Talouden trendit

Hyvä taloussuhdanne näkyy yritysten määrän lisääntymisenä

Uusien yritysten määrä on kasvussa kolmatta vuotta peräkkäin. Uusyrityskeskusten maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettiin viime vuonna lähes 8 000 uutta yritystä.

Uusien yritysten määrä kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin. Nyt kasvua oli neljä prosenttia. Eniten yrityksiä perustivat 26–30-vuotiaat, ja yrittäjäksi siirryttiin useimmiten yksityisen työnantajan palveluksesta.

Vuoden 2018 aikana perustettiin maamme uusyrityskeskuksissa yhteensä 7771 uutta yritystä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka perustettujen yritysten määrä kasvoi, oli uusia asiakkaita uusyrityskeskuksissa aavistuksen verran vähemmän kuin aikaisemmin. Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.

”Tämä kertoo yrittäjyyttä suunnittelevien tahtotilasta. Yrityksen perustamista ja liikeideaa on pohdittu huolella ja yrittäjyys on selkeästi valinta, joka halutaan toteuttaa. Lukuihin vaikuttaa todennäköisesti myös hyvä työllisyystilanne”, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Nuoret ja ammattikoulutetut vahvasti edustettuina

Viime vuonna perustetuista 7771 yrityksestä yli 6200 yrityksen voidaan olettaa olevan toiminnassa vielä vuosien kuluttuakin.

Uusyrityskeskusten neuvonnalle myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti edellyttää, että 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Vastaava luku kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on 50 prosenttia.

Suurin osa (18 %) viime vuoden aikana yrittäjäksi ryhtyneistä oli 26–30-vuotiaita. Lähes yhtä suuri osuus (17 %) oli 31–35-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan nuoria (alle 36–vuotiaita) oli yrityksen perustaneista puolet. Kolme prosenttia perustaneista oli yli 65-vuotiaita.

Lähes kolmanneksella (32 %) yrittäjäksi ryhtyneistä oli ammattikoulututkinto ja noin viidenneksellä (19 %) ammattikorkeakoulututkinto. Pelkän kansa- tai peruskoulun käyneitä oli joukossa viisi prosenttia.

Vajaa kolmannes (30 %) viime vuonna yrityksen perustaneista oli työttömiä. Useimmiten yrittäjäksi lähdettiin yksityisen työnantajan palveluksesta (35 %). Joka kymmenes yrityksen perustaneista oli opiskelijoita.

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on juuri julkaistu

Suomen uusyrityskeskusten verkosto julkaisee vuosittain päivitetyn oppaan alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on julkaistu ystävänpäivänä ja siitä löytyy ajantasaisin tieto yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyen.

Perustamisopas jaetaan kaikille yrittäjiksi aikoville maamme uusyrityskeskusten kautta ja sähköisen version voi ladata maksutta osoitteesta www.perustamisopas.fi. Opas toimii yhtenä yritysneuvonnan työkaluna, mutta pelkästään sen varaan ei yrittäjyyttä suunnittelevan kannata jättäytyä.

”Jokainen yritysidea ja jokainen yrittäjäkandidaatti on ainutlaatuinen ja menestymisen edellytykset tulee punnita jokaisen tapauksen kohdalla erikseen. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta ja eri alojen asiantuntijoilta yrittäjäksi aikova saa maksutta parhaat arviot ja neuvot juuri omaan tilanteeseensa”, Kallama tähdentää.

Kommentoi
Ylös
>