Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Eurooppa on globaalin talouden kompastuskivi

Globaalin talouden heikko kohta on Eurooppa, arvioi OP Varainhoidon strategi ja salkunhoitaja Patrik Moring.

Moringin mukaan Saksan teollisuustuotanto supistuu ja luottamus, sekä tilauskannat ovat heikoissa kantimissa. Saksan kasvun sakkaaminen vaikuttaa koko Eurooppaan.

”Saksan teollisuus on niin suuri osa Euroopan teollisuutta että, se painaa koko Eurooppaa. Euroopan palvelusektori sitä vastoin on jo vahvistunut, joten BKT-tasolla tilanne on vakaa”, Moring toteaa OP:n markkinakatsauksessa.

Yhdysvalloissa puolestaan palvelusektori pystyy nostamaan teollisuuden ylös, mutta vientivetoisessa Euroopassa tilanne ei ole välttämättä sama, Moring arvioi. Kiinasta sentään on jotain apua. Salkunhoitajan mukaan Kiinassa tapahtuva elvytys ja se positiivinen ruiske, jonka se voi aikaansaada globaalissa taloudessa, heijastuu kuitenkin positiivisesti myös Euroopan tilanteeseen.

Alkuvuosi on ollut sijoitusmarkkinoilla myötätuulta niin markkinauutisten kuin osakkeiden kurssikehityksenkin osalta. Moringin mukaan lähiaikoina edessä voi kuitenkin olla katvealue, jolloin kauppaneuvotteluiden ja keskuspankkien hyvät uutiset ovat jo hinnoiteltu, mutta talouden tukevaa elpymistä odotellaan edelleen.

”Kiinan elvytyksestä on saatu selvä viesti, mutta myöhemmin vasta todella nähdään, miten paljon se vaikuttaa Euroopan ja globaaliin talouteen.”

OP-Varainhoito jatkaa kaikesta huolimatta edelleen osakkeiden ylipainossa. Optimismille on Moringin mukaan kolme syytä.

”Alkuvuonna nähty osakemarkkinoiden voimakas nousu on osin ollut vastareaktio loppuvuoden ylisuurille kasvupeloille, mutta osin se heijastelee muuttunutta taloudellista ja poliittista ympäristöä. Keskuspankkien markkinamyönteinen asenne, Kiinan voimistuneet elvytystoimet sekä ratkaisuhalukkuus kauppapolitiikassa tukevat positiivista markkinaympäristöä.”

OP Varainhoito uskoo globaalin talouden jatkavan edelleen kasvu-uralla. Tässä ympäristössä osakkeet ovat Moringin mukaan houkuttelevia ja ne pidetään edelleen ylipainossa. Alkuvuoden voimakkaan nousun jälkeen OP Varainhoito on kuitenkin muuttanut näkemystään asteittain varovaisempaan suuntaan lisäämällä osakesalkun hajautusta ja poistamalla syklisiä sektorinäkemyksiä.

Osakesijoituksissa OP Varainhoito suosii jatkossakin Yhdysvaltain ja Japanin markkinoita, Moring kertoo. Euroopan suhteen ollaan varovaisempia.

”Sijoituksia hajautetaan laajasti ja painottaen erityisesti laatuyhtiöitä. Korkosijoituksissa näemme kehittyvien talouksien lainamarkkinat houkuttelevina. Valtionlainoissa suuntaamme sijoitukset euroalueen ulkopuolelle”, Moring toteaa.

Kommentoi
Ylös
>