Markkinakommentit

Sijoitusvuosi 2019: Kenguru liittyy härän ja karhun seuraan

Kenguru Australia

Kuluvan vuoden aikana tullaan näkemään runsaasti nousuja ja laskuja, arvioi varainhoitoyhtiö Pictet.

Vuosi 2018 oli vaikea markkinoilla, sillä hyvin harva omaisuuslaji teki voittoa. Hankalan vuoden jälkeen varainhoitoyhtiö Pictet arvioi vuoden 2019 olevan vuosi, jolloin ”kolme kaverusta” – härkä, karhu ja kenguru – ottavat kukin paikkansa finanssimarkkinoilla.

Toisin sanoen Pictet odottaa runsaasti nousuja ja laskuja, mutta uskoo myös, että volatiliteettipiikeistä hyötymään kykenevät fiksut sijoittajat pystyvät ponnahtamaan eteenpäin kengurun lailla.

Vuoden 2019 Perspectives-katsauksen erikoisnumerossa Pictet Wealth Managementin (PWM) sijoitusjohtaja César Pérez Ruiz selittää, miksi hän ei pelkää volatiliteettia.

”Voimme olla kohtalaisen varmoja, että vuonna 2019 volatiliteetti palaa normaalimmaksi ajoittaisine piikkeineen. Mielestämme tämä ei välttämättä ole huono asia. Volatiliteetti tarjoaa mahdollisuuksia taktisille sijoittajille, jotka ovat tarpeeksi ketteriä ja joustavia sopeutuakseen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, kengurun tavoin”, Ruiz toteaa.

Pérez Ruiz uskoo globaalin talouden hidastuvan vuonna 2019, muttei joutuvan lamaan. Inflaatio lisääntyy, keskuspankkien toimia on aiempaa vaikeampi ennakoida, ja ”poliittiset riskit näyttelevät edelleen tärkeää roolia markkinoilla.”

Tässä epävarmassa ympäristössä Pérez Ruiz suosittaa yritysanalyysiin perustuvaa osakepoimintaa. Hän suosii yrityksiä, joilla on rakenteellisia kasvun ajureita, hinnoitteluvoimaa sekä alhainen velkaantumisaste.

”Kun korot nousevat, suosimme osingon kasvattajia”.

Pérez Ruiz uskoo, että vaikean vuoden jälkeen kehittyvien markkinoiden, erityisesti Aasian, osakkeet tulevat taas suosioon, sillä esiin nousee merkkejä siitä, että niiden pitkä alituottojen kausi on päättymässä arvostusten alkaessa näyttää houkuttelevammilta tuottopotentiaalin näkökulmasta.

PWM:n päästrategi ja sijoitusten allokoinnista ja makrotutkimuksesta vastaava johtaja Christophe Donay uskoo, että vuoden 2018 markkinaheilahtelut voivat olla osoitus siirtymisestä markkinoiden ja talouden uuteen aikakauteen ja että tämä muutos voi vaikuttaa myös osakkeiden arvostuksiin. Ne voivat jäädä jumittamaan vuodesta 2016 alkuvuoteen 2018 välisenä aikana nähtyjen korkeiden tasojen alapuolelle, Donay arvioi.

Muutos on tapahtumassa erittäin heikon näkyvyyden aikana, joten Donay voi antaa vuoden 2019 makronäkemykselleen vain 55 prosentin todennäköisyyden – selvästi aiempia vuosia vähemmän.

”Näiden seikkojen vuoksi olemme aiempaa aktiivisempia taktisessa toiminnassamme ja olemme sopeuttaneet strategista allokaatiotamme”, Donay sanoo.

Hän uskoo, että sijoittamisessa laatuun panostaminen on tärkeää tänä vuonna.

”60/40-salkkujen (60 % osakkeita, 40 % joukkolainoja) suhteellisen tylsien näkymien vuoksi olemme alkaneet sisällyttää salkkuumme aiempaa määrätietoisemmin yksityisiä omaisuuslajeja”, Donay toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös