Kumppaniblogit

Digiajan omistajuus

Maailma ympärillämme muuttuu älykkääksi, mutta on yksi osa-alue, joka tuntuu kehittyvän pääosin kokemusten ja perimätiedon avulla

Ville Tolvanen digitalisti yrittäjä

Maailma ympärillämme muuttuu älykkääksi, mutta on yksi osa-alue, joka tuntuu kehittyvän pääosin kokemusten ja perimätiedon avulla.

Yritysten arvon kasvattaminen omistajuutta, johtamista ja kehittämistä parantamalla. Yrityksiä kehitetään parhaan tiedon mukaan ja niin kuin tapana on ollut.

Asiaan vihkiytyneet yhteisötkin usein kuvaavat yritystoimintaa osakeyhtiölain kautta. Aivan kuin lain kirjaimen täyttäminen olisi yritystoiminnan tavoite. Hyvä omistajuus ja johtajuus tähtäävät yritysarvon kasvattamiseen. Osakeyhtiölaki, hyvä hallintotapa ja luutuneet johtamisjärjestelmät ovat vain tapa pitää operaatiot yhdessä.

Millainen olisi omistamisen ja johtamisen systeemiajattelu digiaikana?

omistaja omistajuus hallitus johtaminen osakas omistajuus
Digiajan omistajuus- ja yrityksen arvon johtamisjärjestelmä.

Lähtökohtana pitäisi olla omistajien, hallitusten jäsenten, johdon, henkilöstön ja jopa asiakkaiden näkeminen yhteisönä. Me yhdessä kehitämme arvokasta yritystä, joka innovoi, palvelee asiakkaita, toimittaa ja työllistää työn tekijöitä. Modernit viestintäalustat mahdollistavat omistajien, hallituksen, johdon ja tekijöiden järkevän ja nopean viestinnän.

Miksi odottaa kuukausi tai viikkoja seuraavaan kohtaamiseen, kun relevantti data voidaan jakaa sen syntyessä?

Johtajuus syntyy yhteisestä suunnasta. Näkemystä kaivataan omistajilta, hallitukselta, henkilöstöltä, asiakkailta ja toimivalta johdota. Yhteinen suunta on pohja yhteiselle tekemiselle. Tämäkin onnistuu luomalla vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Oppimalla toisiltamme saavutamme paremman näkemyksen yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Yhteisen suunnan edistämiseen tarvitaan kohtaamisia omistajien, hallituksen ja johdon välillä yhdessä ja erikseen. Yhteinen suunta, jaettu tieto ja toimivat viestintäkanavat auttavat ihmisiä ymmärtämään eri tarpeita ja ratkomaan yhteisiä ongelmia. Miksi odottaa yhtiökokoukseen, hallitukseen, johtoryhmään tai kehityspäivään ja päivittää eri osapuolia peräpeilin asioista? Jaettua tietoa tulisi haastaa, jalostaa ja käyttää yhteinen aika asioiden kehittämiseen eikä tiedon jakamiseen. Tiedon jakaminen kohtaamisissa on analoginen prosessi, joka on kallista, hidasta ja vaikeaa. Tietysti tieto on jalostettava yhdessä ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon, jotta siitä syntyy käyttökelpoista.

Älykkään alusta, tiedon, kohtaamisten ja avoimen kulttuurin avulla luodaan turvallisempi, tehokkaampi ja parempi tapa omistaa ja kasvattaa yrityksen arvoa. Omistajuuden kehittämiseen tulisi ottaa mukaan samoja ajattelumalleja, kanavia ja työkaluja, jotka meillä on kuluttajina käytössä arjessa.

Miksi musiikki, lentoliput, ostokset ja viestintä onnistuu verkossa, mutta yrityksen kehittämiseen tarvitaan hajanainen joukko harvoin kohtaavia osaajia?

Hyvä omistaja tekee yrittämisestä merkityksellistä. Se lähtee omistajuuden tavoitteiden ja yrityskulttuurin pohtimisesta. Tavoitteita varten on rakennettava oikea ihmiset, osaajat, tieto ja työkalut tukemaan digiajan fiksua omistajuutta. Mielenkiintoinen haaste ja erinomainen mahdollisuus. Hyvän omistajuuden kautta rakennetaan parempia yrityksiä, joiden työntekijöiden, johdon ja asiakkaiden tyytyväisyys näkyy sekä yrityksen tuloksissa että jatkuvasti kasvavassa arvossa.

Kirjoittaja on digitalisti, yrittäjä, konsultti sekä Digitalist Groupin, Novitan ja Moment Groupin hallituksen jäsen, joka on innostunut omistajuuden kehittämisestä.

Kommentoi
Ylös
>