Yritysuutiset

Oriola antoi tulosvaroituksen ja aloittaa yt-neuvottelut

Analyytikon mukaan Oriola on tehnyt viime vuosina isoja virheitä.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppias Oriola täsmentää näkymiään ja muuttaa ohjeistustaan vuodelle 2019. Oriola arvioi jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2018 tasosta.

Yhtiön mukaan liikevoittoon vaikuttaa negatiivisesti Ruotsin verkkokaupan murros, jossa kuluttajien ostokäyttäytyminen siirtyy ennakoitua nopeammin perinteisestä apteekkiasioinnista verkkoasiointiin. Lisäksi voimakas hintakilpailu laskee marginaaleja. Myös uuden logistiikkakeskuksen hidas aloitus aiheuttaa pitkittyneitä lisäkustannuksia Ruotsin toiminnoissa.

Uusi ohjeistus vuodelle 2019 on seuraava:

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 oikaistu liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa.

Aikaisempi ohjeistus julkaistu 22.2.2019 ja toistettu 26.4.2019:

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2018 tasosta.

Oriolan ongelmat ovat olleet selvästi näkyvissä jo aiemmin. Esimerkiksi tämän vuoden tammi-maaliskuussa oikaistu liikevoitto jäi 3,9 miljoonaan euroa, kun edellisvuonna liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa.

Tehottomuus ja korkeat operatiiviset kulut sekä Ruotsin haastava kuluttajamarkkina rasittivat kuitenkin kannattavuutta yhä tänäkin vuonna, yhtiö kertoi ensimmäisen kvartaalin tulosraportin yhteydessä.

Oriola aloittaa myös yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi. Yhteistoimintaneuvotteluiden kohteena on yhteensä noin 3 500 työntekijää molemmissa toimintamaissa Suomessa ja Ruotsissa. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia työntekijöitä pois lukien tuotantotyöntekijät ja taloushallinnon organisaation työntekijät molemmissa toimintamaissa sekä henkilöstöpalveluiden apteekkihenkilökunta Suomessa.

”Aloitimme helmikuussa 20by20 Excellence -ohjelman saavuttaaksemme 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. Käymme osana ohjelmaa systemaattisesti läpi kaikki konsernin toiminnot ja resurssit. Olemme edelleen jatkaneet organisaation uudistamista, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja vastata tiukentuneeseen kilpailutilanteeseen. Tämän prosessin aikana arvioimme myös tarpeen Ruotsin apteekkiverkoston rakenteen muokkaamiselle”, kertoo toimitusjohtaja Robert Andersson.

Suunnitellut toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi johtaisivat arviolta enintään 90 tehtävän vähennystarpeeseen. Tämä tarkoittaisi noin 4–6 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Yhtiö on tehnyt parin vuoden aikana isoja virheitä ja tammi-maaliskuun tulosromahdus on ollut paljon yhtiöstä itsestään kiinni, arvioi Inderesin analyytikko Petri Kajaani kesäkuun puolessa välissä.

”Syksyllä 2017 ilmenneet uuden ERP-järjestelmän integrointiongelmat aiheuttivat tehottomuutta Suomen tukkutoimintoihin, ylimääräisiä kuluja ja epäluottamusta asiakkaiden, päämiesten ja viranomaisten silmissä. Sen jälkeen uuden hyvinvointiketju Hehkun lanseeraus oli isku vasten suurimman asiakasryhmän (apteekkien) kasvoja ja luottamuksen palauttaminen kestää pitkään”, Kajaani toteaa raportissaan.

Analyytikon mukaan Enköpingin automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönoton viivästyminen ja toiminnan tehottomuus näkyivät tammi-maaliskuun tuloksessa negatiivisesti ja Enköpingin ylösajo pitää vielä toisellakin kvartaalilla kustannustason korkealla.

Tulosvaroitus tuli markkinoille yllätyksenä, sillä tänään noin klo 12.30 osakekurssi oli laskussa yli 4,7 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>