Arvo-osakkeet

Inderesin analyytikko: Sijoittajalla mahdollisuus ostaa Metsä Boardin omaisuutta alehintaan

Inderes nosti metsäyhtiön suosituksen tasolle osta.

Metsä Boardin osakekurssi on laskenut viimeisen vuoden aikana peräti 57 prosenttia. Kurssilaskuun on useita syitä.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen toteaa Inderesin aamukatsauksessa, että Metsä Boardiin liittyvä uutisvirta on ollut toukokuussa selvästi negatiivista, kun USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelut ovat ottaneet takapakkia ja Euroopan talous on jatkanut yskimistään. Myös Kiinan sellumarkkinat ovat kääntyneet alamäkeen sekä hintojen että volyymien osalta alkuvuoden lievän elpymisen jälkeen.

”Kiinan sellumarkkinan heikkous ja Euroopan vaisu talouskasvu (ts. pehmentynyt kysyntä) ovat rokottaneet sellun hintaa edelleen myös Euroopassa. Kartonkipuolella lainerien hinnat ovat olleet niin ikään paineessa, kun talouskasvun hidastuminen ja negatiiviset varastoefektit ovat heikentäneet kysyntää”, Viljakainen toteaa.

Viljakaisen mukaan Metsä Boardille tärkeistä tulosajureista ainoastaan valuutat ovat kehittyneet yhtiölle suotuisaan suuntaan.

Negatiiviset uutiset ovat paitsi laskeneet osakekurssia myös osakkeen tavoitehintoja ja suosituksia. Vuodessa on konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta laskenut 9,33 eurosta 6,1 euroon.

Nyt kuitenkin osakekurssi on jo painettu niin alas, että Metsä Board on hinnoiteltu markkinoilla selvästi alle käyvän arvon. Siksi sijoittaja pääsee yhtiön omaisuuteen käsiksi pitkällä tähtäimellä edullisesti, Viljakainen arvioi.

Osake on arvostuskertoimien valossa houkuttelevasti hinnoiteltu.

”Metsä Boardin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 9x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet alle 6x. Arvostus on selvästi Metsä Boardin keskipitkän ajan ja mielestämme yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella”, Viljakainen toteaa.

Analyytikon mukaan myös suhteellisesti tulospohjaiset kertoimet ovat maltillisesti hinnoiteltua verrokkiryhmää alempana. Metsä Boardin tasepohjainen kuluvan vuoden tulosennusteella arvioitu P/B-luku on Viljakaisen mukaan painunut jo tasolle 1,1x. Se on alhaisin taso viimeisen 5 vuoden aikana, jolloin Metsä Board on hinnoiteltu markkinoilla kartonkiyhtiönä.

Yhtiö on siis Inderes-analyytikon mukaan houkutteleva sijoitus.

”Siten kärsivälliset pitkän aikavälin sijoittajat pääsevät nyt yhtiön omaisuuteen käsiksi edullisesti ja mielestämme hyvällä pitkän aikavälin tuotto-odotuksella. Arvioimme oman pääoman tasearvon antavan osakkeelle myös tukea ennusteriskejä vastaan, mikä tukee osaltaan osakkeen lyhyen ajan tuotto/riski-kuvaa.”

Yhtiön arvostuksen nousuvaran realisoituminen voi kuitenkin vaatia aikaa, mikä Viljakaisen mukaan tarkoittaisi makrotalouteen ja kauppasotaan liittyvän epävarmuuden hellittämistä. Sitä odotellessa Metsä Board tarjoaa Inderesin arvioin mukaan kestävää seitsemän prosentin osinkotuottoa.

Kommentoi
Ylös
>