Talouden trendit

Intrum: Monet pariskunnat yhdessä vain rahan vuoksi

Lähes joka viides eurooppalaisista jatkaa parisuhdetta vain taloudellisista syistä. Taloudelliset syyt ovat monelle pariskunnalle ainoa syy pysyä yhdessä.

Rahalla on varsin suuri voima. Se voi joskus olla jopa ainoa syy jatkaa parisuhdetta. Asia käy ilmi ruotsalaisen perintäyhtiö Intrumin teettämästä tutkimuksesta, joka julkaistiin romanttisesti ystävänpäivänä 2019.

Tutkimuksen tulos oli melko karua luettavaa. Peräti 17 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista kertoi heidän taloudellisen tilanteensa olevan syynä siihen, etteivät he eivät ole päättäneet parisuhdetta.

Tutkimus toteutettiin kaikkiaan 24 eri Euroopan maassa syyskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 24 000 vastaajaa.

Eroja niin maiden kuin myös sukupuolten välillä

Koska tutkimus tehtiin ympäri Eurooppaa, eri maista saadut tulokset olivat paikoittain varsin erilaisia. Esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa tulokset olivat tutkimuksen keskiarvoa korkeampia. Ranskalaisista 23 prosenttia, espanjalaisista 21 prosenttia sekä briteistä 19 prosenttia kertoi taloudellisten syiden pitävän heitä kiinni nykyisissä parisuhteissa.

Suomi taas oli tutkimuksessa keskiarvon alapuolella. Suomalaisista vastaajista vain noin 14 prosenttia koki rahan pitävän pariskuntaa yhdessä.

Ehkä hieman yllättäen miehet kokivat naisia useammin pysyvänsä parisuhteessaan rahan vuoksi. Miespuolisista vastaajista 18 prosenttia ilmoitti pysyvänsä taloudellisista syistä pariskuntana, kun taas naisista 15 prosenttia ilmoitti samaa.

Raha on joskus myös eron syynä

Tutkimuksessa selvitettiin myös toista ääripäätä, eli kuinka moni on joskus päättänyt parisuhteensa rahan tai sen lieveilmiöiden vuoksi.

Kaikkiaan 14 prosenttia vastaajista kertoi taloudellisten ongelmien olleen joskus heidän parisuhteensa päättymisen syynä. Vastauksissa oli paikoittain suuriakin eroja eri ikäryhmien välillä.

Taloudelliset seikat aiheuttavat kaikista vähiten ongelmia 65 vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien pariskuntien keskuudessa. Vain seitsemän prosenttia yli 65 vuotta täyttäneistä vastaajista kertoi, että taloudelliset syyt ovat vaikuttaneet heidän parisuhteensa päättymiseen.

Sen sijaan ikäryhmissä 18-24 -vuotiaat sekä 25-34 -vuotiaat 18 prosenttia kertoi, että raha on ollut heidän parisuhteensa päättämisen syynä. Myös tässä ryhmässä useampi miehistä kuin naisista oli samaa mieltä väittämän kanssa. Miehistä 17 prosenttia on päättänyt parisuhteensa rahan vuoksi, kun taas naisista saman on tehnyt vain 12 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan noin joka neljäs vastaaja kertoi, että rahahuolet ovat jatkuvasti läsnä heidän parisuhteissaan.

Miksi raha vaikuttaa niin paljon rakkauteen ja sen kestoon?

Raha vaikuttaa parisuhteeseen monilla tavoin. Yksi yleisimmistä syistä kehnossa parisuhteessa pysymiseen taloudellisista realiteeteista johtuen saattaa liittyä esimerkiksi oman asunnon hankintaan. Yhden hengen talouksien voi olla vaikeampaa saada esimerkiksi asuntolainaa, kuin pariskuntana hakevan talouden. Toisin sanoen eron jälkeen jommallakummalla tai jopa molemmilla osapuolilla voi olla vaikeuksia löytää itselleen uutta asuntoa.

Myös tuloerot kotitalouden sisällä voivat aiheuttaa ongelmia. Epätasainen tulonjako pariskunnan välillä aiheuttaa usein myös vahvasti parisuhteen dynamiikkaan. Suuret tuloerot parisuhteen osapuolien välillä on usein merkittävä ongelma.

Ongelmia parisuhteen ja rahan yhdistämisessä voi välttää esimerkiksi liian suuren velkamäärän välttämisellä. Lisäksi kannattaa pyrkiä välttämään täydellistä taloudellista riippuvuutta omasta kumppanista.

1 kommentti
 • Bernstein sanoo:

  Raha on ihan pätevä syy olla rakentamatta elämäänsä aisan yli potkimisen varaan.

  Asuntolainaakin haettaessa pankkia ei kiinnosta pariskunnan kokema keskinäinen rakkaus tai xxx-frekvenssi vaan juurikin se, miten lainasta yhteisvoimin aiotaan rahan puolesta selvitä (FV:n vaatima määritelmä; pankkia itse asiassa kiinnostaa vain vakuus)

  Eläinkunnastakin tiedetään, että perheen ja yhteisön tuoma turva ja ”tukkuostajan”(ryhmässä saalistamisen) edut voittavat evoluutiossa yksinhuoltamiseen kenties liittyvän suuremman vapauden. Vapaudella ei ole isommalti käyttöä, ellei löydä syötävää tai tulee itse syödyksi.

  Ihmislaumassakin sinkkujen väitetysti suurempi vapaus(harjoittaa sitä kenen kanssa milloinkin huvittaa) on mahdollista vain, jos sitoutuneiden pariskuntien muodostama yhteiskunta ja vakiintunut kulttuuri antavat heille fyysistä turvaa ja taloudellista tukea. Pelkistä sinkuista koostuva lauma ajautuu yleensä anarkiaan ja/tai haaremiyhteiskuntaan.

  ”Naisen euro” on siinä kontekstissa taatusti naisen murheista pienin.

 • Ylös
  >