Markkinakommentit

Kauppasota, Brexit…markkinoilla riittää epävarmuustekijöitä, mutta valopilkkujakin löytyy

Vaikka sijoitusmarkkinoilla riittää makrotalouden huolenaiheita, löytyy tilanteesta myös jotain myönteistäkin, arvioi Taalerin salkunhoitaja.

Markkinoilla epävarmuustekijöitä piisaa. Kiinan ja USA:n kauppasotaan ei ole löytynyt vielä lopullista ratkaisua, Kiinan vienti- ja tuontitilastot osoittavat kauppasodan rokottaneen maan ulkomaansektoria, Britannian EU-ero on yhä pahemmin umpisolmussa ja Saksan tehdastilaukset olivat huomattavasti odotettua rumemmat.

Helmikuun Saksan teollisuuden ennakkolukema päätyi tasolle 47,6, ennusteen oltua 50,0. Ostopäällikkölukema oli heikoin sitten vuoden 2014 ja kertoi teollisuuden alan päällikkötason työntekijöiden odottavan keskimäärin liiketoimintaympäristön heikentymistä.

Epävarmuus on heijastunut myös analyytikoiden tulosennusteisiin. Varainhoitoyhtiö Frontin mukaan esimerkiksi USA:ssa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tuloskasvu ylsi vielä kaksinumeroisille luvuille tulosten kohotessa 12 prosenttia vuodessa aiemmasta. Alkaneelle vuodelle tuloskasvu näyttää paljon vaatimattomammalta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä S&P500-yhtiöiden tulosten ennakoidaan laskevan runsaat kaksi prosenttia vuotta aiemmasta ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskasvun olevan lähellä nollaa.

Ei niin synkkää, ettei jotain positiivistakin. Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs löytää kolme seikkaa, jotka luovat sijoitusmarkkinoille uskoa.

Ensimmäinen asia on Fagernäsin mukaan kuluttajat, varsinkin Yhdysvalloissa.

”Kuluttajat eivät ole pahasti velkaantuneet ja palkat nousevat kovinta tahtia vuosikymmeneen. Tämän pitäisi itsessään tukea yksityistä kulutusta ja tuoda jopa hieman inflaatiopaineitakin”, salkunhoitaja toteaa.

Fagernäs muistuttaa kuitenkin, että palkkojen nousu ei toisaalta ole hyväksi yritysten marginaaleille. Siksi yritysten liikevaihtojen kasvu on ainakin Yhdysvaltojen osakemarkkinan osalta tärkein mittari tästä hetkestä eteenpäin, koska se pitää tuloskasvua kasassa.

Toinen salkunhoitajan mainitsema optimismia luova asia on keskuspankkipolitiikka ja elvytys.

”Kiina elvyttää omaa talouttaan, Yhdysvaltojen keskuspankki ei omien sanojensa mukaan ole koronnostopolulla tällä hetkellä ja Euroopan keskuspankki alkaa tunnustaa tosiasioita euroalueen taloudesta ja puskee koronnostoja eteenpäin. Tämä on osakeoptimismin peruspilari ja samalla luo uskoa siihen, että taloudessakin nähdään parempia lukuja lähitulevaisuudessa.”

Kolmas asia on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ja siitä sopiminen. Fagernäsin mukaan viime aikoina kommunikaatio tämän aiheen saralla on ollut positiivista. Molemmat osapuolet näyttävät ymmärtävät, ettei taloudessa ole enää niin paljon pelivaraa, että kauppasotaa kannattaisi loputtomiin lietsoa.

”Uskomme, ettei protektionismi enää lisäänny ja että tariffeja saatetaan jopa purkaa tietyin ehdoin.  Kauppasodassa ovat niin isot asiat kyseessä, ettei niitä kaikkia saada nopeasti pakettiin – ainakaan niin, että kaikki olisivat lopulta iloisia. Kiinalle ja presidentti Xi:lle kasvojen menettäminen on pahinta mitä voi tapahtua, ja siksi asiaa on lähestyttävä varoen. Sellaista lopullista sopimusta ei tule, jossa jompaakumpaa osapuolta voitaisiin yksiselitteisesti sanoa voittajaksi”, salkunhoitaja arvioi.

Yksi oleellinen kysymys, josta markkinoilla ei jostain syystä tällä hetkellä puhuta, on Yhdysvaltojen keskuspankin reagointi inflaatiolukuihin vuoden edetessä.

”Mikäli talousdata paranee globaalisti ja Yhdysvalloissa palkkakehitys on positiivista ja sen myötä kuluttajat voivat hyvin, voimme hyvinkin nähdä vahvempia inflaatiolukuja tulevaisuudessa. Se ajaisi Yhdysvaltojen keskuspankin tilanteeseen, jossa uskomme koronnosto-odotusten nousevan loppuvuotta kohti”, Fagernäs arvioi.

Taaleri on nostanut viikolla osakkeet neutraaliin painoon allokaatioratkaisuissamme. Taalerin allokaatioratkaisuissamme kehittyvät markkinat ja Yhdysvallat ovat osakkeissa ylipainossa, mutta Japani ja Eurooppa alipainossa.

Kommentoi
Ylös
>