Kasvuosakkeet

Analyytikko hehkuttaa: Cramosta irtautunut Adapteo on luomassa vallankumousta

Cramosta kuun alussa irtautunut uusi pörssiyhtiö Adapteo saa Danske Bankilta heti ostosuosituksen.

Konevuokraaja Cramo jakautui heinäkuun alussa kahdeksi yhtiöksi ensi kuun alusta. Samalla alkoi myös kaupankäynti uudella Adapteon osakkeilla Tukholman pörssissä.

Cramo jakautui siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Jakautumisessa perustettavalle yhtiölle Adapteo Oyj:lle.

Danske Bankin analyytikon mielestä Adapteo on luomassa vallankumousta pohjoismaisella julkisten kiinteistöjen markkinalla.

Analyytikko Ari Järvinen toteaa Danske Bankin aamukatsauksessa, että Adapteon ennuste keskimääräiselle vuosikasvulle siirtokelpoisten tilojen vuokramarkkinoilla on konsulttianalyysien mukaan yhdeksän prosenttia vuosina 2017 – 2023.

Vahvat megatrendit tukevat yhtiön kasvua.

”Pääajurina toimivat kaupungistuminen, julkisen rakennuskannan vanheneminen sekä kasvava lapsien ja vanhusten lukumäärä pohjoismaissa. Adapteolla on pohjoismaiden suurin kalusto, minkä tulisi auttaa sitä palvelemaan asiakkaita ja hallitsemaan käyttöastetta paremmin”, Järvinen toteaa.

Adapteon rajalliset huoltoinvestoinnit parantavat kassavirran näkyvyyttä, Järvinen uskoo.

”Perustuen vuosien 2016-18 lukuihin, huoltoinvestoinnit olivat vain 12 %:a vertailukelpoisesta EBITDA:sta, antaen Adapteolle hyvän kontrollin kasvuinvestointitasoista. Sopimuskaudet ovat tavallisesti kolme vuotta, mutta 70-80 %:ssa projekteista sopimuksia pidennetään ja keskimääräinen vuokrakausi jatkuu viiteen vuoteen. Näin ollen tyypilliset moduuli-investoinnit maksetaan takaisin ensimmäisen vuokrasopimuksen jälkeen. Ottaen huomioon kevyt tekninen kuluminen ja rajalliset huoltoinvestoinnit, odotettu sisäinen korko (IRR) moduuli-investoinneille on niinkin korkea kuin 20 %:a.”

Danske Bank asettaa Adapteon 12 kuukauden tavoitehinnan 150 Ruotsin kruunuun, mikä perustuu keskimääräiseen 2020-21 EV/EBITA arvostuskertoimeen 14,7 ja viittaa 2020-21 EV/EBITA:aan 13,4-15,9x.

”Ottaen huomioon useat rakenteelliset kasvuajurit siirtokelpoisten tilojen vuokramarkkinoilla, markkinajohtajan asema ydinmarkkinoilla sekä defensiivinen ja hyvin monipuolinen asiakaskunta, uskomme, että arvostusfokuksen tulisi olla vuosissa 2020-21 ennemmin kuin vuoden 2019 ennusteissa”, Järvinen toteaa.

Danske Bankin tavoitehinta Adapteon osakkeelle on 150 kruunua.

Aiemmin Indersin analyytikko Olli Koponen korosti Adapteon osakkeen denfensiivisyyttä. Hänen mukaansa Adaption toistuvan liikevaihdon osuus on suuri (yli 80 % liikevaihdosta) ja asiakaskunta on defensiivistä (Julkinen/Sosiaalinen Infra tuo 75 % liikevaihdosta).

Kommentoi
Ylös
>