Kasvuosakkeet

Suomen Hoivatilat kasvaa ryminällä – laajentaa Ruotsiin

Päiväkoti-, hoiva- ja palvelukiinteistöihin keskittyvä oululainen kiinteistöyhtiö laajenee vauhdilla.

Yhtiö on aloittanut ensimmäiset Ruotsin hankkeet. Paitsi että kyseessä ovat hoivatilojen ensimmäiset hankkeet Ruotsissa, ovat ne myös ensimmäiset hankkeet Suomen ulkopuolella.

Hoivatilat AB on sopinut kolmen päiväkotihankkeen käynnistämisestä Eskilstunaan, Ronnebyhyn ja Norrtäljeen. Päiväkotien yhteenlaskettu investointiarvo on noin 11 miljoonaa euroa. Hankkeiden lopulliset maanvuokra- ja vuokrasopimukset solmitaan kevään aikana. Kohteet valmistuvat vuoden 2020 aikana.

”Odotamme, että teemme jatkossakin pitkän aikavälin investointeja palvelukiinteistöihin yhdessä ruotsalaisten kuntien kanssa, sanoo Hoivatilat AB:n toimitusjohtaja Maria Frid. Frid aloitti Hoivatilojen Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtajana viime syyskuussa.

Uudishankkeita myös Suomessa

Myös Suomen markkinoilla yhtiön alkuvuosi on ollut onnistunut.

Yhtiön on sopinut alkuvuodesta Suomessa noin 30 miljoonan euron arvoisista uudishankkeista. Näistä hieman yli puolet on kuntavuokralaisille toteutettavia hankkeita: kouluprojekti Mikkeliin sekä päiväkotihankkeet Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan.

Ensimmäisistä hankkeista sopiminen on analyysitalo Inderesin mukaan strategisesti tärkeää, koska se antaa tärkeän referenssin potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tällä uudella markkinalla. Hanke myös todistaa, että yhtiön palveluille on kysyntää Ruotsissa, toteaa Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen.

Ruotsiin laajentumisesta on Hoivatiloille useita hyötyjä.

”Ruotsin markkina tarjoaa yhtiölle lisää kasvumahdollisuuksia, minkä lisäksi kansainvälistyminen parantaa kiinteistöportfolion maantieteellistä hajautusta ja laskee siten yhtiön kokonaisriskiprofiilia”, Kinnunen toteaa.

Suomen Hoivatiloille oleellisen hoivakiinteistömarkkinan koko (päiväkodit, hoivakodit ja koulut) on Ruotsissa selvästi yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna, mutta vastaavasti rakennuttamisen kilpailu on todennäköisesti Suomea kireämpää, Kinnunen arvioi. Myös hoivakiinteistöjen tuottotasot ovat hieman Suomea matalampia.

Hoivatilat kertoi myös sopineensa alkuvuodesta Suomessa noin 30 miljoonan euro arvosta uudishankkeita. Kinnusen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön keskeneräisten ja aloittamattomien kiinteistöjen hankekanta on noussut viime vuoden lopun noin 122 miljoonasta eurosta nyt karkeasti noin 34 prosentilla noin 163 miljoonaan.

”Olimme itse aikaisemmin ennustaneet yhtiön toteuttavan vuosina 2019-2020 yhteensä noin 200 MEUR:n edestä kiinteistöhankkeita hankinta-arvolla mitattuna ja tämä ennuste vaikuttaa alkuvuoden investointitahti huomioiden varovaiselta”, Kinnunen.

Hoivatilat on hoivan ja kasvatuksen tilojen tuottamiseen, vuokraamiseen ja omistamiseen erikoistunut palveluyritys. Kiinteistön käyttäjä saa toiveidensa mukaiset tilat ”avaimet käteen” –periaatteella ja käyttövalmiina, ja Hoivatilat jää tilojen aktiiviseksi omistajaksi. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistäneet yli 150 kiinteistöhanketta ympäri Suomen.

Hoivatilojen asiakaskunta muodostuu pääasiassa päivähoito- ja hoivayrityksistä, joiden liiketoiminnalle on tyypillistä se, ettei pääomia haluta kiinnittää omiin kiinteistöinvestointeihin. Lisäksi etenkin päiväkodeissa ja kouluissa ikääntyneen rakennuskannan vuoksi erilaisten kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys voi olla merkittävä, mikä johtaa tarpeeseen korjata nykyisiä ja rakentaa uusia kiinteistöjä.

Hoivatilat toimii hoivakiinteistömarkkinassa, joka on viime vuosina kasvanut Suomessa voimakkaasti. Yksityinen palveluntarjonta on sekä päivähoidossa että muissa hoivan segmenteissä lisääntynyt muun muassa julkisen palvelutuotannon yksityistämisen ja palvelusetelien yleistymisen kautta.

Kannattava kasvu jatkuu

Viime vuonna yhtiön kaikki keskeiset tunnusluvut kasvoivat voimakkaasti: liikevaihdon kasvu oli lähes 40 prosenttia, sijoituskiinteistöjen arvo nousi 41 prosenttia ja kauden tulos kasvoi 45 prosenttia.

Hoivatilat arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan noin 23 miljoonaa euroa. Kasvuodotus on kova, sillä viime vuoden liikevaihto oli 17 miljoonaa euroa.

Hoivatilat uskoo kasvun pysyvän kannattavana. Operatiivisen tuloksen yhtiö arvioi olevan edelleen noin 40 prosenttia liikevaihdosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon se arvioi vuoden 2019 lopussa olevan 440 – 470 miljoonaa euroa.

Ohjeistus perustuu sille oletukselle, että yhtiö ei vuoden 2019 aikana tee merkittäviä valmiiden sijoituskiinteistöjen ostoja tai myyntejä ja että kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytettävät markkinatuottovaatimukset pysyvät nykytasolla.

Suomen Hoivatilat on noteerattu maaliskuun 2017 alusta lähtien Helsingin pörssin päälistalla.

Inderesin suositus Hoivatilojen osakkeelle on Lisää ja osakkeen tavoitehinta on 9,2 euroa.

Kommentoi
Ylös
>