Talouden trendit

Yli 100 000 palkansaajaa ahkeroi nollatuntisopimuksella

Nollatuntisopimuksella työskentelevien määrä on noussut roimasti viidessä vuodessa.

Tilastokeskuksen mukaan niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteli keskimäärin noin 106 000 palkansaajaa vuonna 2018. Tämä oli noin viisi prosenttia kaikista 15–74-vuotiasta palkansaajista.

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tässä työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on luvattu nolla tuntia. Nollatuntisopimuksessa siis viikoittainen työaika voi joustaa nollaan tuntiin riippuen siitä onko työnantajalla tarjota työtunteja.

Nollatuntisopimus ei ole silti sama asia kuin keikkatyö tai työttömyys, sillä siinä ollaan koko ajan työsuhteessa vaikka töitä ei olisi. Keikkatöissä taas uusi työsopimus tehdään aina uuden työtehtävän ilmaantuessa.

Käsite ei ole Suomessa juridinen, vaan lakikielessä puhutaan vaihtelevan työajan järjestelyistä.

15–74-vuotiaista palkansaajista noin 106 000:lla oli oman ilmoituksensa mukaan nollatuntisopimus. Tilastokeskus selvitti nollatuntisopimusten yleisyyttä edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin 15–74-vuotiaita nollatuntisopimuksella työskenteleviä oli 89 000.

Vastaavasti 15–64-vuotiaista nollatuntisopimuksella työskenteli vuonna 2018 noin 99 000 palkansaajaa määrän ollessa 83 000 vuonna 2014.

Kaksi viidestä oli itse halunnut nollatuntisopimuksen

Tilastokeskuksen mukaan nollatuntisopimuksella työskentelevistä noin puolet on naisia ja puolet miehiä. Nollatuntisopimuksella työskenteli pääosin nuoria: reilu kolmannes (37 %) oli alle 25-vuotiaita ja 66 prosenttia oli alle 34-vuotiaita.

Noin 40 prosenttia nollatuntisopimuksella työskentelevistä oli halunnut tällaisen joustavan työsopimuksen. Lähes sama osuus oli niitä, jotka ilmoittivat, että kyseinen työ oli ollut saatavilla vain nollatuntisopimuksella ja 14 prosenttia koki, ettei mitään muuta työtä ollut tarjolla. Miehistä hieman suurempi osa (44 %) kuin naisista (41 %) oli halunnut tällaisen sopimuksen.

Vanhimmissa ja nuorimmissa ikäryhmissä oli eniten heitä, joille nollatuntisopimus oli mieluinen vaihtoehto. Keskimmäisissä 35–54-vuotiaiden ikäryhmissä heitä oli vähiten.

Majoitus- ja ravitsemusalalla yleinen

Tilastokeskuksen mukaan nollatuntisopimuksella työskennellään pääsääntöisesti osa-aikaisesti.

Nollatuntisopimuksella työskentelevistä 15–74-vuotiaista palkansaajista 77 prosenttia oli oman ilmoituksensa mukaan osa-aikaisia vuonna 2018. Kokoaikaisesti työskenteleviä oli 23 prosenttia.

Lukumäärällisesti eniten nollatuntisopimuksella työskenteleviä oli tukku- ja vähittäiskaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialoilla.

Toimialan palkansaajien määrään suhteutettuna nollatuntisopimus oli yleisin majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla. Tämän toimialan palkansaajista 15 prosentilla oli nollatuntisopimus.

Nollatuntisopimuksella työskentelevien yleisimmät ammatit olivat myyjä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijä, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät sekä palvelutyöntekijät.

Vajaa kolmannes (30 %) nollatuntisopimuksella työskentelevistä ei tiennyt joko juuri lainkaan tai vain päiväksi pariksi ennakolta tulevien työtuntiensa ajoittumista. Lähes sama osuus oli niitä, jotka tiesivät työtuntiensa ajoittumisen enintään viikoksi, pariksi eteenpäin.

Noin 40 prosenttia tiesi työtuntinsa ajoittumisen kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa eteenpäin. Miehet tiesivät naisia jonkin verran useammin työtuntien ajoittumisen pidemmäksi aikaa ennakolta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös