Rahastotietoa

S-Pankki lanseerasi ensimmäisen passiivisen rahastonsa

Uusi rahasto on vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattava rahasto, joka tyytyy tavoittelemaan markkinoiden keskimääräistä tuottoa.

S-Pankki Hyllykallio
Kuva: Santeri Viinamäki

Kilpailu passiivisten rahastojen markkinoilla kiristyy Suomessa. S-Pankki päätti lähteä kisaan mukaan tuomalla rahastomarkkinoille ensimmäisen ensimmäisen passiivisen rahastonsa.

S-Pankki kertoo tiedotteessaan, että kaksi ilmiötä on järisyttänyt finanssialaa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ensimmäinen ilmiöistä on passiivisen sijoittamisen väkevä nousu. Indeksirahastojen pääomat muodostivat 35 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisten rahastojen pääomista vuonna 2017, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 15 prosenttia.

Toinen suosiotaan merkittävästi kasvattanut ilmiö on vastuullinen sijoittaminen, jossa huomioidaan niin sanotut ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa).

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-yhdistyksen mukaan sijoittajalla voi olla erilaisia ja usein rinnakkaisia syitä sijoittaa vastuullisesti. Yhdistyksen mukaan vastuullisen sijoittamisen motiivit liittyvät usein laajempaan riskienhallintaan ja hyvien sijoitustuottojen varmistamiseen.

Lisäksi sijoittaja voi ESG-asioiden huomioimisella hakea yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä toiminnalleen. Sidosryhmien odotuksilla on merkitystä, ja useimmat sijoittajat haluavat huolehtia niin brändiarvostaan kuin valmistautumisestaan viranomaisten tuleviin vaatimuksiin.

Passiivista sijoittamista ESG-periaatteilla

S-Pankki tuo markkinoille uuden osakerahaston, joka yhdistää nämä kaksi ilmiötä. FIM Passiivinen Eurooppa ESG -rahasto tavoittelee eurooppalaisten osakemarkkinoiden keskituottoa ja huomioi sijoitustoiminnassaan vastuullisuuden.

Muiden S-Pankki- ja FIM-rahastojen tapaan FIM Passiivinen Eurooppa ESG -osakerahasto noudattaa kattavia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee suoria sijoituksia esimerkiksi ydinaseita tai kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita valmistaviin yhtiöihin. Rahasto ei myöskään sijoita tupakkaa valmistaviin yhtiöihin.

”Tyypillinen indeksirahasto ei huomioi vastuullisuutta sijoituspäätöksissään. Uskon, että moni passiivisen sijoitustyylin ystävä tervehtii ilolla vastuullisesti sijoittavaa rahastoamme, jonka myötä voi heittää hyvästit esimerkiksi ’passiiviselle tupakoinnille’ sijoitustoiminnassaan”, S-Pankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen sanoo.

Uuden rahaston vuotuiset juoksevat kustannukset ovat 0,49 prosenttia. Rahaston kulut ovat siten selkeästi tavallisia aktiiviseen salkunhoitoon perustuvia sijoitusrahastoja alhaisempi, mutta kuitenkin korkeampi kuin halvimmat indeksirahastot tai pörssinoteeratut indeksirahastot.

Leskinen kertoo SalkunRakentajalle, että uudessa rahastossa on samoja piirteitä kuin indeksirahastossa. Täysin passiivinen rahasto se ei kuitenkaan ole.

”Se tavoittelee indeksituottoa, mutta ei kuitenkaan lupaa täsmälleen samaa tuottoa, koska sijoituksia poissuljetaan ESG-periaatteiden mukaan. Lisäksi lopullinen salkku muodostetaan optimoimalla pienemmällä määrällä yhtiöitä”, Leskinen kertoo.

Rahaston vertailuindeksinä käytetään euromääräistä MSCI Daily Net TR Europe Euro -tuottoindeksiä, joka kuvaa Euroopan pörsseissä listattujen suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä arvonkehitystä.

Suomessa vastuullista sijoittamista edistävän Finsid-yhdistyksen mukaan suomalaisten sijoittajien sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on pohjoismaisessa vertailussa vahvaa sijoitusmarkkinan kokoon nähden. Vastuullisen sijoittamisen periaatteilla on 35 suomalaista allekirjoittajaa. Pohjoismaiset vastaavat luvut ovat: Ruotsissa 56, Norjassa 13, Tanskassa 21 ja Islannissa 4.

Kommentoi
Ylös
>