Makrotalous

Kauppakamarit: Työn verotuksen keventäminen ja kannustinloukkujen purkaminen seuraavan hallituksen tehtävä

Ratkaisuja Suomelle -vaaliohjelmassaan kauppakamarit esittelevät keinoja, joilla Suomen kilpailukyky ja työllisyysaste saadaan nousuun.


Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kuva Tarmo Valmela.

Suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä on muodostunut vuosikymmenten kuluessa vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, joka sisältää monenlaisia kannustinloukkuja.

Kauppakamarit vaativat ansiotulojen verotuksen keventämistä ja ylimmän marginaaliveron asettamista 50 prosenttiin. Lisäksi sosiaaliturvaa on uudistettava siten, että työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannattavaa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa, että tulevan hallituksen agendalla kaikkein suurin kärkihanke tulee olemaan työ.

”Suomen kilpailukyky perustuu korkean arvonlisän työhön. Kireä työn verotus ja ankara progressio kannustavat työn sijasta kuitenkin lähinnä satsaamaan vapaa-aikaan. Seuraavan hallituksen on asetettava tavoitteekseen 75 prosentin työllisyys, joka on ensi vuosikymmenellä hilattava lähemmäs 80 prosenttia”, Rommakkaniemi vaatii.

Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan

Suomalaisesta työstä ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei saa Rommakkaniemen mukaan jäädä liian kapeille harteille, ellemme halua tulevaisuudessa joutua leikkaamaan hyvinvointivaltiomme etuuksista.

”Väestön ikääntyminen asettaa tälle vielä omat haasteensa. Työllisyysasteen nostamiseen ei ole yhtä ratkaisevaa keinoa, vaan tarvitsemme useita rakenteellisia uudistuksia. Me kauppakamareissa haluamme tarjota keinoja välttämättömien uudistusten läpiviemiseksi.”

Kauppakamarit esittävät sosiaaliturvan uudistuksen lisäksi paikallisen sopimisen laajentamista, työvoiman liikkuvuutta tukevaa asunto- ja liikennepolitiikkaa, yksityisten työvoimapalveluiden roolin kasvattamista sekä muunto- ja täydennyskoulutuksesta päättämisen siirtämistä alueelliseksi.

”Työvoiman saatavuuden turvaaminen on elinkeinoelämän suurin haaste tulevaisuudessa. Tämä korostuu erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Meidän on saatava työttömyysastetta alenemaan koulutuksen ja työn kannattavuuden kautta. Väestön vanhentuessa ja syntyvyyden laskiessa tarvitsemme työllisyyden nousun lisäksi aktiivisia toimenpiteitä työperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi”, toteaa puolestaan Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Suomessa työn verotus on ankaraa

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton kansainvälinen palkkaverovertailu.

Suomessa palkansaajan veroprosentti on selvityksen matalimmalla, eli 28 000 euron vuosittaisella palkkatasolla jo hieman eurooppalaisten vertailumaiden keskiarvoa kevyempi. Verotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkansaajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin.

tuloverotus tuloveroprosentti vertailu verotus

Suomalaista keskipalkkaa eli 43 000 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Korkein veroprosentti on tällä tulotasolla Belgiassa.

Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Toisin sanoen mitä suurempia palkkatasoja tarkastellaan, sitä kireämpää verotus Suomessa on vertailumaihin nähden.

Kaikkein suurituloisimmalla palkkatasolla marginaaliveroprosentti on kolmanneksi korkein Ruotsin ja Belgian jälkeen. Vertailun suurituloisinta, 140 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa 6,9 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin.

Kauppakamarien julkaisu Ratkaisuja Suomelle.

Kommentoi
Ylös
>