KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Joukkorahoitus tarjoaa laajalla hajautuksella kuukausittaista tuottoa

Hajauttaminen on sijoittajan ainoa ilmainen lounas. Joukkorahoitus tarjoaa sijoittajalla hyvät mahdollisuudet laajaan sijoitussalkun hajauttamiseen.

Joukkorahoitus kasvattaa nyt tuntuvasti suosiotaan sijoittajien keskuudessa.

Suomen Pankin julkaisemien joukkorahoitustilastojen mukaan vuonna 2018 joukkorahoituksen määrä kasvoi 24 prosenttia aikaisempaan vuoteen verrattuna ja tästä 66 prosentin markkinaosuus kuuluu vertaislainaa ja yritysrahoitusta tarjoavalle suomalaiselle Fellow Financelle.

Fellow Finance on välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin vertaislaina- ja joukkorahoituspalveluiden tarjoaja.

Erityislaatuisen yrityksestä tekee heidän tarjoamat hajautusmahdollisuudet. Yleensä palvelua tarjoavan yrityksen kautta voi sijoittaa vain joko vertaislainoihin eli yksityisten ihmisten lainoihin tai yrityslainoihin. Fellow Financen kautta on kuitenkin mahdollisuus sijoittaa sekä vertais- että yrityslainoihin ja lisäksi yritysten myyntisaataviin.

Yrityslainoille maantieteellinen hajautus

Hajautukseen uusia mahdollisuuksia tuo myös maantieteellinen hajautus. Fellow Financen kautta on mahdollisuus sijoittaa suomalaisten, puolalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten ja saksalaisten kuluttajien lainoihin ja suomalaisten yritysten lainoihin.

Yrityksellä on myös kunnianhimoiset tavoitteet toimia vuoteen 2023 loppuun mennessä 10 eri Euroopan maassa, joten uusia maita todennäköisesti avataan tasaisesti tulevien vuosien aikana tarjoten sijoittajille entistä enemmän mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja.

Maantieteellisen hajautuksen kautta tulee myös mahdollisuus sijoittaa eri valuutoissa, kuten esim. Puolan zlotyissa tai Tanskan kruunuissa.

Osakemarkkinoista ja muista korkomarkkinoista riippumatonta tuottoa

Laina-ajoissa on myös mahdollisuus hajauttaa joko lyhytaikaisiin tai pidempi aikaisiin lainoihin. Lyhytaikaisimmat lainat alkavat 14 päivästä (myyntisaatavarahoitus) pidempi aikaisen laina-ajan ollessa jopa 10 vuotta. Keskimääräiset lainasalkkujen kiertoajat ovat noin kaksi vuotta.

Sijoittaminen vertais- ja yrityslainoihin on varsin likvidi sijoitusmuoto, koska lainoja maksetaan kuukausittain ja niitä voidaan myös myydä jälkimarkkinoilla toisille sijoittajille.

Riittävä hajautus on sijoittamisen tärkeimpiä perusteita ja siksi sijoitussalkkuun vertais- ja yrityslainat voivat tuoda hyvän lisän, joka ei merkitsevästi korreloi osake- tai muun korkomarkkinan kanssa.

Lainasijoittajan on hyvä hakea laajaa hajautusta ja sijoittaa esimerkiksi vähintään 100 lainaan. Yksittäinen sijoitus on pienimmillään vain 25 euroa yhtä lainaa kohden, joten sijoitusmuoto mahdollistaa sijoittamisen aloittamisen pienelläkin alkupääomalla.

Mitä Fellow Financen yritys- ja vertaislainat tarjoaa hajautetun salkun lisäksi?

  • Korkeaa kuukausittaista korkotuottoa
  • Pääosin rajatun riskin
  • Sijoittaminen lainoihin on ilmaista (pl. jälkimarkkinamyynti)
  • Mahdollisuus nostaa sijoitukset ennen aikaisesti

1. Korkea korkotuotto

Sijoittaja saa lainasopimuksista kuukausittain korkoja ja lyhennyksiä, jotka voidaan automaattisesti ohjata uusiin lainahakemuksiin korkoa korolle-ilmiö mielessä. Markkinapaikan historiallinen ja keskimääräinen vuosituotto on ollut 7-10 prosenttia riippuen sijoitetusta lainamarkkinasta.

2. Sijoittaminen rajatulla riskillä

Vertaislainoissa, pois lukien saksalaisissa, sijoittajan luottotappioriski on rajattu maksamattomien lainojen myynnillä perintäyhtiöille.

Lisäksi suomalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus ottaa lainallensa AXA:n lainaturvavakuutus työttömyyden, pitkäaikaisen sairasloman ja kuoleman varalle. Yrityslainat taas sisältävät vähintään yrittäjän omavelkaisen henkilötakauksen ja usein reaalivakuuden, kuten kiinteistö- tai yrityskiinnityksen.

3. Sijoita lainoihin ilmaiseksi

Ainutlaatuisen palvelusta tekee myös se, että markkinapaikka on kuluton sijoittajalle. Fellow Finance ei peri avaus-, kuukausi- tai merkintämaksuja. Palvelun ainoa kulu sijoittajalle tulee mahdollisesta jälkimarkkinamyynnistä, josta peritään prosentin kulu myydyn lainan pääomasta.

4. Sijoitusten nosto ennen aikaisesti

Lainat ovat pääsääntöisesti kuukausittain lyhennettäviä, joista sijoittaja saa tasaisesti kassavirtaa lyhennysten ja korkotuottojen muodossa. Sijoittaja voi myös ostaa tai myydä lainoja jälkimarkkinapaikalla. Tämä mahdollisuus parantaa lainasalkun likviditeettiä ja tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden tarvittaessa myydä lainoja muille palvelun käyttäjille.

Vuonna 2018 Fellow Finance välitti lainoja 172 miljoonalla eurolla ja jälkimarkkinapaikalla käytiin kauppaa sijoittajien välillä 5,6 miljoonalla eurolla.

Aloita sijoittaminen Fellow Financen palvelun kautta, lue lisää palvelusta tai tutustu oikealla rahalla toimivaan sijoittajan esimerkkisalkkuun.

Lähde: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/joukkorahoitus_linkki/

Kommentoi
Ylös
>