Oma talous

Suomalaiset eivät varaudu eläkkeeseen

Suomalaiset eivät varaudu eläkettä varten konkreettisilla säästösuunnitelmilla tai -teoilla.

eläkeläinen pitää kättä otsallaan

VertaaEnsin.fi toteutti kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten eläkesäästämisen yleisyyttä. 64 prosenttia kyselyyn vastanneista ei harrasta säännöllistä eläkesäästämistä. Kyselytutkimuksessa käytettiin Yougov-kuluttajapaneelia.

Vastanneista 18-39 -vuotiaista 26 prosenttia vastasi, että ei säästä eläkettä varten, eikä suunnittele säästämisen aloittamista. 40-59 -vuotiaista lähes puolet raportoi samoin – tämän hetkisiin tai tuleviin suunnitelmiin ei kuulu eläkesäästäminen. Yli 60-vuotiaista taas 54 prosenttia raportoi samalla tavalla.

Mitä korkeammat tulot, sitä enemmän harrastetaan eläkesäästämistä. Vuodessa yli 67 500 euroa tienaavista 45 prosenttia vastanneista säästää säännöllisesti eläkettä varten. Vastaavasti 27 000 – 67 500 ansaitsevista vain 26 prosenttia ja alle 27 500 euroa tienaavista taas 7 prosenttia.

Vaikka eläkepäivät nuorena kaukaisilta kuulostavatkin, mitä aiemmin eläkettä varten aloittaa säästämisen, sitä kauemmin ehtii nauttia korkoa korolle -ilmiöstä.

Moni saattaa myös miettiä, miksi ihmeessä eläkkeelle pitää erityisesti säästää, saahan eläkkeellä kuitenkin kansaneläkettä. Suomen väestörakenteen epätasapaino asettaa omat haasteensa kansaneläkkeelle tulevaisuudessa. Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa, millainen eläkejärjestelmä Suomessa on, kun tämän päivän parikymppiset tai edes keski-ikäiset pääsevät eläkkeelle.

Lisäksi nykyiselläänkin eläkkeen suuruus on vain noin 45 – 60 prosenttia palkan suuruudesta. Tulojen puolittuminen tuntuu varmasti kenen tahansa kukkarossa, minkä vuoksi eläkesäästäminen on erittäin fiksua, jos ei ole valmis tinkimään elintasostaan.

Millä eri tavoilla eläkkeelle jäämisen tuomaan tulotason tippumiseen sitten voi varautua? Eläkesäästämiseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Esittelemme niistä tyypillisimmät hyvine ja huonoine puolineen.

PS-tili

Ps-tili tarkoittaa pitkäaikaissäästötiliä. Sinällään tuotteen nimi on harhaanjohtava, sillä kyse ei ole mistään perinteisestä säästötilistä, vaan PS-tilillä olevia varoja on tarkoitus sijoittaa. PS-tilin voi avata esimerkiksi pankin, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön kanssa.

Tilin omistaja siirtää tilille haluamansa määrän rahaa, minkä jälkeen palveluntarjoaja sijoittaa tilillä olevat varat sovitulla tavalla erilaisiin sijoituskohteisiin. Palveluntarjoaja sopii tilinomistajan kanssa, millaisella riskillä varoja sijoitetaan, ja palveluntarjoaja on myös velvollinen hajauttamaan sijoitettavat varat.

PS-tilin hyvä puoli ovat sen tarjoamat veroedut. Ensimmäisestä veroedusta pääsee hyötymään verovähennyksien muodossa, kun siirtää rahaa PS-tilille. Maksimivähennyksen saa, kun säästää vuoden aikana ps-tilille tai eläkevakuutukseen 5 000 €. Verotettavien palkkatulojen täytyy myös ylittää 30 000 euroa. Maksimiedun suuruus vaihtelee tilin omistajan pääomaveroprosentista riippuen 1 500 ja 1 700 euron välillä.  

Toinen PS-tilin tarjoama veroetu on, että tilille kertyneitä varoja verotetaan vasta, kun tililtä nostaa varoja käyttöön. Koska PS-tililtä voi nostaa varoja käyttöön vasta eläkeiässä, sisältyy tähän veroetuun myös poliittinen riski; jos omat eläkepäivät ovat vielä vuosikymmenten päässä, ei kukaan osaa ennustaa, kuinka ankaralla kädellä pääomatuloja verotetaan sitten kun varoja vihdoin saa nostaa omaan käyttöön.

Yksi PS-tilin ongelmista on nimenomaan se, että varoja saa nostaa tililtä pois vasta eläkeiässä. Poikkeuksena on esimerkiksi puolison kuolema, jolloin varat voi saada pois tililtä aiemminkin.

Kaikkiaan PS-tili on siis kärsivällisen sijoittajan tuote, sillä mahdollisia voittoja joutuu odottamaan varsin kauan. PS-tili ei sovellu ennenaikaisista eläkepäivistä haaveilevalle, sillä varoja tililtä voi alkaa nostaa vasta virallisen eläkeiän ylityttyä.

PS-tiliä valitessa tilin kuluihin kannattaa perehtyä huolellisesti. Useissa PS-tileissä kulut syövät suuren osan voitoista. Myös riski varojen menetyksestä kannattaa pitää mielessä aina kun tekee sijoituksia, olipa kyse sitten PS-tilistä tai osakesijoittamisesta. Moni on myös päätynyt menettämään eläkesäästönsä, kun ei ole ymmärtänyt, millaisiin riskituotteisiin varoja sijoitetaan.

Eläkevakuutus

Eläkevakuutus on pitkälti PS-tilin kaltainen verotuettu eläkesäästämisen muoto, ja eläkevakuutuksesta saa esimerkiksi samat veroedut kuin PS-tilistäkin. Eläkevakuutus ei nimestään huolimatta ole vakuutus vaan eräänlainen säästämisen muoto.

Eläkevakuutusta kerrytetään tyypillisesti siirtämällä kuukausittain rahaa eläkevakuutukseen, ja vakuutuksen tarjoaja, eli pankki tai vakuutusyhtiö, sijoittaa eläkevakuutuksen rahat asiakkaan puolesta.

Eläkevakuutuksen huono puoli ovat rahan nostamiseen liittyvät rajoitukset; PS-tilin tapaan eläkevakuutusrahoihin pääsee käsiksi vasta eläkeiässä. Samoin myös eläkevakuutuksissa iso osa voitoista menee usein itse vakuutuksen kuluihin, joihin kannattaa perehtyä huolella ennen vakuutuksen ottamista.

Osakesijoittaminen

Osakesijoittaminen on yksi hyvä vaihtoehto eläkesäästämistä, tai ylipäätään säästämistä, varten. Sijoittamisen perusteisiin kannattaa perehtyä vaikkapa aloittelijoille suunnatun sijoituskirjan avulla, mutta perustaidoilla voi aivan hyvin aloittaa sijoittamisen.

Tutkimusten mukaan sijoittaminen tuottaa parhaiten pitkällä aikavälillä, mutta tarvittaessa sijoitukset saa toki muutettua rahaksi varsin nopeallakin aikataululla. Pitkän aikavälin tuottavuuden vuoksi osakesijoittaminen sopii etenkin nuorille eläkesijoittamisesta kiinnostuneille. Nuorena voi myös ottaa isompia riskejä sijoituksissa kuin lähempänä eläkeikää, sillä aika ehtii tasata nuorena tehdyistä riskisijoituksista mahdollisesti aiheutuneet tappiot.

Osakesijoittamisen huono puoli on, että kerralla kannattaa sijoittaa satoja, tai mielellään tuhansiakin euroja, jotta välityspalkkiot eivät ole suhteessa liian suuret sijoituksen arvoon verrattuna. Tästä syystä kunnollisen hajautetun osakesalkun kerääminen voi viedä paljon aikaa. Lisäksi sijoittamiseen liittyy tietenkin aina riski tappion tekemisestä.

Rahastosäästäminen

Rahastosäästämisessä ostetaan käytännössä samaa tuotetta kuin osakesijoittamisessakin, mutta eri tyylillä. Kun osakesijoittamisessa ostetaan yhden tietyn yhtiön osakkeita, rahastosijoittamisessa ostetaan hyvin pieniä osuuksia useista yrityksistä rahaston kautta.

Rahastosijoittaminen sopii osakesijoittamista paremmin pienituloisille, sillä rahastoihin voi sijoittaa alhaisempien kaupankäyntikulkujen takia myös vain muutamia kymppejä kerralla ilman, että kaupankäyntikulut nousevat suhteettoman suuriksi. Positiivista on myös rahastosijoituksessa automaattisesti tapahtuva sijoitusten hajautus; koska varat on hajautettu useisiin eri yhtiöihin, kompensoituu toisen tekemä tappio toisen tekemällä voitolla.

Rahastosäästämisen huono puoli on laaja kirjo erilaisia lunastus-, merkintä- ja hallinnointipalkkioita. Joitakin sijoittajia saattaa myös häiritä epätietoisuus sijoituskohteista; rahaston salkunhoitaja päättää rahaston sijoituskohteista rahaston sääntöjen puitteissa, eikä sijoittaja välttämättä aina pysy kärryillä, minne rahaston varat on sijoitettu.

Toisaalta joillekin tämä saattaa myös olla positiivista, kun ei tarvitse itse päättää sijoituskohteita. Lisäksi on tietenkin olemassa indeksirahastoja, joissa salkunhoitaja ei päätä sijoituksista, vaan rahaston sijoitukset seuraavat indeksiä.

Jos on nuori ja pienituloinen, mutta tahtoo jo aloittaa eläkesäästämisen, paras vaihtoehto on todennäköisesti rahastosäästäminen. Kaikenlaisista rahat eläkeikään asti sitovista ratkaisuista kannattaa pysyä erossa siihen asti, että oma taloustilanne on niin vakaa, että tietää oikeasti, ettei tarvitse sijoittamiaan rahoja ennen eläkeikää.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

Kommentoi
Ylös
>