Sijoittaminen

Osakkeet laskevat, mutta miksi? – kasa koottuja selityksiä

Media keksii kurssireaktioille selityksiä, jotta ne voidaan uutisoida ja saada myyviä otsikoita. Tällaisilla uutisilla on lähinnä viihteellistä arvoa.

Oletko koskaan miettinyt miten osakkeen hinta muodostuu  ja miksi omistamasi osakkeen arvo tippuu? Oletko hämmästellyt yllättäviä kurssireaktioita suuntaan tai toiseen ja lähtenyt etsimään niille vastauksia?

Joskus kurssireaktioille löytyy hyvä selitys, joskus taas ei.

Yksinkertaisuudeessaan osakkeen hinnan määrittää kysynnän ja tarjonnan laki. Jos kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, nousee osakkeen hinta. Korkeampi hinta lisää osakkeen tarjontaa ja vähentää osakkeen kysyntää. Näin hinta tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan määrän.

Lyhyellä aikavälillä osakkeen hinnan muutoksia ei voi ennustaa, vaan ne tapahtuvat sattumanvaraisesti. Silti meillä ihmisillä on aina tarve löytää seurauksellle syy ja tässä esitellään muutamia koottuja selityksiä.

Osakkeet laskevat, koska öljyn hinta laskee

Osakkeiden hinnanlaskua perustellaan usein öljyn hinnan laskulla. Logiikka on se, että mitä heikommin talouden rattaat pyörivät, sen vähemmän öljyä kuluu.

Hauskaa siinä on se, että viime aikainen alhainen öljyn hinta ei johdu pelkästään alhaisesta kysynnästä vaan myös Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannosta ja Opecin haluttomuudesta rajoittaa tuotantoaan.

Osakkeet laskevat, koska öljyn hinta nousee

Yllättäen osakkeiden hinnan laskua voidaan myös perustella öljyn hinnan nousulla. Logiikka on se, että kalliit polttoainekustannukset ovat pois kuluttajien ja yritysten lompakoista.

Öljystä voidaan vielä todeta, että öljyn hinta ei vaikuta osakkeiden hintaan.

Osakkeiden hintaa perustellaan usein öljyn hintamuutoksilla. Kuvasta näkee, että todellisuudessa öljyn hinnan ja osakkeiden hinnan välillä ei ole korrelaatiota. Välillä osakkeet laskevat ja välillä ne nousevat.

Osakkeet laskevat, koska maailmalta tulee huonoja talousuutisia

Esimerkiksi työttömien lukumäärällä on hyvin vähän merkitystä yksittäisen yrityksen liiketoiminnan pyörittämisen kannalta.

Mutta jos työttömyys lisääntyy voidaan se nähdä merkkinä heikentyneestä talouskasvusta antaen syyn osakekurssien laskulle.

Osakkeet laskevat, koska maailmalta tulee hyviä talousuutisia

Otetaan sama työttömyysesimerkki käsittelyyn. Edelleenkin saadaan uutinen, jolla on vähäinen vaikutus itse yrityksen toimintaan.

Mutta nyt osakekurssien laskuun onkin syynä parantunut työllisyys. Logiikkakin on selkeä.

Jos makrotalouden tila on liian hyvä, vaikuttaa se keskuspankkien toimiin. Korkoja nostetaan ja elvytystä vähennetään. Kummatkin toimet vaikuttavat negatiivisesti osakkeisiin.

Korkeammat korot vaikuttavat yritysten kustannuksiin ja tekevät korkoinstrumenteista houkuttelevempia sijoituskohteita. Sijoittajat siirtävät sitä enemmän rahaa osakkeista korkopapereihin, mitä houkuttelevampia korkotuottoja on saatavilla. Vaihtoehtoiskustannus onkin sijoittamisessa tärkeä käsite.

Osakkeet laskevat, koska sijoittajat kotiuttavat voittoaan

Tämä on yksi tyypillisimpiä selityksiä. Varmasti pitää paikkansa, että sijoittajat kotiuttavat voittojaan. Näinhän tapahtuu pääsääntöisesti joka päivä.

Tosin tästäkin voidaan olla sitä mieltä, että sijoittajat eivät kotiuta voittoja.

Osakkeet laskevat, koska sijoittajien huoli lisääntyi

Kurssilaskua voi perustella myös huolten lisääntymisellä.

Tämäkin pitää paikkaansa. Tosin se taitaa olla syy-seuraussuhde taitaa usein mennä niinpäin, että ensin tulee kurssilasku ja sitten huolestuneet sijoittajat.

Osakkeet laskevat, koska yritys tekee odotuksia heikomman tuloksen

Tässä on oikea syy kurssilaskulle, koska syyllä on kytkös yrityksen liiketoimintaan. Mikäli yritys tekee odotuksia heikomman tuloksen tulee osakekurssi laskemaan tulosjulkistuksen myötä.

Olennaista ei ole se onko tulos itsessään hyvä vai huono, vaan se onko se odotettua parempi tai huonompi. 

Snap Chat on tästä ääriesimerkki. Liikevaihdon kasvu on kasvuyritysten kohdalla kaiken a ja o. Snap Inc kertoi liikevaihtonsa kasvaneen huimat 286 prosenttia. Se on aivan valtavan paljon. Silti osakekurssi tippui tulosjulkistuksen myötä reilusti yli 20 prosenttia, koska se oli odotuksia heikompi.

Osakkeet laskevat, koska hedge-rahastot tekivät jotakin

Hedge-rahastot eroavat tavallisista sijoitusrahastoista muun muassa siinä ettei niiden ole pakko kertoa sijoitusstrategiastaan julkisesti.

Hedge-rahastoon sijoittavan kannalta salassa pidettävää sijoitusstrategiaa voidaan pitää perusteltuna. Salkunhoitopalkkiot ovat hedge-rahastoissa suuria ja jos kaiken kertoisi julkisuuteen, voitaisiin strategia kopioida. Mitä enemmän strategiaa käytetään, sen heikommin se toimii.

Tämä on tehokkaiden markkinoiden oletusarvo: jos markkinoilta löytyy varma tapa tehdä ylituottoa, tullaan tätä mahdollisuutta käyttämään niin paljon, että hinnat nousevat. Korkeammat hinnat johtavat siihen, että ylituottoa ei ole enää mahdollista tehdä.

Medialle hedge-rahastojen salamyhkäisyys tarjoaa mahdollisuuden selittää kurssilaskua ja joskus vedotaan myös hedge-rahastojen harjoittamaan kurssimanipulaatioon.

Mitä siis sijoittajan tulisi ajatella tästä kaikesta?

Lyhyen aikavälin kurssireaktioihin haetaan aina syitä suunnasta tai toisesta. Sijoittajan kannattaakin keskittyä pitkään aikajänteeseen ja korkoa korolle ilmiön tuomiin mahdollisuuksiin.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin elokuussa 2016.

Kommentoi
Ylös
>