Yritysuutiset

Outokummulta vaisu tulosraportti – osinko laskee, velka kasvaa, näkymät heikkenevät

Loka-joulukuun odotettua parempi tuloskehitys lienee sijoittajille laiha lohtu.

Teräsyhtiö Outokumpu petrasi tulostaan loka-joulukuussa ja ylitti tuloskasvullaan myös analyytikoiden konsensusodotukset. Outokummun oikaistu käyttökate nousi loka-joulukuussa 89 miljoonaan euroon vertailukauden 82 miljoonasta eurosta.

Neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate kasvoi yhtiön mukaan Europen vahvemman tuotejakauman ja USA:n korkeampien perushintojen sekä Ferrochromen 32 miljoonan euron vakuutuskorvauksen johdosta. Positiivisten tekijöiden vaikutusta osittain heikensivät ruostumattoman teräksen toimitusten lasku sekä grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden kustannusten nousu.

Analyytikoiden konsensusennuste oikaistulle käyttökatteelle oli Vara Researchin keräämän ennusteen mukaan85,2 miljoonaa euroa. Tuloskehitys oli myös parempaa kuin mitä Outokumpu oli arvioinut kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksessaan. Tuolloin Outokumpu odotti oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Outokummun liikevaihto nousi 1 586 miljoonaan euroon viime vuoden 1 463 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos laski 0,07 euroon vertailukauden 0,31 eurosta. Analyytikot odottivat 0,04 euron osakekohtaista tulosta. Osinko laskee viime vuodesta, sillä teräsyhtiön johto esittää 0,15 euron osinkoa, mikä oli myös analyytikoiden ennuste. Edellisvuoden osinko oli 0,25 euroa.

Yhtiön korollinen nettovelka nousi vuoden lopussa 1241 miljoonaan euroon edellisvuodenlopun 1091 miljoonasta eurosta.

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jakelijoiden korkeiden varastotasojen vuoksi. Yhtiö arvioi ruostumattoman teräksen toimitustensa olevan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä.

Americas-liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen tuloksen yhtiö arvioi pysyvän heikkona. Americasin liiketoiminnan parantamiseksi käynnistettyjen toimenpiteiden uskotaan alkavan vaikuttaa kuluvan vuoden aikana. Ferrochromen tulosta heikentää ferrokromin matalampi sopimushinta.

Outokumpu arvioi ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan alemmalla tasolla kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä, eli siis alle 89 miljoonan euron.

”Vuosi 2018 oli eurooppalaiselle terästeollisuudelle erittäin poikkeuksellinen. Yhdysvaltain terästullien aiheuttama ennennäkemätön markkinahäiriö johti halpatuonnin nopeaan kasvuun ja kovaan hintapaineeseen Euroopassa vaikeuttaen alueen terästeollisuuden toimintaa, toteaa Outokummun toimitusjohtajan Roeland Baan.

Baanin mukaan markkinatilanne on epävakaa.

”Vuoden 2018 oikaistu käyttökate oli 485 milj. euroa (631 milj. euroa) heijastaen markkinoiden epävakautta sekä tuotannon tarveaineiden huomattavaa kustannusnousua. Euroopassa puolustimme katteitamme tuotejakauman merkittävän parantumisen ansiosta. Americas-liiketoiminta-alueen taloudellinen tulos oli pettymys johtuen korkeammista kustannuksista sekä ongelmista myynnin ja toimitusketjunhallinnan prosessien yhteensopivuudessa.”

Baanin mukaan yhtiön korollinen nettovelka nousi 1,2 miljardiin euroon pääasiassa heikon varastonhallinnan vuoksi. Taseen vahvistaminen ja nettovelan vähentäminen ovatkin keskeisiä tavoitteita vuonna 2019.

Euroopan unionin pysyvien suojaustoimien uskotaan Baanin mukaan vähentävän tuontia ja palauttavan markkinatasapainon Eurooppaan vuonna 2019.

”Strategiamme keskeisten osa-alueiden määrätietoisen toteuttamisen ja Americasin kannattavuuden parantamisen lisäksi markkinatasapainon palautuminen Eurooppaan on ensiarvoisen tärkeää saavuttaaksemme vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet.”

Kommentoi
Ylös
>