Sijoitusstrategiat

Kuukauden tuotto 7 päivässä

Osakemarkkinoiden tuotto saavutetaan kuun vaihteessa, kertoo Aalto-yliopiston rahoituksen professori Matti Suominen.

Professori Matti Suomisen CV on vaikuttava. Hän on toiminut konsulttina McKinsey:llä, optio- ja futuurikaupan päädiilerinä, sekä palkittuna luennoitsijana useissa liikkeenjohdon kehittämiseen suunnatuissa ohjelmissa. Tämän lisäksi Suominen on ollut mukana kehittämässä Osuuspankin Equity Hedge ja Mandatumin Life Slim Tail -rahastoja. 

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Matti Suomisen tutkimuksen mukaan osakemarkkinoita ajaa käteisen tarve. Eläkesäätiöiden tehtävänä on kasvattaa eläkesäästöjen määrää sijoitusten kautta. Sen takia niiden hallinnoima varallisuus on sijoitettuna esimerkiksi osakkeisiin. 

Toisaalta eläkesäätiöiden tehtävänä on käytännön konkreettisesti maksaa eläke eläkeläisen tilille. Maailmalla eläkkeet maksetaan hyvin usein kuunvaihteessa, joko kuun viimeisenä tai ensimmäisenä päivänä. 

Maksua varten tarvitaan käteistä ja käteistä saa myymällä osakkeita. Osakkeista saatu myyntitulo ei kuitenkaan tule heti tilille, vaan rahojen tilitykseen menee pari päivää. Tämän takia osakkeisiin syntyvä myyntipaine ajoittuu muutamaan päivään ennen kuunvaihdetta. Kuunvaihteen käteistarve on niin iso, että se liikuttaa niin osake- kuin korkomarkkinoitakin. 

Hyödynnettävissä oleva kaupankäyntistrategia 

Kuunvaihteen käteistarpeen aiheuttama myyntipaine laskee osakkeiden hintoja väliaikaisesti ja sitä seuraa tyypillisesti osakkeiden arvon palautuminen seuraavien päivien aikana. Kuun vaihduttua, osakemarkkinoihin kohdistuu kolme päivää kestävä ostopaine, kun osa palkan- ja eläkkeensaajista sijoittaa tilille tulleita rahojaan osakkeisiin. 

Kokonaisuutena kuunvaihteeseen liittyvä rahaliikenne aiheuttaa seitsemän kaupankäyntipäivää kestävän kurssinosteen, joka on kokoluokaltaan merkittävä. 

Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, että osakemarkkinoiden tuotot ovat historiallisesti muodostuneet erittäin pitkälti näiden seitsemän kaupankäyntipäivän aikana. 

Osakkeiden kumuloidut ylisuuret tuotot kuunvaihteessa ja muina päivinä. Kuvassa näkyvät niin sanotut ylisuuret tuotot, eli niistä on vähennetty riskitön korko.

Näin strategia toimii käytännössä 

Osakkeita liikuttaa luontaisesti usea eri asia, mutta kuunvaihteeseen liittyvät ylituotot ovat statistisesti merkittäviä lähes kaikilla testatuilla markkinoilla. Ilmiö on havaittavissa niin indekseillä kuin yksittäisillä osakkeillakin. 

Sijoitusinstrumentteja strategian hyödyntämiseen löytyy siis pilvin pimein. Strategia toimii parhaiten siellä missä rahastojen osuus on merkittävä. Tällaisia markkinoita ovat esimerkiksi Itävalta, Yhdysvallat ja Ranska. 

Suomisen mukaan ennustettavuus on Suomessa huonompaa, koska Suomen omat eläkkeet ovat hajautuneet enemmän kuin muualla. “Ennen eläkkeet maksettiin Suomessa aakkosjärjestyksessä pitkin kuukautta”, Suominen toteaa. Se mikä ennustettavuudesta jää jäljelle johtuu kansainvälisestä arbitraasista. “Suomi seuraa kansainvälisiä markkinoita”.

Suomisen ja kollegoiden tutkimuksen mukaan kaupankäyntistrategia olisi historiallisesti toiminut parhaiten, kun osakkeet olisi ostanut päivänä T -4 ja myynyt päivän T+3 illalla. 

Olennaisia päiviä hahmottaessa on hyvä tiedostaa kalenteripäivän ja kaupankäyntipäivän ero. Niinpä kuun viimeistä päivää tarkoittava T-nolla ei ole maaliskuun 31., vaan maaliskuun 29. päivä. T-nollaa edeltävät päivät merkataan miinuksella ja seuraavat päivät plussalla. 

Kuunvaihteen ylituotto. Osakemarkkinat ovat historiassa tuoneet keskimäärin ylituottoa kuunvaihteen ympärillä. Ylituoton tuova periodi on merkitty vihreällä ja optimaaliset kaupankäyntipäivät tähdillä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.


