Uutiset

Sampo aikoo jakaa ylimääräisen osingon Nordean osakkeilla

Sammon mukaan Nordea-omistusten jakamisessa on kyse puhtaasti teknisestä toimenpiteestä.

Sampo-finanssikonsernin hallitus suunnittelee varsinaiselta yhtiökokoukselta 9.4.2019 saamansa valtuutuksen perusteella päättävänsä ylimääräisen osingon jakamisesta 7.8.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan.

Ylimääräinen osinko jaettaisiin Sammon omistamien Nordea Bank Abp:n osakkeiden muodossa siten, että jokainen osakkeenomistaja saisi yhden Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa kymmentä Sampo-osaketta kohti.

Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Nordea-osakkeiden murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisenä.

Olettaen, että hallitus päättää ylimääräisen osingon jakamisesta 7.8.2019, osingon irtoamispäivä olisi 8.8.2019 ja täsmäytyspäivä 9.8.2019. Osakeosingon maksupäivä olisi 12.8.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 16.8.2019.

Nordean osake noteerataan Helsingin pörssissä tällä hetkellä noin 6,5 euron hintaan.

Osakeosinkoa verotetaan Suomessa kuten käteisosinkoakin. Sampo maksaisi osakeosingosta Suomessa aiheutuvan 1,6 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajan puolesta.

Päätöksen taustalla ovat Sammon vakavaraisuuteen liittyvät asiat. Sammon Nordea-omistukseen kohdistuvat vakavaraisuusvaatimukset ovat nousseet Nordean muutettua pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen. 

Osingon jakaminen Nordean osakkeilla nostaa Sammon vakavaraisuutta.

Osingonjaon seurauksena Sammon omistusosuus Nordeasta laskisi alle 20 prosenttiin. Tästä johtuen konsernin vakavaraisuus laskettaisiin 30.9.2019 alkaen vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsiteltäisiin laskelmissa tavallisena osakesijoituksena.

Sammon mukaan Nordea-omistusten jakamisessa on kyse puhtaasti teknisestä toimenpiteestä, eikä se ole osa Sammon osingonjakopolitiikkaa. Se ei myöskään tarkoita, että Sammon näkemys Nordeasta olisi muuttunut.

Lisäosinkoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löytyy Sammon sivuilta.

Kommentoi
Ylös
>