertoimista.

”Näkemyksemme mukaan parhaan mittarin osakkeen arvostukselle antaa tässä vaiheessa cloud-tuottojen odotetun kasvun ja kannattavuuden yhdistelmän vertaaminen globaaleihin SaaS-verrokkeihin. Tämä mittari indikoi osakkeelle toistaiseksi vain noin 30 euron arvostusta”, Aho toteaa.

Inderesin tavoitehinta Baswaren osakkeelle on 42 euroa ja suositus on lisää.

Inderesin TOP3-listan muut yhtiöt ovat tällä hetkellä ravintola-alan yritys NoHo Partners eli entinen Restamax ja taloushallintopalveluja tarjoava Talenom.

Kommentoi
Ylös
>