Oma talous

Näin uusi hallitusohjelma muuttaa kotitalouksien ja sijoittajien taloutta

Antti Rinteen tulevan hallituksen hallitusohjelma sisältää useita kotitalouksien ja sijoittajien taloudellista asemaa koskevia kohtia.

Suomen tuleva pääministeri Antti Rinne julkistaa maanantaina hallitusohjelman, johon hänen kansanrintamahallituksensa perustaa politiikkansa. Iltalehti sai käsiinsä koko hallitusohjelmaluonnoksen ja julkisti sen ilman toimituksen kommentteja tai tulkintoja.

Rinteen tuleva hallitus aikoo toteuttaa lukuisia muutoksia, jotka koskevat kotitalouksien ja sijoittajien taloutta. Tässä listattuna hallitusohjelman keskeisimmät kohdat siltä osin.

Merkillepantavaa hallitusohjelmaluonnoksessa on se, ettei siinä mainita lainkaan pääomaverotuksen korottamista tai varallisuusveroa, joita molempia SDP on ajanut.

Ansiotuloverotus

Uusi hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ansiotulojen veron yleistä keventämistä tilanteessa, jossa talous kasvaa normaalilla tavalla. Hallitus varaa kuitenkin 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron kevennykseen, jolla korvataan osaltaan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvia välillisten verojen korotuksia.

Niin kutsuttua solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun. Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain.

Kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen

Hallitusohjelmassa todetaan, että kotitaloussektorin nopeasti kasvanut velkaantuneisuus tekee siitä haavoittuvan tulojen supistumiselle ja korkotason nousulle. Uuden hallituksen tavoitteena on päättää tarpeellisista toimenpiteistä työryhmävalmistelun pohjalta kotitalouksien suoran ja välillisen velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi sekä rahoitusvakauden turvaamiseksi

Osinkojen lähdevero

Hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille viiden prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.

”Kansainvälisen vertailun lisäksi selvitetään lähdeveron vaikutus eri toimijoihin Suomessa, erityisesti yleishyödyllisiin yhteisöihin. Mahdollisen osinkoveron johdosta tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan rahoituksen kokonaistaso ei laske. Samalla kartoitetaan verosopimukset, joita uudelleen neuvoteltaessa pyritään varmistamaan, etteivät ne rajoita lähdeveron soveltamista”, hallitusohjelmassa todetaan.

Erityisesti Finanssiala ry on vastustanut lähdeveroa. Finanssialan mukaan lähdeveron suurimpia kärsijöitä olisivat suomalaiset rahastosijoittajat, joiden tuottoja vero välittömästi pienentäisi. Työeläkeyhtiöiden joutuminen osinkojen verotuksen kohteeksi loisi painetta eläkkeiden leikkauksiin ja eläkemaksujen korotukseen.

Kotitalousvähennyksen uudistaminen

Uusi hallitus aikoo laskea kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2250 euroon. Muutoksessa kotitalousvähennyksen kokonaistaso laskee vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa.

Lisäksi tuleva hallitus aikoo selvittää edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.

Asuntolainat, yhtiölainat ja kiinteistösijoitukset

Hallitus jatkaa edellisten hallitusten mukaisella linjalla oman asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksien asteittaisella luopumisella. Vielä jäljelle jäänyt verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana.

Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta.

”Osaltaan veroedun vuoksi monissa uusissa asunto-osakeyhtiöissä velka-aste on noussut jopa yli 80 prosenttiin”, hallitusohjelmassa todetaan.

Uusi hallitus aikoo selvittää vuoteen 2022 mennessä mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.

Vuokralaisen aseman vahvistaminen

Vuokralaisen aseman vahvistamiseksi, voimassaolevan lainsäädännön puitteissa, hallitus aikoo kiinnittää huomiota keinoihin, joilla voidaan ehkäistä kohtuuttomia vuokrankorotuksia.

”Vahvistetaan vuokralaisten asemaa uudistamalla yhteishallintolaki, joka säätelee asukkaiden päätösvaltaa valtion tukemissa vuokra- ja asumisoikeusyhtiöissä”, hallitusohjelmassa todetaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös