Talouden trendit

Suomen matkailuvienti kasvaa – alan investoinnit kasvussa

Matkailu on Suomessa 15 miljardin euron palveluteollisuustoimija, ja sen BKT-osuus on jo 2,6 prosenttia.

Levi Lappi matkailu talous
Levi, Kittilä.

Vahva kasvu tulee matkailuviennistä, joka nousi Visit Finlandin Tilastokeskukselta tilaaman tuoreimman matkailutilinpidon mukaan miljardilla, 4,6 miljardiin euroon vuonna 2017.  

Matkailuteollisuus on Suomen viime vuosien menestyneimpiä ja dynaamisimpia toimialoja, Visit Finland kertoo tiedotteessaan. Vuonna 2018 ulkomaiset yöpymiset nousivat uuteen ennätykseen, 6,8 miljoonaan. 

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä.

Yhteistyö toimialan sisällä ja panostukset matkailuvientiin ovat realisoituneet poikkeuksellisen suurena euromääräisenä kasvuna. Tuoreimman matkailutilinpidon ennakkotietona ulkomainen matkailukysyntä eli matkailuvienti kasvoi 27 prosenttia eli miljardilla nousten 4,6 miljardiin euroon vuonna 2017. Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi kahdeksan prosenttia nousten viiteen miljardiin euroon. Matkailun osuus BKT:sta nousi ensimmäisen kerran 2,6 prosenttiin. 

”Matkailuteollisuus on toimialana samaa kokoluokkaa kuin maa-, metsä- ja kalatalous yhteensä, ja puolet suurempi kuin elintarviketeollisuus”, Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen kertoo.  

Matkailuteollisuudessa työskenteli viime vuonna yli 140 000 henkilöä eli 5,5 prosenttia työllisistä. Vuokratyövoima ja kaupan alan työpaikat eivät ole mukana työllisyyslaskelmissa. Hotelli- ja ravintola-alalla esimerkiksi tehdään vuokratyötä arviolta 6 000 henkilötyövuotta.

Matkailuala varautuu kasvuun investoinneilla 

Suomi on matkakohteena verraten tuore, ja kasvupotentiaalia on vielä merkittävästi. Suomen osuus ulkomaisista yöpymisistä Pohjoismaissa oli ennakkotietojen mukaan 14 prosenttia vuonna 2018, selvästi vähemmän kuin mihin meillä olisi mahdollisuus. Matkailualan strateginen tavoite on tulla pohjolan houkuttelevimmaksi kohteeksi ja nostaa alan jalostusarvoa kestävästi. 

Suomen menestys maailman matkailumarkkinoilla on lisännyt kotimaisia ja ulkomaisia investointeja. Suomeen on suunnitteilla merkittävä määrä uusia hotelleja. Valtiollinen lentokenttäoperaattorimme Finavia investoi lentokenttien laajennukseen ja valmistautuu vuoteen 2030 mennessä vastanottamaan 30 miljoonaa matkailijaa.

Investointien taustalla on suuret kasvuodotukset: Kansainvälinen matkailu kasvoi Maailman matkailujärjestön UNWTOn mukaan kuusi prosenttia viime vuonna ja näkymät tuleville vuosillekin ovat hyvät.  

World Travel & Tourism Councilin kehittämän menetelmän mukaan matkailun kokonaisvaikutus Suomen BKT:hen oli WTTC:n laskelmien mukaan noin 18,8 miljardia euroa (noin 8,3 % BKT:stä) vuonna 2017. Vuoteen 2028 mennessä matkailun suora vaikutus BKT:hen on arvioitu kasvavan noin 24,3 miljardiin euroon, joka olisi noin 9,3 prosenttia BKT:sta.

Matkailutilinpidon avainluvut, vuoden 2017 ennakkotiedot 

Tiedot perustuvat Suomen matkailutilinpitoon, jonka Tilastokeskus on toteuttanut Visit Finlandin toimeksiannosta. Matkailutoimialoihin lasketaan mm. majoitustoiminta, ravitsemustoiminta, liikenne sekä kulttuuri-, urheilu- ja virkistystoiminta.

  • Matkailun kokonaiskysyntä 15 MRD EUR 
  • Matkailuvienti 4,6 MRD EUR 
  • Matkailun arvonlisä 5 MRD EUR 
  • Matkailun BKT-osuus 2,6 % 
  • Työllisten määrä 140 200, vuokratyövoima ja kaupan alan työpaikat eivät ole mukana laskemissa 
Kommentoi
Ylös
>