Sijoittajan verotus

Yritysjuridiikan professori tyrmää SDP:n ehdottaman osinkoveron

Antti Rinne puheenjohtaja SDP puolue
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Turun yliopiston yritysjuridiikan professori Reijo Knuutisen mielestä institutionaalisille sijoittajille kohdistettu lähdevero olisi väärä signaali rahastosijoittajille.

Eduskuntavaaleissa niukasti suurimmaksi puolueeksi noussut SDP esitti viime marraskuussa julkistetussa vaihtoehtobudjetissaan lähdeveroa osinkoveroista vapautetuille yhteisöille.

Puolue haluaisi viiden prosentin lähdeveron ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta tällä hetkellä vapautettujen yhteisöjen osingoille. Lähdevero kohdistuisi institutionaalisiin sijoittajiin, kuten sijoitusrahastoihin, vakuutusyhtiöihin, ammattiyhdistyksiin ja säätiöihin.

SDP kertoo verouudistuksensa keskeiseksi tavoitteeksi veropohjan leventämisen, ja lähdevero olisi yksi keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamisessa.

”Osinkojen veropohja vuotaa monin tavoin. SDP tiivistäisi veropohjaa perimällä ulkomaisien rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamista osingoista viiden prosentin lähdeveron, jonka arvioidaan tuottavan valtiolla 400 miljoonan euron verotulot”, puolue toteaa vaihtoehtobudjetissaan.

Puolue ottaa ehdotuksessaan mallia Saksasta, jossa vastaava vero on 15 prosenttia. Lisäksi lähdevero saattaisi SDP:n mukaan rahastosijoitukset tasapuolisempaa asemaan suorien osakesijoitusten kanssa.

Uudella vaalikaudella SDP uudistaisi listaamattomien osakeyhtiöiden verotusta myös siten, etteivät varakkaat yksityishenkilöt voi välttää veroja kierrättämällä tulojaan osakeyhtiöiden kautta.

Ajatus institutionaalisten sijoittajien verollepanosta ei innosta Turun yliopiston yritysjuridiikan professoria Reijo Knuutista, kertoo Finanssiala tiedotteessaan.

Knuutisen mukaan esitetty lähdevero olisi vaikea saada käytännössä toimimaan, ja se saattaisi heikentää Suomen houkuttelevuutta rahastoyhtiöiden ja ulkomaisten sijoittajien silmissä.

Verollepano rankaisisi myös suomalaisia eläkeyhtiöitä, koska lähdevero vaikuttaisi tuottoihin. Tällöin verolla olisi vaikutusta joko eläkemaksuihin tai eläkkeiden määriin, Knuutinen varoittaa.

Lähdevero saisi professorin mukaan monet rahastoyhtiöt pohtimaan uudelleen sijoitusvalintojaan sekä sijaintiaan. Varsinkin pienet rahastoyhtiöt varmasti siirtäisivät rahaston johonkin sellaiseen maahan, jossa saman riskin ja tuoton saisi pienemmällä verolla.

Uudenlaista veroa on perusteltu etenkin sillä, että sen avulla ulkomaiset sijoittajat saataisiin maksamaan veroja Suomeen. Knuutisen mukaan ei kuitenkaan ole sopimuksellisesti yksinkertaista saada ulkomaalaisia institutionaalisia sijoituksia lähdeveron piiriin.

”Suomella on nollaverosopimukset muun muassa Britannian, Ranskan ja Irlannin kanssa. Tämä tarkoittaa, että näistä maista tulevien sijoittajien osinkoja ei voi verottaa”, Knuutinen muistuttaa.

Käytännössä siis suomalaiset sijoittajat olisivat väistämättä veron kohteena, ja ulkomaiset sijoittajat voisivat saada osingot edelleen verovapaasti verosopimusten perusteella.

Kaiken lisäksi tällaiset esitykset lähdeverosta antavat sijoittajille signaalin, että Suomen verotus ei välttämättä ole vakaata ja ennustettavaa, professori varoittaa. Jo pelkät suunnitelmat osinkojen verottamiseksi saattavat pahimmassa tapauksessa karkottaa ulkomaisia sijoittajia Suomesta.

1 kommentti

1 kommentti

  1. Heikki

    17.4.2019 at 09:15

    Kyseinen vero ehdottomasti paikallaan, vapaamatkustajia alkaa olla liian kanssa. Koskee kyllä osaa vähän aiheettomasti, mutta kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Pienosakkaat maksavat nyt kaiken, ei sekään ole oikein.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös