Yritysuutiset

Kasvava osa suursijoittajista siirtää varoja pois pörssiosakkeista

BlackRockin selvityksen mukaan globaalit institutionaaliset sijoittajat ovat huolissaan talouden suhdannekäänteestä ja siirtävät riskejään vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Kun huolet taloussuhdanteen kääntymisestä laskuun kasvavat, institutionaaliset sijoittajat vähentävät riskejään lisäämällä sijoituksia yksityisille markkinoille. Tämä selviää BlackRockin vuosittain institutionaalisten asiakkaidensa parissa tekemästä globaalista selvityksestä.

BlackRock teki globaalin selvityksen 230 suurimman institutionaalisen sijoittaja-asiakkaansa keskuudessa. Näiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli seitsemän biljoonaa dollaria. Kysely tehtiin neljän viikon aikana marraskuussa ja joulukuun alussa 2018.

Maailmanlaajuisesti yli puolet (56 %) asiakkaista sanoi taloussuhdanteen kääntymisen mahdollisuuden olevan yksi tärkeimmistä makroriskeistä, joka vaikuttaa sijoitusten allokointiin ja painotusten muutoksiin. Selvityksen mukaan erityisesti yksityiset markkinat ovat suosittuja vuonna 2019. Jo usean vuoden ajan sijoittajat ovat muuttaneet riskipainotuksiaan hakiessaan tuottoja kohteista, jotka eivät korreloi keskenään.

Pääomia listaamattomiin kohteisiin

Tämän trendin jatkona epälikvideihin vaihtoehtoihin sijoitetaan lisää varoja: 54 prosenttia vastaajista aikoo kasvattaa sijoituksia reaaliomaisuuteen, 47 prosenttia pääomasijoituksiin ja 40 prosenttia kiinteistöihin.

Yli puolet (51 %) vastaajista aikoo vähentää sijoituksiaan julkisesti noteerattuihin osakkeisiin vuonna 2019. Trendi kiihtyy, sillä osakevähentäjien osuus oli 35 prosenttia vuonna 2018 ja 29 prosenttia vuonna 2017. Trendi näkyy selvimmin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, missä yli kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista suunnittelee vähentävänsä osakesijoituksia. Manner-Euroopassa luku on vain 27 prosenttia.

”Kun talouden suhdanne kääntyy, uskomme yksityisten markkinoiden auttavan asiakkaitamme navigoimaan aiempaa haastavammassa ympäristössä”, sanoi Edwin Conway, BlackRockin instituutioasiakasliiketoiminnan globaali johtaja.

”Olemme korostaneet jo jonkin aikaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden mahdollisuuksia tuottojen lisäämiseksi ja hajautuksen parantamiseksi, joten emme olleet yllättyneitä asiakkaidemme lisätessä sijoituksia epälikvideihin sijoituskohteisiin, kuten yksityisiin lainoihin”.

Lisää sijoituksia korkoihin, käteinen edelleen tärkeää

Korkosijoituksiaan suunnitteli viime vuonna lisäävänsä 29 % vastaajista, tänä vuonna 38 %. Korkotuotteissa siirtyminen private credit -lainoihin jatkuu, sillä yli puolet (56 %) vastaajista suunnittelee lisäävänsä sijoituksia niihin. Vastaajat uskovat myös lisäävänsä sijoituksia muihin korkotuotteisiin, kuten lyhyen duraation tuotteisiin (30 %), arvopaperistettuihin sijoituksiin (27 %) ja kehittyville markkinoille (29 %) todennäköisesti näiden omaisuusluokkien tarjoama suhteellisen arvon takia.

Selvityksestä käy myös ilmi, että suurin osa instituutioista haluaa pitää käteisvaransa entisellään tai jopa kasvattaa niitä vuonna 2019. Näin erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa kolmannes (33 %) vastaajista aikoo kasvattaa käteisvarojaan salkkujensa suojaamiseksi.

”Korkoihin siirtyminen korostuu erityisesti yrityseläkkeissä. Monet eläkejärjestelmätkeskittyvät riskin vähentämiseen, eläkevastuiden ja eläkevarojen välisen suhteen parantamiseen ja loppupeliin valmistautumiseen”, Conway toteaa.

Osakesijoituksissa painotus muuttuu kohti alfa-strategioita ja vastuullista sijoittamista

Osakesijoitusten vähentäminen lyhyellä aikavälillä on globaali trendi, mutta institutionaaliset sijoittavat muuttavat myös sijoitusten painotuksia osakesalkkujensa sisällä. Kolme tärkeintä teemaa on vähentää salkkujen riskiä pörssilistatuilla markkinoilla (41 % vastaajista), lisätä sijoituksia alfa-strategioihin (32 %) ja lisätä vastuullisen sijoittamisen (ESG) strategioiden painostusta sekä vaikuttavuussijoittamista (28 %).

Convayn mukaan volatiliteetti on lisääntynyt ja maailmassa on paljon epävarmuutta, ja siksi asiakkaat miettivät uudestaan, mitä tehdä riskisille sijoituksilleen.

”Asiakkaille on tärkeää pitää varansa sijoitettuina. Osakkeilla on edelleen erittäin tärkeä rooli salkuissa, ja alfa-strategiat ovat nykyisessä tilanteessa erityisen järkeviä. Asiakkaat pyrkivät entistä määrätietoisemmin tavoitteisiinsa alfasijoituksillaan.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös