Kasvuosakkeet

Bittium on vahva kasvuyhtiö, mutta kallis

Inderes laski Bittiumin osakkeen suositusta.

Analyysitalo Inderes odottaa turvallisia viestintäratkaisuja tarjoavan Bittiumilta kovaa kasvua. Tämän vuoden liikevaihdon kasvuennuste on lähes 26 prosenttia, ensi vuonna odotettu kasvu kiihtyy lähes 30 prosenttiin ja vuonna 2020 jo 34 prosenttiin.

Inderes kuitenkin laski tulosennusteita merkittävästi. Analyysiyhtiön strategi ja seniorianalyytikko Juha Kinnunen toteaa aamukatsauksessa, että vuoden 2019 liikevoittoennustetta Inderes laski 9,0 miljoonasta eurosta 7,3 miljoonaan euroon.

”Arviomme mukaan H1’19 on edelleen suhteellisen vaisu, koska valtaosa vuoden aikana tehtävistä toimituksista ajoittuu loppuvuoteen. Merkittävin tekijä on Puolustusvoimien Tough SDR -tilauksen ajoitus – arviomme mukaan alkuvuosi menee vielä tuotekehitykseen, ja toimitukset alkavat vasta loppupuoliskolla (selkeä muutos aiempaan arvioon)”, Kinnunen toteaa.

Bittiumin tuotteiden kehitys on edennyt Inderesin käsityksen mukaan pitkälti suunnitelmien mukaan, vaikka radion todella laaja taajuusalue asettaa haasteita. Bittiumin kulurakenne on yleensäkin noussut Inderesin ennusteita nopeammin henkilöstön osalta, Kinnunen muistuttaa.

Lisäksi Bittium ei ole vieläkään tiedottanut yhdestäkään merkittävästä Mexsat-tilauksesta, minkä takia Inderes laski vuoden 2019 Mexsat-tuoteliikevaihtoennustettaan 10 miljoonan euron tasolle aiemmasta 12 miljoonasta eurosta.

Mexsat-järjestelmä tarjoaa satelliittiviestintäpalveluita Meksikoon ja sen merialueille, mukaan lukien Meksikonlahti ja Tyynimeri.

Oululaisyhtiön voimakas toteutunut tuloskasvu ja edelleen vahvat kasvunäkymät ovat luonnollisesti heijastuneet yhtiön markkina-arvoon. Päivitetyillä Inderesin tulosennusteilla yhtiön vuoden 2019 ennustettu P/E on noin 38x ja EV/EBITDA alle 18x, mitkä ovat erittäin korkeita lähes missä tahansa vertailussa, Kinnunen painottaa.

Bittiumin osakekurssi on noussut väkevästi viime vuosina.

Viimeisin nousupyrähdys alkoi viime heinäkuussa, jonka jälkeen osakekurssi on noussut peräti 48 prosenttia. Viimeisin nousupyrähdys alkoi joulukuun 12. päivänä, jolloin Bittium julkisti Puolustusvoimien SDR-tuotteiden lisähankintavarauksen. Juuri Puolustusvoimien SDR-tuotteiden hankintasuunnitelman selkeä nousu tukee merkittävästi pidemmän aikavälin näkymiä, Kinnunen arvioi.

Yhtiön kova tuloskasvu antaa tilaa korkealle arvostukselle, mutta osakkeeseen ne eivät tarjoa enää nousuvaraa, Kinnunen uskoo.

”Bittiumin lähivuosien tuloskasvunäkymä on kuitenkin poikkeuksellisen vahva, ja näkymä pohjautuu nyt pitkälti jo saatujen tilauksien toimituksiin. Tämän takia olemme valmiita hyväksymään Bittiumin poikkeuksellisen korkeat arvostuskertoimet, mutta nousuvaraa emme niissä enää kuitenkaan näe ilman konkreettisia näyttöjä.”

Inderes-analyytikon mielestä Bittiumin kehitys vaikuttaa erittäin vahvalta potentiaalin vihdoin konkretisoituessa, mutta osakkeeseen on jo hinnoiteltu paljon hyvää ja tulokset vaativat edelleen aikaa.

Inderes laski Bittiumin suosituksen vähennä-tasolle aikaisemmalta lisä-tasolta ja toistaa 7,5 euron tavoitehinnan.

Kommentoi
Ylös
>