Talouden trendit

Onko perinteinen varainhoito tulossa tiensä päähän? Digitalisaatio ravistelee rahoitusalaa

Konsulttiyhtiö Accenturen tutkimus ennustaa loppua perinteiselle varainhoidolle. Syynä muutokseen on mikäs muu kuin digitalisaatio.

Omaisuuden- ja varainhoitoyritykset tuottavat valtaosan rahoitusalan voitoista, mutta kamppailevat silti skaalaetujen saavuttamisen ja kapenevien katteiden kanssa. Tämä käy ilmi Accenturen tuoreesta Capital Markets Vision 2022 -raportista, joka perustuu pääomamarkkinayritysten johtajien haastatteluihin sekä Accenturen taloudelliseen analyysiin alan tilanteesta.

Tutkimuksen mukaan omaisuuden- ja varainhoito tuottaa 90 prosenttia alan tuotoista (verojen ja pääomakustannusten jälkeen) mutta ei saa hyödynnettyä skaalaetuja. Alan yritykset kamppailevat yhä pienempien katteiden kanssa samalla, kun niiden tulisi valmistautua seuraavaan laskusuhdanteeseen.

Investointipankkien kehitys on puolestaan toisen suuntainen. Vain pieni osa pankeista koosta riippumatta saa ansaitulle eurolle vähintään 10 prosentin tuoton, ja monien toimijoiden tuotot jäävät jopa niiden omia pääomakustannuksia pienemmäksi.

Digitalisaatio tuo murroksen

Pääomamarkkinayritysten vuosittainen liikevaihto on yhteensä noin biljoona Yhdysvaltain dollaria eli 1000 miljardia, josta voittoa on Accenturen analyysin mukaan hieman yli 100 miljardia dollaria vuodessa. Omaisuudenhoitajiin kohdistuvat hallinnointipalkkioiden alentamisen ja liiketoimintamallien tehostamisen paineet kasvavat kuitenkin jatkuvasti samalla, kun osakkeenomistajien, valvontaviranomaisten ja asiakkaiden tuotto-odotukset nousevat ja keskuspankit vähentävät taloudellisia elvytystoimenpiteitään.

”Monet uskovat pääomamarkkinoiden normalisoituvan ja palaavan talouskriisiä edeltävään tilanteeseen. Meidän kuvamme tulevista vuosista on täysin erilainen. Ala nojaa edelleen laajalti historiallisesti kannattaviin liiketoimintamalleihin, jotka alan muuttuessa käyvät kuitenkin vanhanaikaisiksi samalla, kun tarve tehokkaammille malleille kasvaa”, toteaa Óscar García, Accenture Capital Markets -toimialan johtaja Pohjoismaissa.

Garcían mukaan toisin kuin muilla aloilla, pääomamarkkinoilla ydinliiketoiminta muodostaa hyvin pienen osan alan kokonaiskustannuksista, mikä tekee alasta alttiimman myös digitalisaation aiheuttamalle liiketoiminnan murrokselle.

Raportti keskittyy kolmeen sektoriin: omaisuuden- ja varainhoitoon, investointipankkeihin sekä markkinainfrastruktuuritoimijoihin. Sen keskeiset havainnot ovat seuraavat:

Rahoitusala suurten muutosten edessä

Pääomamarkkinan tuottavimpina toimijoina omaisuuden- ja varainhoitoalan yritykset vaikuttavat vastustavan kaikkea talouden logiikkaa, Accenture toteaa. Vaikka skaalan pitäisi tuoda yrityksille etuja, se ei käytännössä tätä tee.

Accenturen tutkimus osoittaa, että isoimpienkin omaisuudenhallintayritysten voittomarginaalit eivät juuri eroa niiden keskikokoisista kilpailijoista. Sama pätee myös varainhoitoyrityksiin. Raportin mukaan kaikkien ostopuolen toimijoiden omaisuuden- ja varainhoitoyritykset mukaan lukien täytyykin teollistaa liiketoimintansa realisoidakseen potentiaaliset skaalaedut.

Investointipankkien voittomarginaalit vaihtelevat huomattavasti. Suurimmat, yhdysvaltalaiset toimijat tuottavat noin 17 miljardin dollarin liikevaihdon ja suurimmat voitot. Samalla joidenkin alan toimijoiden voitot eivät kata edes niiden omia pääomakuluja.

Tämä selittyy osittain sillä, että kyseiset toimijat eivät ole uudistaneet liiketoimintaansa tarpeeksi nopeasti tai niillä ei ole ollut tarpeeksi kapasiteettia tärkeisiin investointeihin. Raportti osoittaa, ettei kannattavuus ole kuitenkaan kiinni yrityksen koosta, sillä kannattavia markkinoita löytyy myös keskikokoisille pankeille, joista menestyvimmät tuottavat 10–15 senttiä voittoa jokaiselle ansaitulle eurolle.

Investointipankit laskevat liikkeelle, myyvät ja välittävät yhtiöiden ja julkisyhteisöjen arvopapereita sekä auttavat yhtiöitä fuusioissa ja yritysostoissa sekä uudelleenjärjestelyissä. Investointipankit eivät ota vastaan talletuksia tai myönnä lainoja.

Kryptovaluuttatoimijat ovat saavuttaneet perinteiset valuuttatoimijat liikevaihdossa mitattuna. Inter-dealer-välittäjien toiminta on hädin tuskin kannattavaa ennen veroja ja usein niiden toiminta heikentää osakkeenomistajan saamaa arvoa. Säännellyt pörssit, jotka ovat markkinoiden kannattavin sektori, tuottavat yli 50 prosentin voittomarginaaleja ennen veroja. Niiden kasvunäkymät ovat kuitenkin vaatimattomia.

”Biljoonan dollarin markkinan digitaalinen uudistaminen keskellä toimialamurrosta on monimutkainen ja vaativa tehtävä. Tilanne tarjoaa kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia nopeimmille toimijoille. Mukautumiskykyiset yritykset, jotka onnistumaan pysymään relevantteina myös markkinan digitalisoiduttua, voivat vallata suuria markkinaosuuksia”, Óscar García kertoo.

Accenture analysoi yksittäisten toimijoiden tuloksia lähinnä tilikaudelta 2017 ja muodosti näiden pohjalta käsityksen eri sektoreiden kannattavuudesta. Raporttiin voi tutustua osoitteessa www.accenture.com/CapitalMarkets2022

Kommentoi
Ylös
>