Talouden trendit

Veronmaksajat muistuttaa: Vasta tänään veronmaksaja alkaa tienata itselleen

Torstaina 6. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää.

Veronmaksajain Keskusliitto muistuttaa, että vasta tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 42,8 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Tämä prosentti tulee vuoden 2019 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 6.6.

Suomen veroaste on ollut 2010-luvulla noin 4-5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.

Veroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa noussut rajusti 80-luvulla, mutta sen jälkeen se laski 2010-luvulle asti. Euroissa mitattuna verotus on kiristinyt vuosi vuodelta.

veroaste Suomi Eurooppa verotus kokonaisveroaste

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Tällä vuosikymmenellä taksvärkkipäivä on ajoittunut veroasteen nousun vuoksi juhannusviikon läheisyyteen. Parin viime vuoden aikana taksvärkkipäivän vietto on kuitenkin aikaistanut veroasteen käännyttyä laskuun.

Valtiovarainministeriön kevään ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 42,3 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 42,8 prosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliitto esittää talous- ja veropolitiikan ankkuroimista alkaneella vaalikaudella vuosiin 2019–2023 selkeisiin perusperiaatteisiin.

Liiton mukaan verotuksen yleistä tasoa on syytä maltillisesti alentaa ja kevennyksiä on tehtävä enemmän kuin kiristyksiä. Ansiotulojen verotusta on kevennettävä kautta linjan, kaikilla tulotasoilla.

Väestön ikääntymisestä johtuvaa julkisen talouden kestävyysvajetta on purettava rakenneuudistuksilla, ja julkiset menot on pidettävä koko vaalikauden ajan tiukasti kurissa.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää talous- ja veropolitiikan tärkeimpänä tavoitteena Suomen pitämistä kestävän kasvun ja paranevan työllisyyden tiellä. Pelkkään viennin vetoon ei voi enää tuudittautua. Se edellyttää määrätietoisen kasvuhakuista finanssipolitiikkaa vaalikaudella 2019–2023.

”Paluuta takavuosien pitkittyneestä taantumasta tuttuun kiristyvien verojen, hiipuvan ostovoiman ja supistuvan kansantalouden kierteeseen ei saa tulla”, toteaa Lehtinen.

Kommentoi
Ylös
>