Kasvuosakkeet

Nordea: Terveystalo tarjoaa kasvunäkymiä – osakkeelle ostosuositus

Terveystalo on kasvanut yli 160 yrityskaupan myötä Suomen suurimmaksi terveydenhuoltopalveluja tarjoavaksi yritykseksi.

Suomen terveydenhuoltomarkkinoista noin 77 prosenttia on julkisesti tuotettua ja julkisesti rahoitettua, 19 prosenttia yksityisesti tuotettua ja rahoitettua ja vain neljä prosenttia yksityisesti tuotettua ja julkisesti rahoitettua (NHG:n arvio, 2016).

Ilman SOTE-uudistustakin yksityisen tuotannon odotetaan kasvavan noin viiden prosentin vuosivauhtia lähivuosina, Terveystalo kertoo nettisivuillaan. Terveystalo on kasvanut historiassaan keskimäärin 1–3 prosenttiyksikköä markkinoita nopeammin.

Yhtiö tähtää pitkällä aikavälillä 6–8 prosentin vuotuiseen liikevaihdon kasvuun orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 35,6 prosenttia vertailukaudesta 267,8 miljoonaan euroon. Ilman Attendon Suomen Terveyspalveluita kasvoi 5,5 prosenttia 208,5 miljoonaan euroon.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) ennen IFRS 16 vaikutusta oli 38,0 miljoonaa euroa ja 14,2 prosenttia (15,6) liikevaihdosta. Lasku suhteessa liikevaihtoon johtui mixin muutoksesta henkilöstöintensiivisempiin ulkoistuspalveluihin Attendo-kaupan kautta sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja hyvinvointipalveluihin.

Terveystalon mukaan Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa.

Yhtiö odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli Sote-ratkaisun edelleen viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun kiihtyvän ulkoistuksissa. Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa.

Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa vielä Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Tämän kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty.

Terveystalo vakuutti sijoittajaseminaarissa, että kotimaassa riittää kiitorataa kasvuun vielä useammaksi vuodeksi riippumatta SOTE-uudistuksen etenemisestä tai pysähtymisestä, toteaa Nordea aamukatsauksessaan.

Yksityisesti tuotettujen julkisrahoitteisten palveluiden osuus kaikesta terveydenhuollosta on Nordean mukaan tällä hetkellä vain noin neljä prosenttia, minkä yhtiö uskoo kasvavan tulevaisuudessa.

Lisäksi ”makrokuva” tukee terveyspalveluiden kysyntää vielä pitkään, vaikka yksittäisiä alan lyhyen aikavälin voittajasegmenttejä onkin hankala ennustaa etukäteen, Nordea arvioi.

Terveystalo kertoo pitävänsä 12-13 prosentin EBITA-marginaalia realistisena saavuttaa muutaman vuoden aikana, kun Attendo-kaupan kannattavuutta laimentava vaikutus on korjaantunut.

”Yhtiö on markkinajohtaja alalla noin 20 % osuudella yksityisesti tuotetuissa julkisrahoitteisissa palveluissa ja uskoo laajan asiakaskunnan varmistavan, ettei olennaisia segmenttejä jää liiketoiminnan ulkopuolelle”, Nordea toteaa.

Nordean suositus Terveystalon osakkeelle on osta tavoitehinnalla 10,5 euroa.

”Positiivinen näkemyksemme Terveystalon osalta perustuu yhtiön vakaisiin ja positiivisiin liikevaihdon kasvunäkymiin. Ennustamme Terveystalon jatkavan keskimäärin 5 % liikevaihdon kasvu-uralla. Vahvan kassavirran myötä yhtiö pystyy jatkamaan valikoivaa yritysostostrategiaansa orgaanisen kasvun tueksi”, pankki toteaa.

Terveystaloa seuraa seitsemän analyytikkoa, joista vain Nordean analyytikko antaa yhtiölle ostosuosituksen. Neljän analyytikon suositus on lisää, yhden pidä ja yhden vähennä.

Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta Terveystalon osakkeelle on 9,74 euroa, mikä on hieman yli tämän hetken 9,3 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi
Ylös
>