Arvo-osakkeet

Analyytikko: Stora Enson alhainen tasearvostus tukee osaketta

Kauppasota ja Kiinan sellumarkkinoiden alamäki on painanut Stora Enson osakkeen arvostustason houkuttelevalle tasolle.

Metsäyhtiön markkina-arvosta on sulanut vuodessa lähes 46 prosenttia. Kurssilasku on painanut osakkeen arvostuskertoimia niin, että konsensusennusteiden mukaisella tämän vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on vain 8,25x. Hinta suhteessa tasesubstanssiin on tämän vuoden tulosennuste huomioiden vain 1,03x.

Vaikka analyytikot ovat viime lokakuusta lähtien alentaneet keskimääräistä Stora Enson osakkeen tavoitehintaa, on kurssilasku ollut lokakuusta lähtien tavoitehintojen laskua rajumpaa.

Analyytikoilla näyttää kurssilaskusta huolimatta – tai ehkä juuri siksi – olevan luottoa metsäyhtiöön. 16 analyytikoista peräti kuusi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja viisi lisää-suosituksen. Myy-suosituksia ei anna yksikään analyytikko.

Storan Enson osakekurssia ovat painaneet metsäsektoria koskevat mollivoittoiset uutiset. USA:n ja Kiinan kauppasota on saanut jatkuvasti lisää kierroksia ja erityisesti Euroopan talouskehitys on ollut vaisua.

Sijoittajien uskoa metsäyhtiöihin koettelee myös Kiinan sellumarkkinoiden haasteet.

”Kiinan sellumarkkina on kääntynyt alamäkeen sekä hintojen että volyymien osalta alkuvuoden lievän elpymisen jälkeen, mikä johtuu arviomme mukaan sekä kauppasodasta että lyhytkuitusellun korkeiksi nousseista varastotasoista”, toteaa Inderesin analyytikko Antti Viljakainen Inderesin aamukatsauksessa.

Viljakaisen mukaan Kiinan sellumarkkinan heikkous ja Euroopan vaisu talouskasvu ovat rokottaneet sellun hintaa yhä myös Euroopassa.

Kartonkipuolella aaltopahvin ja etenkin sen raaka-aineiden hinnat ovat Viljakaisen mukaan olleet niin ikään paineessa, kun talouskasvun hidastuminen ja negatiiviset varastoefektit ovat heikentäneet kysyntää.

”Kuluttajakartongeissa tilanne on vakaampi. Lisäksi talouskasvun hidastuminen on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua ja kasvattanut hintapaineita ja myös Wood Productsissa markkinatilanne on jäähtymässä rakennusmarkkinan hidastuessa Euroopassa.”

Stora Enson osakkeen arvostus on Viljakaisen mukaan tallottu alhaiseksi ja osakkeen tasearvostus tukee jo Inderesin mukaan osaketta.

”Stora Enson ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 10x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 6x. Arvostus on selvästi Stora Enso keskipitkän ajan ja mielestämme yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella”, Viljakainen toteaa.

Analyytikon mukaan suhteellisesti osake on hinnoiteltu lievästi matalalle arvostetun verrokkiryhmän alapuolelle. Siksi pitkän aikavälin sijoittajat pääsevät nyt yhtiön omaisuuteen käsiksi edullisesti ja hyvällä pitkän aikavälin tuotto-odotuksella, Viljakainen uskoo.

Tasearvostus vaikuttaa alhaiselta varsinkin, kun sitä verrataan Stora Enson sijoitetun pääoman tuottoon.

”Arvioimme tasearvostuksen antavan osakkeelle jo tukea, kunhan toimintaympäristö (ts. makrotalous) ei heikkene enää oleellisesti lisää. Turvamarginaalit alkavat kuitenkin olla leveitä, sillä yhtiön sijoitetun pääoman tuotto olisi pääoman kustannuksen tasolla 20 % nykyisiä ennusteitamme alemmallakin liiketuloksella eikä yhtiötä ole mielestämme perusteltua hinnoitella oman pääoman tasearvon alapuolelle, jos yhtiön pääoman tuotto ylittää pääoman kustannuksen.”

Viljakaisen mukaan Stora Enson arvostuksen nousuvaran realisoituminen voi vaatia aikaa – toisin sanoen makrotalouteen ja kauppasotaan liittyvien riskien poistumista. Kuitenkin tätä odotellessa Stora Enso tarjoaa mukaan kestävää 6-7 prosentin osinkotuottoa, analyytikko uskoo.

Inderesin suositus Stora Enson osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta 11 euroa. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 13,8 euroa.

Kommentoi
Ylös
>