Yritysuutiset

Google valitsi suomalaisen startup-yrityksen kiihdytysohjelmaansa

Sniffie Software Oy on valittu yhtenä kolmesta lupaavasta startup-yrityksestä Googlen startupeille ja scaleupeille suunnattuun kiihdytysohjelmaan.

Kiihdytysohjelma on globaalisti ensimmäinen laatuaan ja se pilotoidaan Pohjoismaissa. Sen tarkoituksena on innovoida uusia markkinointiteknologiaan liittyviä ratkaisuja ja nopeuttaa yhtiöiden pääsyä Googlen partneriyrityksiksi. Kilpailu pidettiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä. Lopulliset valinnat julkistettiin viime viikolla Googlen toimistolla Tukholmassa.

Accelerate Your Growth on Googlen pohjoismaissa pilotoitava startupeille ja scaleupeille tarkoitettu ohjelma, jossa osallistujat ratkovat markkinointi- ja mainosteknologiaan liittyviä tulevaisuuden haasteita Googlen kanssa ja näin vahvistavat omaa tuotetarjontaansa hyödyntämällä Googlen Ads -ohjelmointirajapintaa.

Google satsaa vahvasti yritysten kehittämiseen tarjoamalla tukea, tietoa ja ohjausta niin teknisissä kuin liiketoimintamalleihin liittyvissä ratkaisuissa. Ohjelmaan valitut yritykset pääsevät myös nopeutetulla aikataululla hakeutumaan osaksi Googlen partneriverkostoa.

Kilpailuun otti osaa suuri määrä yrityksiä, joista parhaat kutsuttiin esittämään ideansa Googlelle. Kolme ohjelmaan valittua voittajaa olivat suomalainen Sniffie Software, sekä ruotsalaiset Real Reach ja Match2One.

Sniffie Software on verkkokaupan hintaseurantaan ja hinnoitteluun keskittynyt startup-yritys. Sniffien esityksessä kiiteltiin eritoten käytännönläheistä toteutusta ja mahdollisuutta automatisoida markkinointia ja mainontaa hinnoittelun tai markkinan hintatilanteen perusteella.

Vähittäiskauppa on viime vuosina havahtunut tilanteeseen, jossa nopea mobiiliostamisen kasvu, viiveettömät toimitukset sekä isojen verkkokaupan toimijoiden hintakilpailu ovat muuttamassa vähittäiskaupan aiemmin vahvaa paikallista asemaa.

”Tänä päivänä jo vain maltillinen säästö ajaa ihmisiä tekemään ostoksen lähikaupan sijaan verkosta. Se on palava haaste vähittäiskaupalle.” kertoo Sniffie Software Oy:n toimitusjohtaja Tomi Grönfors.

Vähittäiskaupan haasteena onkin juuri kilpailuympäristön nopea muutos, jossa vain tehokkaalla, merkityksellisellä ja automatisoidulla markkinoinnilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Sniffie Softwaren kilpailuidea pohjautuikin automatisoituun markkinahintatietoon ja sen kautta mainostajan viestin valintaan aidon markkinahintatilanteen mukaan.

”Meistä markkinoijan pitää pystyä vaihtamaan viestin kärkeä sen mukaan, missä hintapositiossa yritys on. Halvimpana kannattaa painottaa hintaa, kun taas kalleimpana tulisi painottaa esimerkiksi erinomaista asiakaspalvelua ja laatua” selostaa Tomi Grönfors.

Kommentoi
Ylös
>