SalkunRakentaja

Sijoittajan verotus

Miksi ihmeessä SAK haluaa palauttaa varallisuusveron?

Ilkka Kaukoranta pääekonomisti SAK
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Keskusjärjestö nosti esiin hämmennystä aiheuttaneen ajatuksen varallisuusveron palauttamisesta.

SAK haluaa Suomeen laajaan veropohjaan nojaavan varallisuusveron, joka kohdistuisi jopa pankkitalletuksiin. Keskusjärjestön mielestä varallisuusveron piirissä tulee olla kattavasti kaikki sellainen varallisuus, joka ei ole jo valmiiksi arvoon tai omistamiseen perustuvan veron piirissä.

Tällöin esimerkiksi asunnot ja kesämökit olisivat vapautettuja varallisuusverosta, koska näistä maksetaan jo kiinteistöveroa. Myös autot voisi vapauttaa varallisuusverosta, koska niistä maksettavan ajoneuvoveron voi ajatella olevan omistamiseen kohdistuva vero.

Sen sijaan pankkitalletukset, osakkeet, rahastosijoitukset, metsät, pellot ja muut sijoitukset tulisi olla SAK:n mielestä varallisuusveron piirissä.

SAK laskee, että 0,1 prosentin verokannalla kaikista rahoitusvaroista, metsistä, pelloista ja yritysvarallisuudesta siltä osin, kun näiden yhteenlaskettu arvo ylittää 100 000 euroa, Tilastokeskuksen varallisuustilaston pohjalta arvioituna verotuotto olisi 100 miljoonaa euroa.

Suomessa on jo ennestään korkea kokonaisverorasitus, yli 42 prosenttia. Miksi keskusjärjestö haluaa ottaa käyttöön jälleen uuden veromuodon?

SAK:n mielestä varakkaiden verotaakkaa voidaan lisätä

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta perustelee varallisuusveroa valtiontalouden hallinnalla ja oikeudenmukaisuudella.

”Varallisuusverolla on mahdollista saada huomattava lisä valtion verotuloihin ilman, että joudumme korottamaan työllisyyden kannalta haitallisinta työnverotusta. Karkean arvion mukaan pelkästään yli 100 000 euron varallisuuksiin kohdistuva hyvin maltillinen 0,1 prosentin varallisuusvero tuo yli 100 miljoonan euron verotuotot”, Kaukoranta perustelee blogissaan.

Lisäksi hän perustelee varallisuusveroa ennen kaikkea varallisuuserojen hillitsemisellä.

”Suomessa varallisuus on keskittynyt aiempaa vahvemmin varakkaimmille. Kun vuonna 1994 varakkain kymmenys omisti 39 prosenttia kaikesta nettovarallisuudesta, oli tuoreimmassa tilastossa osuus kasvanut liki 47 prosenttiin. Varallisuusvero osaltaan hillitsee tätä eriarvoisuuskehitystä.”

Varallisuuden epätasaisesta jakautumisesta johtuen veroa maksaisi pääekonomistin mukaan lähinnä varakkain kymmenys ja sen vaikutus yksilötasolla on pieni. Kaukorannan mukaan rikkaimmassa kymmenyksessä vero olisi keskimäärin vajaat 400 euroa vuodessa, joka on suhteessa keskimääräiseen kokonaisvarallisuuteen (966 000 euroa) vain 0,04 prosenttia ja suhteessa keskimääräisiin käytettävissä oleviin rahatuloihin (78 500 euroa/vuosi) noin 0,5 prosenttia.

Kotitalouksilla on rahoitusvaroja, metsiä, peltoja ja yritysvarallisuutta yhteensä 203 miljardin euron edestä. Kaukoranta painottaa, että tämä varallisuus keskittyy hyvin voimakkaasti varakkaimmalle kymmenykselle, jolla on näistä varoista yli 60 prosenttia.

Kaukorannan mukaan varallisuusverolla ei olisi tarkoitus korvata pääomatulojen verotusta, varainsiirtoveroa tai perintö- ja lahjaveroa. Nämä erilliset verot yhdessä auttavat pienentämään veronkiertoa, koska yksittäistä veroa on helpompi kiertää kuin monipuolista veropalettia, pääekonomisti päättelee.

SAK:n verolinja herättää kummastusta

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ihmettee SAK:n verolinjauksia.

