Omistaminen on ammatti

Olisikohan koko yritystoiminnan hierarkia ja käsitteistö tuoreuttamisen tarpeessa?