Lisäksi tulisi huomioida, että kuunvaihteen kaupankäyntistrategia perustuu käteistarpeeseen ja osakekaupan tilitykseen liittyvään viiveeseen. Lokakuussa 2014 siirryttiin Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa osakekaupan kolmen päivän tilityksestä kahden päivän tilitykseen. Muutoksen myötä osakekurssien palautuminen siirtyi lähemmäksi kuunvaihdetta. 

Strategia, joka toimii isoilla osakkeilla ja huonoina aikoina

Osakemarkkinat ovat yleisesti ottaen tehokkaat. Kun markkinoilta löytyy hinnoitteluvirhe eli anomalia, lähdetään sitä hyödyntämään. Hinnoitteluvirhettä hyödyntävällä kaupankäynnillä voi tehdä rahaa. Tämän takia tiedetyn hinnoitteluvirheen pohjalta käydään niin paljon kauppaa, että hinnoitteluvirhe lopulta poistuu markkinoilta. 

Tästä syystä hinnoitteluvirheet ovat yleisesti ottaen voimissaan nimenomaan reunamarkkinoiden pienillä osakkeilla. Institutionaaliset sijoittajat kun jättävät alhaisen kaupankäynnin osakkeet ihan suosiolla salkun ulkopuolelle.

Kuunvaihteen hinnoitteluvirhe syntyy kuitenkin nimenomaan isojen institutionaalisten sijoittajien likviditeettitarpeesta. Siksi se toimii isojen yritysten suuren kaupankäyntimäärän omaaville osakkeille

Professori Suomisen tutkimuksessa mielenkiintoinen löydös on myös hedge-rahastojenrahoituskustannuksen merkitys. Käytännössä kuunvaihteeseen liittyvä kaupankäyntistrategia toimii paremmin silloin kun rahoitusta on hankala saada .

Vuoden 2008 finanssikriisin aikana strategian tuotto näytti tältä:

Strategia toimii erityisen hyvin karhumarkkinoilla. Suominen antaa käytännön esimerkin: ”Strategia toimi viime joulukuussa todella hyvin”. 

Strategia toimii erityisen hyvin myös silloin, kun kuun viimeinen kaupankäyntipäivä osuu perjantaille. Syy on se, että tällöin palkkojen ja eläkkeiden maksu osuu samalle päivälle. Lisäksi kuunvaihteen myyntiaaltoa seuraava kurssinoste on voimakkain niillä osakkeilla, joiden kursseja myyntiaalto on laskenut eniten. 

Tehottomat markkinat?

Yksi keskeinen kysymys on miksi tehokkaat markkinat eivät poista kuunvaihteen ylituottoja. 

Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että institutionaaliset sijoittajat tiedostavat likviditeettitarpeen aiheuttaman myyntipaineen ja myyvät siksi juuri isoja likvidejä osakkeita. Hinnoitteluvirhe olisi isompi, mikäli myynnissä olisi pieniä alhaisen kaupankäyntivolyymin omaavia osakkeita. Toisekseen isot sijoittajat eivät toteuta kaikkia myyntejään kerralla, vaan hajauttavat ne useamman päivän ajalle. Tämäkin on omiaan pienentämään havaittua efektiä. 

Tehokkaiden markkinoiden kannalta mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousee kuitenkin mikseivät hedge-rahastot ole hyödyntäneet hinnoitteluvirhettä loppuun asti. 

Suomisen mukaan tähän on useita syitä. Yksi syy on se, että hedge-rahastoihin sijoittaminen on tyypillisesti ajallisesti rajoitettu siten, ettei lisäsijoituksia tai lunastuksia voi tehdä kuin määrättyinä päivinä. Tyypillisesti nämä muutoksen mahdollistavat päivät on sijoitettu kuun loppuun. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös useilla hedge-rahastoilla on käteisen tarve kuun lopussa. Toisekseen hedge-rahastojen suoritusta arvioidaan kuukausittain ja lähestyvä arviopäivä vähentää salkunhoitajan halukkuutta lisätä riskiään. Toiset hedge-rahastot puolestaan hyödyntävät tilannetta ja tarjoavat systemaattisesti likviditeettiä kuun vaihteessa. 

Suomisen arvion mukaan kuukauden lopun käteisen tarve voi aiheuttaa osakerahastolle merkittävän, pahimmillaan vuositasolla jopa kuuden prosentin kustannuksen. Yksityissijoittajan kannalta löydöksen merkitys on lähinnä siinä, että aktiivinen ulkomaille sijoittava rahasto pärjää todennäköisesti paremmin, mikäli sillä on muita isompi käteispositio ja toisaalta alhainen määrä institutionaalisia sijoittajia. Aktiivista kaupankäyntiä kuunvaihdeilmiön ympärillä professori Suominen ei piensijoittajalle kuitenkaan suosittele. “Suomi ei ole oikea maa strategian toteuttamiseen, voitot uppoavat helposti kaupankäyntikuluihin ja huonosti toteutettuna strategia tuhoaa varallisuuden”, Suominen luettelee.

Kommentoi
Ylös
>