Kasvuosakkeet

OP: Suomen ja Ruotsin ”neutraali poliittinen status” on ihanteellinen kilpailuetu Nokialle ja Ericssonille

Pankki tapasi Nokian ja Ericssonin sekä teleoperaattoreiden johtoa MWC 2019 -tapahtumassa.

Matkapuhelinten 5G-verkko mahdollistaa esineiden internetin eli IoT:n nykyistä paremman hyödyntämisen, jolloin matkapuhelinverkkoa alkavat käyttää erilaiset laitteet, sensorit, kodinkoneet ja lukemattomat teollisuussovellukset.

Konkreettisin muutos on verkon käytön huomattava nopeutuminen. Aluksi nopeus on noin kymmenkertainen nykyiseen 4G:hen verrattuna, mutta myöhemmin vauhti tulee vain kasvamaan.

Nokian johto on panostanut 5g-teknologiaan ja tavoittelee kunnon jalansijaa operaattoreiden siirtyessä hyödyntämään seuraavan sukupolven teknologiaa.

Seuraavan sukupolven 5G-verkkojen investointisykli on käynnistymässä asteittain, OP toteaa aamukatsauksessaan.

”5G tarjoaa alan toimijoille seuraavan kasvusykäyksen, mutta markkina ei arviomme mukaan ponnahda lineaariseen kasvuun vielä vuonna 2019. Radiotaajuuksia vapautuu 5G:n käyttöön useissa maissa vielä vuosina 2019-2020, alan standardointi etenee, komponentteja sekä päätelaitteita tulee markkinoille ja siten koko 5G:n ekosysteemi kehittyy asteittain vasta vuosina 2019-2020”, OP toteaa.

OP kertoo, että Nokian kommenttien mukaan suurista markkinoista Pohjois-Amerikka ja Etelä-Korea ovat edelläkävijöitä, Kiina ja Japani ovat seuraavassa aallossa ja tämän jälkeen tulevat Pohjoismaat (pois lukien Suomi, jossa 5G-taajuudet jo käytössä) ja myöhemmin manner-Eurooppa.

Nokia ja Ericsson etenevät eri tahdissa

Pankin mukaan keskeinen 5G-verkkoihin liittyvä kysymys on, pääsevätkö kaikki alan toimijat hyödyntämään taloudellisesti 5G:n luoman potentiaalin.

”Kuluttajat ja yritykset hyötyvät uusista ominaisuuksista ja teleoperaattorit saavan arvioimme mukaan oman osuutensa kakusta kasvavan ARPUn/accessin kautta. Tällä hetkellä konsensusoletus on, että 4G/5G investointisykli linkoaa myös verkkolaitevalmistajat jälleen kasvu-uralle.”

Nokia ja sen kilpailija, ruotsalaisen Ericsson hyötyvät 5G-investoinneista hieman eri tahtia. OP:n mukaan Ericssonilla on ollut vahva kasvu jo alkuvuonna, Nokialla ei.

”Nokia odottaa investointisyklin käynnistyvän voimalla vuoden 2019 H2:lla ja jatkuvan vahvana vuodelle 2020. Operaattoreiden investoinnit jaksottuvat usealle vuodelle ja Nokian arvion mukaan menee keskimäärin 4-5 vuotta ennen kuin 5G:n verkon penetraatio nousee 75%:n tuntumaan. Nokian alkuvuosi 2019 tulee olemaan vielä heikko, kun taas Ericssonin näkemys markkinasta on selvästi optimistisempi, sillä yhtiö näkee alkuvuoden momentumin säilyneen vahvana.”

Pankin mukaan investointisyklin ero näiden pohjoismaisten verkkoyhtiöiden välillä selittynee Pohjois-Amerikan markkinoilla, jossa Ericssonin asiakkaat investoivat aktiivisesti ja 5G:n käyttöönotot näyttävät etenevän eri tahtia kuin Nokialla.

Viimeisimmässä tilinpäätöstiedotteessaan Nokia kertoi, että sen verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa vahva, ja 5G:hen liittyvää vahvaa asiakkaiden sitoutumista on edelleen näkyvissä useissa Nokian portfolion osissa kuten radiossa, pilvipalvelutekniikoissa, liikenteessä, IP-reitityksessä ja verkkoriippumattomissa ohjelmistoissa.

Saavatko Nokia ja Ericsson nostetta kotimaistaan?

Kun on kyse 5G-markkinoista, on kuuma puheenaihe tietenkin kiinalaisen Huawein asema verkkolaitemarkkinoilla – etenkin länsimaissa. OP:n mukaan ilmapiiri suosii väistämättä Nokiaa ja Ericssonia, joiden kotimaiden ”neutraali poliittinen status” on tällä hetkellä ihanteellinen kilpailuetu.

”Nokialle ja Ericssonilla turvallisuusaspekti on etu, mutta kuinka paljon lopulta operaattorit antavat sille painoarvoa, jos Huawein ratkaisut ovat kilpailijoita edellä?”, pankki kysyy. Operaattorien kommenttien perusteella Huawein kyvykkyys on korkealla tasolla etenkin Eurooppaa ajatellen. Huawei on OP:n mukaan panostanut tuotekehityksessään huomattavasti mataliin taajuusalueisiin, kun taas kilpailijat ovat laittaneet paljon panoksia Pohjois-Amerikassa käytössä oleviin korkeisiin taajuusalueisiin.

OP:n mielestä Nokian osakkeen arvostus on maltillinen, mikäli yhtiö pystyy lunastamaan tuloskasvutavoitteensa. Yhtiön EV/EBIT-kerroin OP:n vuoden 2020 tulosennusteella on vain 8x. Toisaalta Nokian heikko tämän vuoden ensimmäinen vuosineljännes pitänee osakkeen kuitenkin lähellä nykyistä tasoa toistaiseksi. OP:n suositus on Nokian osakkeelle pidä ja osakkeen tavoitehinta on 5,4 euroa.

Ericssonin osakkeelle OP antaa vähennä-suosituksen osakkeen korkean arvostuskertoimen vuoksi.

Kommentoi
Ylös
>