Kumppaniblogit

Mitä eroa on sijoittamisella ja omistamisella?

Tuntuu että usein arjessa sijoittaminen ja omistaminen menevät sekaisin.

Omistamisen ajatteleminen puhtaana sijoittamisena tekee vääryyttä hyvälle omistamiselle. Hyvä omistaminen on omistautumista omistusten tulevaisuudelle, turvaamiselle, jatkuvalle kehittämiselle ja tuotolle. Hyvä omistajuus on ammattimainen tapa osallistua yritysten arvon kasvattamiseen. Vain arvoa kasvattava yritys voi kasvaa, kehittyä, uudistua ja työllistää ja luoda lisäarvoa kaikille.

Hyvä omistaminen käy ammatista. Hyvä omistaja tuntee toimintaympäristön mahdollisuudet, muutokset, uhat ja vahvuudet kuin omat lapsensa. Hyvä omistaja on aktiivinen arvon kasvattaja. Hyvään omistamiseen liittyy paljon muutakin kuin yhtiön hallinnon valitseminen.

Sijoittaja on omistaja, mutta ei välttämättä omistautunut. Sijoittaja sijoittaa aikaa, osaamistaan, rahojaan ja ottaa riskiä yhtiön puolesta. Sijoittaja voi olla omistaja, mutta sijoittajilla on myös mahdollisuus antaa muiden ottaa vastuuta omistajien rooleista. Sijoittaja voi ottaa riskiä, osallistua ja olla silti yhtiön ulkopuolella ja toivoa omistajien onnistuvan yhdessä.

Tein yksinkertaisen kaavion kuvaamaan omistamisen ja sijoittamisen rooleja ja suhdetta.

Suomessa omistajien rooleista ja tekemisestä on julkaistu vähän. Omistaminen liitetään myös usein yhtiön hallinnolliseen tekemiseen. Omistavien roolia käsitellään vastuiden ja velvollisuuksien kautta, mutta asiassa on syytä nähdä enemmän. On myös syytä nähdä erot omistautumisen ja sijoittamisen välillä.

Sijoittajia on luonnollisesti paljon enemmän kuin omistautuvia omistajia. Siksi heidän roolistaan listaamattomista yrityksissä, mahdollisuuksista ja keinoista on syytä luoda ja jakaa ajatuksia. Hyvä omistaminen käy ammatista, kun se nähdään aktiivisena roolina yhtiön mahdollisuuksien ja haasteiden osaajana. Etäisenä sijoittajana näyttäytyvä omistajuus tuskin tuottaa hyviä lopputuloksia pitkällä aikavälillä.

Kirjoittaja on yrittäjä, yritysjohtaja, hallitusammattilainen ja omistaja, jota kiehtoo johtamisen, omistajuuden ja yritystoiminnan aktiivinen kehittäminen.

Kommentoi
Ylös
>