”SAK ajaa Suomeen varallisuusveroa ja kiristäisi perintöveroa. Se on mielestäni outoa. Olisiko tosiaan parempi, jos suomalainen arvonluonti olisi jatkossa kokonaan ulkomaalaisten pääomasijoittajien käsissä? Sen sijaan, että meilläkin saisi omistaa”, Lepomäki kirjoittaa Facebookissa.

”Kaipaan aikaa, jossa palkansaajajärjestöt keskittyvät ajamaan jäsentensä eli alansa ihmisten – työllisten ja työttömien – etua”, Lepomäki jatkaa.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen tyrmää SAK:n veronkorotuslinjaukset ja niiden kohdistamisen pääomiin.

”Suomen verotus on jo nyt kireää, mutta valitettavasti välillä nähdään edelleen tilaa sille, että julkista taloutta tasapainotettaisiin merkittävillä veronkorotuksilla. Esimerkiksi SAK julkisti 1.2. vero-ohjelmansa vuosille 2019-2023. SAK on koonnut kieltämättä kunniahimoisen taustamuistion, jossa veronkorotukset nähdään tarpeellisena keinona pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Mielestäni veronkorotusten tie ei ole kestävä ja etenkään niiden kohdentaminen pääomiin”, Pakarinen kirjoittaa blogissaan.

Pakarinen ihmettelee myös, miksi SAK perustelee alustatalouden yleistymisellä kireämpää pääomaverotusta, sillä pääomat jos mitkä ovat huomattavasti liikkuvaisempaa sorttia kuin työ.

”Ratkaisuna tulisi olla työn maltillinen verottaminen eikä pääoman verottaminen entistä kovempaa. Kireämpi pääomien tai varallisuuden verotus lisäisi entisestään kannustimia siirtää toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle sekä nostaisi yrittämisessä välttämättömän riskinottamisen kustannuksia.”

SAK:n ehdottamasta varallisuusverosta syntyi vilkas keskustelu myös Twitterissä. Kommenteissa esimerkiksi ihmetellään, eikö vero kohdistuisi lainkaan SAK:n omaan varallisuuteen.

2 kommenttia

2 kommenttia

 1. Bernstein

  13.3.2019 at 20:19

  Itsestäänselvä vastaus: Koska vaalit ja koska kateellinen vaalikarja.

  SAK:n ajatuksena ei ole ainoastaan lisätä veroa veron päälle vaan saada äänestäjä unohtamaan, että ulkomaiset pääomasijoittajat, moni suomalainenkin joukossa, eivät joudu tätäkään veroa maksamaan. Jos liian moni äänestäjä ymmärtää tämän, SAK:n agenda kääntyy itseään eli ideologiaansa vastaan: Miksi varastaa kaverilta kun tosirikkaat pääsevät kuin koirat veräjästä ?

  Niinpä vasemmiston kateusfantasia tähtääkin lähinnä oman pesän likaamiseen siinä toivossa, että äänestäjä menisi retkuun. Seuraava eli Antin hallitus kykenee silloin mandaattinsa turvin paisuttamaan julkishallintoa entisestään ja siten järjestelemään puoluetovereilleen lisää palkkiovirkoja.

  Analogia:
  Vasemmisto on syöpä markkinatalouden ruumiissa ja julkishallinto sekä SAK ovat syövän etäpesäkkeitä. Ne ruokkivat toisiaan ja kasvavat rajatta, kunnes niiden isäntäeliö eli valtio kuolee tai korvataan diktatuurilla. Demokratia ja vaalit ovat epäonnistuneita hoitoyrityksiä, jotka itse asiassa vain kiihdyttävät syövän kasvua, kun lääkärit eli poliitikot eivät tunne sen juurisyytä ja perusmekanismia.

  Toinen analogia:
  Suomi-laiva uppoaa samasta syystä kuin Titanic: Kriittisen rajan ylittänyt vesimassa on päässyt sisään systeemiin.
  Julkishallinnossa on kriittisen massan ylittävä määrä demarien ja vasemmiston äänestäjiä. Palvellakseen uskollista fanilaumaansa Antin on nyt luvattava heille Kuu taivaalta, muuten tulee paha Persu ja korjaa potin.

 2. Mikään ei tule riittämään

  21.3.2019 at 11:48

  Veroja tarvitaan jatkossa lisää ja rutkasti. siitä pitää huolen jatkuva kehitysmaalaisten virta tänne Suomeen köllimään veronmaksajien rahoilla.

  Tää systeemi imee veretkin nenästä.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös