Oma talous

Puhelinliittymien hinnat nousseet Suomessa selvästi – syynä uudet EU-säännöt

Suomen teleoperaattorien liittymähinnat ovat ottaneet viime vuosina selvän harppauksen ylöspäin, kertoo Puhelinliittymat.fi-sivusto.

Tyypillisten puhelinliittymien hinnat ovat nousseet vuosien 2015 ja 2019 välillä kymmenillä prosenteilla lähes kaikilla operaattoreilla. Puhelinliittymat.fi-sivuston mukaan samalla ajanjaksolla esimerkiksi kuluttajahintaindeksin kasvu on ollut parin prosentin luokkaa.

Tyypillisellä puhelinliittymällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sopimusta, johon sisältyy ainakin 4 gigatavua datansiirtoa sekä vähintään 1 Mbit/s siirtonopeus. Suomalaiset käyttävät mobiilidataa keskimäärin 7,2 gigatavua kuukaudessa.

Yleisimpien liittymien hintataso on noussut lähes 40 prosenttia. Vaikka Suomen liittymämarkkinoille on viime vuosina ilmestynyt Moi Mobiilin kaltaisia edullisia dataliittymiä, tyypillisten puhelinliittymien keskimääräinen kuukausihinta on noussut vuoden 2015 joulukuun 18,20 eurosta lähes 25 euron nykytasoon.

Puhelinliittymat.fi- sivusto otti vertailukohdaksi liittymätyypin, joka sisältää rajattomasti netinkäyttöä vähintään 3G-verkon maksiminopeudella, mutta ei lainkaan puheluita tai tekstiviestejä. Jokaisella operaattorilla on tyypillisesti tarjolla yksi tämän liittymätyypin tuote, jonka brändinimi vaihtelee.

Vertailussa on käytetty liittymien normaalihintoja – operaattorit tarjoavat yleensä ensimmäisen vuoden kuukausimaksuista muutaman euron alennuksen.

Suurimmat syyt liittymähintojen nousuun ovat 15.6.2017 voimaan astuneet Euroopan unionin laajuiset verkkovierailusäännöt.

Aiemmin operaattorit saivat veloittaa asiakkailtaan mobiilinetin käytöstä ulkomailla selvästi nykyistä enemmän – tyypillinen hinta EU-alueella oli noin 25 €/Gt. Vuonna 2017 astuivat kuitenkin voimaan uudet EU-säännöt: EU-kansalaisten tulee teoriassa saada käyttää mobiilidataa kohtuullisissa määrin koko EU-alueella ilman ylimääräisiä veloituksia. Operaattorit saavat kuitenkin periä asiakkailtaan maksuja erikseen haettavalla erikoisluvalla, mikäli lisämaksuton roaming aiheuttaisi operaattorille “kohtuuttomia tappioita”. Suomessa tätä erikoislupaa ovat hakeneet kaikki suuret operaattorit.

Nykyään liittymiin sisältyy keskimäärin viidestä kymmeneen gigatavua EU-dataa kuukaudessa, ja ylimääräisestä datansiirrosta veloitetaan n. 5,50 €/Gt – lähes 80 prosenttia vähemmän kuin aiemmin.

Syy hintojen nousuun on Puhelinliittymat.fi-sivuston mukaan yksinkertainen: suomalaiset käyttävät enemmän dataa ulkomailla, kuin mitä muut EU-kansalaiset käyttävät Suomessa. Tämän myötä suomalaiset operaattorit saavat periä käyttökustannuksia vähemmän ulkomailta, mitä joutuvat itse maksamaan muille EU-alueen operaattoreille. Nämä kustannukset jyvitetään edellä mainitulla erikoisluvalla liittymien hintoihin. Näin ainakin operaattorit perustelevat asian.

Suurin häviäjä on eittämättä asiakasryhmä, joka ei käytä liittymäänsä ulkomailla lainkaan. Voittajia taas ovat ne henkilöt, jotka matkustavat paljon EU-alueella ja käyttävät reissuillaan gigatavuittain dataa.

Vertailun aineisto on saatavilla Puhelinliittymat.fi-sivustolla osoitteessa https://www.puhelinliittymat.fi/liittymien-vertailu/

Kommentoi
Ylös
>