KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Norrhydro vie maailmalle ainutlaatuista suomalaisosaamista

Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kehitetty patentoitu ja ainutlaatuinen NorrDigi-järjestelmä lisää niin energiatehokkuutta kuin tuottavuuttakin.


Norrhydro on Skandinavian johtava hydraulisylinterien valmistaja omassa segmentissään. Norrhydro on erikoistunut vaativassa tuotantokäytössä olevan liikkuvan kaluston hydraulisylinterien suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon ja suunnitteluun. 

Suurimman osan tuotannosta muodostavat pienet ja keskisuuret sylinterit. Norrhydrolla on suomessa 23 prosentin markkinaosuus ja sen globaali liikevaihto on 19,5 miljoonaa euroa. 

Kaupallistamisvaiheessa olevaa NorrDigi-teknologiaa myyvä Norrhydro hakee nyt kasvuun vipuvartta laskemalla liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan.

Laaja asiakaskunta ja pitkät sopimukset

Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög kertoo yrityksen laajan asiakaskunnan merkityksestä liiketoiminnalle. Norrhydron asiakaskunta käsittää monia eri sektoreita. Edustettuina ovat niin metsäkonepuoli, materiaalinkäsittely, maanrakennus, kuin kaivosteollisuus ja meriteollisuuskin.

Monipuolinen asiakaskunta tuo turvaa, sillä eri asiakassegmentit kulkevat jonkin verran eri sykleissä, Trög kertoo. Norrhydron asiakkaat ovat Trögin mukaan johtajia omassa segmentissään. Sen takia ne pärjäävät ja Norrhydro pääsee kasvamaan asiakkaidensa mukana. Norrhydron liiketoiminnan keskeisenä osana ovat pitkät asiakassopimukset. Asiakassuhteet ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, pisimmät vuosikymmenien mittaisia.

Yhteistyö alkaa tyypillisesti asiakkaan tarvitsemien hydrauliikkaratkaisujen suunnittelusta ja päätyy laajimmillaan niiden huoltamiseen ja kunnostamiseen. Asiakasrakenne on sellainen, että se jo sinänsä tasoittaa liikevaihdon kehityksen syklisyyttä. ”Toimintatapamme perustuu kumppanuuteen.”, Trög kiteyttää. Kumppanuusasiakkaiden kanssa pitkäaikaiset sopimukset tuovat noin 80 prosenttia liikevaihdosta. 

Kasvupanostuksistaan huolimatta Norrhydro on voittoa tekevä yritys. 

Kausivaihtelu vaikuttaa Norrhydron liiketoimintaan, mutta yritys toimii läpi syklin kasvavalla toimialalla. Toimitusjohtaja Trög kuvaa yrityksen 35 vuotta pitkää historiaa: ”Nousukausien aikana yritys on kasvanut. Taantuman aikana kasvu on sitten ollut hitaampaa tai se on pysähtynyt ja sitten kasvu on taas jatkunut. Finanssikriisin jälkeinen vuosi 2009 on tähän mennessä ainoa vuosi, jolloin liikevaihto on laskenut. Silloinkaan liikevaihto ei laskenut pahasti, sillä meriteollisuuden puolella oli voimakas kysyntä”.

NorrDigi edustaa ainutlaatuista suomalaista osaamista 

Norrhydro on kehittänyt yhteistyössä Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa NorrDigi-innovaation, joka on kymmenen vuoden työn ja yli seitsemän miljoonan euron kehitysinvestointien jälkeen saatu kaupallistamisasteelle. 

NorrDigi-innovaatio perustuu siihen, että sylinterin tehollista pinta-alaa voidaan säätää. Tämän seurauksena energiatehokkuus, ohjattavuus ja vikasietoisuus paranevat. Markkinoilta ei löydy kilpailevaa ratkaisua ja NorrDigi on suojattu patenteilla maantieteellisesti kattavalla tavalla. 

NorrDigi on Norrhydron perinteistä liiketoimintaa laajempi tuote, joka sisältää liiketoimintakumppaneiden tuottamaa sensoritekniikkaa ja elektroniikkaa. Ensimmäinen käytännön sovellus on kehitetty yhteistyössä Volvon kanssa. 30 tonninen kaivinkone sisältää NorrDigi-ohjausjärjestelmän, sekä NorrDigi-sylinterit puomissa, taitossa, kauhassa, kääntömoottorissa, hydraulipumpuissa ja paineenvaraajissa. 

”Volvo laittoi oman markkinoilla olevan koneensa ja meidän tuoman ratkaisun vierekkäin ja mittasi tulokset itse”, Trög kertoo. ”Polttoainetehokkuus kasvoi 45-60 prosentilla ja tuottavuus 15-20 prosenttia”. Loppuasiakkaalle tuottavuuden kasvu tarkoittaa sitä, että ”kone lappaa tavaraa tiuhempaan tahtiin”. Tällöin kaivinkone myös siirtyy työmaalta toiselle entistä nopeammin. 

NorrDigin yhtenä myyntivalttina on, että se on kustannusneutraali. ”Meidän tuote maksaa enemmän, mutta järjestelmän etuna on kaivinkoneen entistä pienempi moottori, pienemmät pumput ja hydrauliikan jäähdytys.”, Trög kertoo. Asiakas saa siis maksamansa korkeamman hinnan takaisin kustannussäästönä muualta. 

Työskentely hyvämaineisen ja markkinoilla arvostetun Volvon kanssa tuo näkyvyyttä ja maailmanlaajuista kiinnostusta NorrDigi-järjestelmää kohtaan. Samalla se vahvistaa asiakkaiden kuvaa Norrhydrosta oman alansa edelläkävijänä.

Kasvuresursseja joukkovelkakirjan kautta 

Norrhydro panostaa nyt kasvuun ja NorrDigin myynnin kehittämiseen. Tiedetty tosiasia on, että kasvu vaatii rahaa. Keskipitkällä aikavälillä pääomaa aiotaan hakea pörssilistautumisen kautta. Nyt Norrhydro laskee liikkeelle seitsemän prosentin kuponkikorkoa maksavan vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. 

Kommentoi
Ylös
>