Rahastotietoa

Vain joka kuudes aktiivinen sijoitusrahasto voittaa indeksin – ”heikko menestys on silmiinpistävää”

Lähde: Index Varainhoito.

Index Varainhoidon laatiman rahastoselvityksen tulokset ovat karuja. Vain murto-osa salkunhoitajista onnistuu päihittämään sijoituskohdettaan vastaavan indeksituoton.

Index Varainhoidon tämänvuotisessa rahastojen tuottovertailussa oli mukana kaikkiaan 323 suomalaista sijoitusrahastoa yhteensä 20 eri sijoitusluokassa. Selvityksessä verrattiin kunkin sijoitusluokan rahastojen tuottoa vastaavaan indeksituottoon sekä indeksituottoa vastaavan pörssinoteeratun ETF-rahaston tuottoon.

Rahastoselvityksemme kattaa suomalaiset sijoitusrahastot sellaisissa sijoitusluokissa, missä kuluneen vuoden aikana on ollut vähintään viisi rahastoa. Tällaisia sijoitusluokkia on yhteensä 19 kappaletta. Aineisto on päivitetty 31.1.2019 Morningstarin keräämien tietojen pohjalta.

Selvityksessä ei ole huomioitu tarkasteluajanjaksolla toimintansa lakkauttaneita rahastoja eikä toisiin rahastoihin sulautuneita rahastoja. Tämä eloonjäämisharha eli ”survival bias” antaa rahastojen menestyksestä todellisuutta paremman kuvan.

Rahastoselvitys paljastaa jälleen sen, minkä niin moni muukin rahastojen tuottotutkimus on viime vuosina osoittanut. Aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen on hyvin vaikea voittaa vertailuindeksiään.

Mennyt vuosi osoittautui suomalaisille sijoitusrahastoille vaikeaksi. Rahastoselvityksen mukaan vain harvempi kuin yksi kahdeksasta rahastosta (11,8 %) ylsi vertailuindeksiään parempaan tuottoon. Tyypillisesti yhden yksittäisen vuoden aikana noin kolmannes rahastoista ylittää indeksituoton ja vastaavasti kaksi kolmannesta menestyy indeksiä heikommin.

Tulos oli rahastojen kannalta merkittävästi heikompi kuin edellisenä vuonna, jolloin 36,5 prosenttia rahastoista menestyi suhteessa indeksiin. Heikkoa menestystä selittävät varmasti monet tekijät, kuten eurooppalaisten sijoitusten maailman markkinoita heikommat tuotot, euron heikkeneminen ja riskipitoisempien sijoitusten jyrkkä arvonlasku viime vuoden lopussa, Index Varainhoito päättelee.

Pidemmässä viiden vuoden tarkastelussa rahastojen menestys oli vain hieman parempi, noin joka kuudes rahasto (17,3 %) ylsi indeksituottoa parempaan tuottoon. Tulos vastaa hyvin Index Varainhoidon aiempien selvitysten lukemia sekä kansainvälisten selvitysten tuloksia, raportissa todetaan.

Erityisen vaikeaa indeksin voittaminen on ollut suomalaisiin osakkeisiin sijoittaville rahastoille.

Aiempien vuosien tapaan suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen heikko menestys on Index Varainhoidon mukaan ”silmiinpistävää”. Viimeksi kuluneen vuoden aikana yksikään rahasto ei onnistunut päihittämään pörssinoteeratun indeksiosuusrahaston tuottoa, vaikka rahastoja oli sentään pystyssä kokonaisen vuoden ajan 30 kappaletta.

Kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla indeksin ylittäneitä rahastoja oli kokonaista yksi kappale, kymmenen vuoden tarkastelussa ei yhtään.

Miksi juuri kotimaahan sijoittavat rahastot pärjäsivät niin huonosti? Eikö suomalaisilla rahastoammattilaisilla olekaan kotikenttäetua?

Juuri kotikenttäetu on kotimaahan sijoittavien rahastojen kompastuskivi, Index Varainhoito väittää. Sen mielestä tätä ilmiötä saattaa meilläkin selittää se, että salkunhoitajat luulevat osaavansa kotimarkkinat paremmin kuin kansainväliset markkinat ja siksi ottavat kotimarkkinoilla suurempia riskejä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös