Osakeanalyysit

Mitä kassavirta-analyysi paljastaa kotimaisista pörssiyhtiöistä?

Strategic Accounting -yhtiön pääanalyytikko Riku Lehtinen.

Analyytikon mukaan kassavirtatulokset paljastavat sellaista, jonka viralliset tulokset piilottavat.

Strategic Accounting -yhtiön pääanalyytikko Riku Lehtinen on yksi Suomen kokeneimpia pk-yritysten kassavirta-analyytikkoja. Lehtinen on penkonut 18 suurimman kotimaisen pörssiyhtiön tunnusluvut kiinnittäen päähuomioon yritysten kassaan ja erityisesti kassavirtatulokseen.

Lehtinen on havainnut, että näiden yritysten kokema suhdanne pehmenee, mutta ei jyrkästi. Yhtiöiden kassavirtatulokset tammi-maaliskuussa olivat 2,3 miljardia euroa, kun ne viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla olivat 2,8 miljardia euroa. Kassavirtatulokset ovat siis laskeneet 19 prosenttia viime vuodesta.

Myös viralliset tulokset ovat laskeneet kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoteen verrattuna, ja lasku on kassavirtojen laskua jyrkempää. Vuosi sitten viralliset tulokset olivat 1,6 miljardia euroa, nyt 1,15 miljardia, eli laskua on 29 prosenttia.

Yhtiöiden kassavirtatulokset ovat siis yhä virallisen tuloksen yläpuolelle, mikä Lehtisen mukaan kuvastaa hyvää suhdannetta. Matalasuhdanteessa ne ovat päinvastoin. Lisäksi yritykset investoivat nyt paljon ja antavat omavaraisuusasteiden laskea.

Kassavirrat antavat lisätietoa

Lehtinen on toteuttanut analyysin kehittämällään kassavirran laskemisen menetelmällä, jota hän on kehittänyt nyt jo 40 vuotta.

Miksi Lehtinen sitten seuraa kassavirtoja, eikä virallisia tuloslaskelmia?

”Virallisiin tuloksiin vaikuttavat (laskettiinpa ne sitten eurooppalaisen IFRS:n, amerikkalaisen US GAAPin tai minkä tahansa kirjanpito- ja tilinpäätössäädösten mukaan) erilaiset tuottojen ja kulujen jaksotus- ja kohdistamissäädökset sekä tasearvojen muutoskirjaukset”, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan kaikkien näiden vaikutukset näkyvät erilaisten säädösten mukaan lasketuissa virallisissa tuloksissa. Virallisten tulosten laskennan takana on siis erilaisia ”pelisääntöpankkeja” ja niiden joustosääntöjä ja sääntöjen subjektiivisia tulkintoja.

Kassavirtatuloksista on sen sijaan eliminoitu pois kaikki jaksotus-, arvostus- ja muut virallisten tulosten laskentaa säätelevät erät. Tämä kassavirtatulos on Lehtisen mukaan todellisin mahdollinen ”tulos” – kassavirtakertymä, joka on käytettävissä investointeihin ja/tai rahoitushuoltoon.

”Kassavirtatuloksista puuttuvat siis kaikki vaihto-omaisuusvarastojen muutokset, poistot ja omaisuusarvojen muutokset sekä mahdolliset erilaiset varausten muutokset. Myös mahdolliset saamisten muutokset on eliminoitu pois kassavirtatuloksista”, Lehtinen selventää.

Kertovatko kassavirrat syyn yritysten vaikeuksiin kriisivuosina?

Lehtisen mukaan kassavirtatulokset paljastavat sellaista, jonka viralliset tulokset piilottavat.

”Esimerkiksi Q1/2019 –pörssiyhtiöanalyysista ilmenevä varastojen pitkäaikainen kasvu ei näy millään tavoin virallisissa tuloksissa. Katteiden säilyessä suunnilleen ennallaan varastojen muutoskirjaukset kumoavat tarkastelujaksojen aikana kasvaneet ostot. Kassavirtatuloksista varastojen kasvut (kuten myös esim. mahdollisten saamisten muutokset) paljastuvat välittömästi.”

Lehtinen väittää löytäneensä kassavirtoihin perustuvalla analyysillään syyn Suomessa vuonna 2009 alkaneelle taantumalle.

”Yksi tutkimuksistani vahvistaa Suomessa noin vuonna 2009 alkaneelle ja 2016 päättyneelle taantumalle yhden keskeisen syyn. Silloin virallisia tuloksia kasvatettiin arvojen korotuksilla. Kassavirtatulokset eivät tällöin muuttuneet miksikään.”

Kun virallisten tulosten kasvu vuosina 2009 – 2015 kasvatti yritysten omia pääomia, maksoivat yritykset kasvavia osinkoja. Osinkojen maksut kuihduttivat monen yhtiön likviditeettiä, Lehtinen toteaa.

”Kun likviditeetit olivat tiukoilla, koettiin myös vuosia kestänyt matalien investointien aika. Kesti noin seitsemän vuotta saavuttaa uusi tasapaino virallisten tulosten ja kassavirtatulosten välillä.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös