Talouden trendit

Suomen Yrittäjät: Osinkoverotus pitäisi olla yksinkertaisempi ja kannustavampi

Suomen Yrittäjien mielestä verotuksen painopistettä on siirrettävä kohti välillistä verotusta.

Suomi 2025: Suomen Yrittäjien verolinjaukset – Kannustava verotus luo kasvua -asiakirja julkistettiin tänään.

”Verolinjauksemme lähtevät siitä, että verotuksen tulee aina kannustaa toimeliaisuuteen”, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo. 

Suomen Yrittäjät esittää nettovarallisuudesta riippumatonta osinkoveromallia, jossa yhtiön ja osakkaan kokonaisveroaste säilyy 30 000 euron osinkoihin asti nykyisen huojennetun osingon tasolla. 30 000 euron ylittävien osinkojen osalta osinkojen kokonaisverorasitus olisi lähellä nykyistä pääomatuloverokantaa. Pääomatulon progressiosta luovuttaisiin.

”Nykyinen listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestely on koettu monimutkaiseksi. Se kohtelee muun muassa eri toimialojen yrityksiä eri tavalla”, veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä sanoo.

Listattujen yhtiöiden osinkoverotus säilyisi lähtökohtaisesti ennallaan, mutta progression poistaminen vaikuttaisi myös niiden verokohteluun. 

Suomessa on noin 73 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää, joiden yrityksissä työskentelee yli 200 000 työntekijää.

”Verokannusteet kannattaa luoda kannusteet sellaisiksi, että omistajan- ja sukupolvenvaihdos onnistuu mahdollisimman usein”, Kurki sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää, että vuoden 2011 jälkeen perintö- ja lahjaverotukseen tehdyt kiristykset tulee perua.

Yrittäjät esittää arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajaa nostettavaksi nykyisestä 10 000 eurosta 20 000 euroon ja liukuen poistuvan alarajahuojennuksen ylärajaa 30 000 eurosta 50 000 euroon.

Kommentoi
Ylös
>