Talouden trendit

Miesten ja naisten palkkaerossa ei muutoksia yksityisellä sektorilla

Suurimmat ansiot olivat johtajilla.

Kuukausipalkkaisten miesten ja naisten säännöllisen työajan mediaaniansiot ammatin pääryhmän mukaan yksityisellä sektorilla vuonna 2018.
Lähde: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan Miesten mediaaniansio oli 3 710 ja naisten 2 903 euroa.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 653 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 186 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 1,8 prosenttia vuonna 2018.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla naisten mediaaniansio oli 78 prosenttia miesten mediaaniansiosta.

Palkkaero oli kuitenkin pienempi saman ammattiryhmän palkansaajia tarkastellessa. Suurin prosentuaalinen ero naisten ja miesten ansioiden välillä oli ammattiluokituksen pääryhmässä ”3 Asiantuntijat”, jossa naisten mediaaniansio oli 17 % miesten mediaaniansiota matalampi. Asiantuntijoilla miesten mediaaniansio oli 3 679 euroa kuukaudessa ja naisten 3 039 euroa kuukaudessa.

Naisvaltaisissa ammateissa, esimerkiksi toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, naisten ja miesten ansioiden ero oli pienempi, 9 prosenttia. Naisia oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä 75 prosenttia palkansaajista.

Suurimmat ansiot olivat olivat Tilastokeskuksen mukaan johtajilla. Johtajien mediaaniansio miehillä oli 6 591 ja naisjohtajilla 5 638 euroa kuukaudessa.

Johtajista 31 prosenttia oli naisia. Johtajien ansiotiedot eivät ole kaikilta osin kattavat, sillä Tilastokeskuksen palkka-aineistossa ei pääsääntöisesti ole ylimmän johdon palkkoja.

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla naisten palkkahajonta oli pienempää kuin miesten.

Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suorittaneilla miehillä mediaaniansio oli 3 002 euroa, mutta parhaiten palkattu kymmenes sai vähintään 4 917 euroa kuukaudessa. Toisen asteen koulutuksen suorittaneilla naisilla mediaaniansio oli 2 458 euroa kuukaudessa ja ylin desiili ansaitsi 3 480 euroa kuukaudessa tai enemmän.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös