Oma talous

Miksi hiljainen introvertti on äänekkäämpää ekstroverttiä parempi verkostoitumaan?

Tutkimukset osoittavat, että introvertin tapa luoda syvempiä ihmissuhteita on verkostoitumisen avain.

Elämme äänekkäässä ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa hiljaisemmat ihmiset jäävät usein jalkoihin. Kulttuurissa, jossa arvostetaan vahvasti ulospäin suuntautumista sekä sosiaalisuutta, voi olla vaikeaa – tai jopa häpeällistä – myöntää olevansa introvertti.

Introvertti saa voimaa hiljaisuudesta, kun taas ekstrovertti kukoistaa väenpaljoudessa. On arvioitu, että noin 30–50 prosenttia väestöstä on introvertteja.

Kulttuurimme arvostaessa yhä enemmän ryhmäkeskustelua, hiljaiset ihmiset, jotka arvostavat yksinäisyyttä ja haluavat esimerkiksi työskennellä yksin, nähdään ongelmallisina, kertoo Hiljaiset: Introverttien manifesti -kirjan kirjoittaja Susan Cain. Hiljaisia ihmisiä ei nähdä uraauurtavina ajattelijoina, vaan oletetaan, että heissä on jotain vikaa.

Introvertti voi kokea nykypäivän työkulttuurin raskaaksi, joka painottaa tiimityön ja verkostoitumisen tärkeyttä. Työpaikkojen avoimet työskentelytilat, joissa on vaikea vetäytyä omaan rauhaan, rakennetaan ekstroverttejä mielessä pitäen.

Syntyy helposti oletus, että myös verkostoituminen on tehty yksinomaan sosiaalisille ekstroverteille, sillä heille verkostoitumistapahtumat ja uusien ihmisten tapaaminen on yhtä juhlaa. Ekstroverttien rinnalla introvertit saattavat vähätellä sosiaalisia taitojaan.

Syvempi ymmärrys introverttien maailmaan ja hiljattain esitetyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että introvertit saattavat olla ekstroverttejä parempia verkostoitumaan.

Introvertit eivät välttämättä ole ujoja

Sveitsiläinen maailmankuulu psykologi Carl Jung kehitti 1920-luvulla teorian kahdesta eri persoonallisuustyypistä. Hän esitti, että ekstrovertti on ihmistyyppi, joka voimistuu ulkoisesta maailmasta, kun taas introvertti orientoituu maailmaan sisäisen kautta.

Jotta ymmärtäisimme paremmin näitä kahta ihmistyyppiä, meidän on tunnistettava heidän eroavat tavat reagoida stimulaatioon, kertoo Cain TED-puheessaan vuonna 2012. Introverttien ja ekstroverttien merkittävin eroavaisuus on tavassa, miten he reagoivat ärsykkeisiin ja palautuvat niistä.

– Kun ekstrovertit janoavat sosiaalista vuorovaikutusta, introvertit ovat elävämpiä, kun he ovat yksin. Avain omien kykyjen maksimointiin on saada itsesi juuri oikeaan stimulaatiovyöhykkeeseen, toteaa Cain.

Tämä ohje kuulostaa helpolta, mutta on vaikea toteuttaa ryhmäkeskeisessä maailmassa.

Ajattelevan ja introspektiivisen introvertin hiljaisuus saatetaan ymmärtää väärin vaikkapa koppavuutena tai välinpitämättömyytenä. Hiljaisuus ei välttämättä tarkoita myöskään ujoutta. Introvertti saattaa tarkkailla ja arvioida tilannetta sekä muiden käytöstä omassa hiljaisuudessaan.

Pinnalliset keskustelut eivät tyydytä ihmismieltä

Introvertit ovat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa eri tavoin kuin ekstrovertit. Lukuisat small talk -keskustelut verkostoitumistapahtumassa voivat olla tyhjentävä kokemus introvertille, joka kaipaa syviä ja merkityksellisiä keskusteluita.

Tämä on introvertin etu verkostoitumisen kannalta.

– Ihminen, joka on avoin uudelle ja pystyy kyseenalaistamaan myös omia ajatuksiaan, verkostoituu helpommin kuin tietoa pihtaava ja päällekäyvä höyryjyrä. Introvertti voi olla hyvä verkostoituja ja joskus ekstrovertti voidaan kokea liian hallitsevana, kertoo työyhteisövalmentaja Tuulikki Juusela Talouselämälle.

Tutkimukset psykologian, verkostotieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden alalta esittävät, että pinnalliset keskustelut eivät tyydytä ihmismieltä. Tyypilliset kysymykset verkostoitumistapahtumassa, kuten ”kuka sinä olet ja mitä sinä teet työksesi?”, eivät kerro ihmisestä paljoakaan.

Ihmismieli janoaa tietää syvällisemmin keskustelukumppanin motiiveista, intohimoista ja tarkempia tietoja hänen elämästään. Haluamme luoda toiseen ihmiseen useita eri asiayhteyksiä.

Syvälliset ja merkitykselliset keskustelut ovat verkostoitumisen ydin

Yhteiskuntatieteilijät ja verkostoitumiseen erikoistuneet tutkijat ovat tarkastelleet ihmisten muodostamia suhteita vuosikymmenien ajan. He ovat havainneet, että useita asiayhteyksiä ja yhteyspisteitä sisältävä ihmissuhde lisää merkittävästi kahden ihmisen välistä luottamusta.

Verkostoitumistapahtumien juttutuokiot pidetään usein kevyenä ja asiallisena. Moni välttelee liian henkilökohtaisia aiheita. Totuus kuitenkin on, että jos haluat luoda vahvempia ja pysyviä verkostosuhteita, kannattaa olla valmis kaivamaan syvemmälle. Se on se laatu, eikä määrä, mikä ratkaisee.

Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin vakuutusyhtiön työntekijöitä ja heidän välisiä suhteita. Kävi ilmi, että työntekijöiden syvemmät ja henkilökohtaisemmat suhteet toisiin kollegoihin, vaikkakin lisäsi henkistä kuormitusta, lisäsi heidän suorituskykyään.

Vaikka introvertit eivät esittele itseään jokaiselle vastaantulijalle verkostoitumistapahtumassa, he luovat parempia verkostoja keskittymällä syvällisempiin keskusteluihin vain muutamien henkilöiden kanssa. Tätä pidetäänkin verkostoitumisen avaimena.

Yksinäisyydessä on voimaa

Cain välitti TED-puheessaan tärkeän viestin: maailma – ja työkulttuurit – tarvitsevat ekstroverttejä sekä introvertteja. Kuten Jung mainitsi vallankumouksellisessa teoksessaan jo 20-luvulla; ekstrovertit ja introvertit ovat molemmat yhtä tärkeitä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja ne täydentävät toinen toisiaan.

Introvertit ja ekstrovertit voivat avartaa toistensa näkemyksiä ja molemmat höytyvät uusista tarkastelutavoista. He voivat oppia toisiltaan merkityksellisiä taitoja, joka jokaisen yrityksen johtajan ja tiiminvetäjän kannattaa pitää mielessä.

– Olipa sitten hiljainen tai puhelias, niin kaikkia tarvitaan. Sosiaalipsykologi Silja Kauppinen muistuttaa Ylelle, että tämän päivän työelämässä kaikenlaiset temperamenttityylit ovat arvokkaita.

Jotkut historian tunnetuimmista johtajista olivat introvertteja, kuten Eleanor Roosevelt, Ghandi ja Rosa Parks. Heidän hiljaisuudella oli erityinen ja poikkeuksellinen vaikutus ihmisiin. Yksinäisyydessä on voimaa ja Cain sanoo, että se on avain luovuuteen.

Ehkä voimme siis oppia jotain introverttien hiljaisuudesta?

Lue myös: Näin negatiiviset ihmiset vaikuttavat työilmapiiriin – keinoja kohdata hankala kollega.

Kommentoi
Ylös
>