Yritysuutiset

Yksi projekti pilasi Constin tuloksen

Korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin erikoistuneen Constin huhti-kesäkuun tulos jäi selvästi analyytikoiden konsensusennusteista.

Yhtiön toisen vuosineljänneksen liiketulos laski huhti-kesäkuussa 0,1 miljoonaan euroon vertailukauden 1,7 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden odotuksissa oli keskimäärin 1,0 miljoonan euron liiketulos.

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia vertailuvuodesta ja oli 81,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti suurten peruskorjaushankkeidemme volyyminousu katsauskauden aikana. Kesäkuussa Consti luovutti muun muassa mittavan peruskorjauksen kokeneen hotelli Scandic Marskin tilaajalle.

Yhtiön Toimitusjohtaja Esa Korkeela kertoo, että kannattavuus kehittyi pääosin positiivisesti toisen vuosineljänneksen aikana, mutta liiketulosta heikensi edelleen olennaisesti yksittäisen arvokiinteistön käyttötarkoitusmuutosprojektin jäljellä olevien suoritteiden toteutus.

Ilman kyseisen projektin negatiivista tulosvaikutusta huhti-kesäkuun liiketulos olisi parantunut merkittävästi edellisvuoteen nähden. Projekti on alkanut alkuvuonna 2017 ja katsauskauden päättyessä kohde oli lähes valmis.

Kesäkuun lopussa Constin tilauskanta oli hieman alle 227 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 0,7 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaan verrattuna mutta oli 20,8 prosenttia vertailukautta pienempi.

”Saimme huhti-kesäkuun aikana uusia tilauksia 57,4 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 35,2 prosentin laskua vahvaan vertailukauteen nähden. Uusien tilausten kehityksessä heijastuu edellisvuonna konserninlaajuisesti käyttöönotettu valikoivampi ja tiukempi tarjoustoiminta sekä käynnissä olevien suurten peruskorjaushankkeiden sitomat resurssit. Kokonaisuutena tilauskantamme laatu on tasaisesti parantunut alkuvuoden aikana tappiollisten hankkeiden osuuden laskettua selkeästi vuodenvaihdetta matalammalle tasolle”, Korkeela toteaa.

Consti jatkaa kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavan käänneohjelmamme jalkautusta.

”Uuden organisaatiorakenteen mukaiset liiketoiminta-alueet ovat kehittäneet toimintaansa odotustemme mukaisesti. Liiketoimintamme johtaminen on siirtynyt lähemmäksi työmaatoteutusta, minkä lisäksi olemme parantaneet organisaation riskienhallintaa ja reagointikykyä. Etenemme määrätietoisesti kohti kustannussäästötavoitteemme saavuttamista. Kannattavuutta ja suorituskykyä parantavien toimenpiteidemme ansiosta katsauskauden kiinteät kulumme olivat vertailukautta matalammat. Tulemme jatkamaan käänneohjelmamme läpiviemistä myös vuoden toisella vuosipuoliskolla muun muassa tehostamalla liiketoimintaa tukevia sisäisiä palveluitamme.”

Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden markkinaympäristö jatkui hyvänä vuoden toisella neljänneksellä. Korkeelan mukaan uudisrakentamisen ennakoitu hidastuminen ei ole vielä heijastunut korjausrakentamisen markkinoihin.

”Tämänhetkisen markkina- ja liiketoimintanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla myös loppuvuonna. Odotan suorituskykymme jatkavan parantumistaan vuoden 2019 toisella puoliskolla.”

Ammattimaisen korjausrakentamisen määrä on kasvanut Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti ja ylittänyt parhaimmillaan uudisrakentamisen arvon. Constin mukaan muuhun Eurooppaan verrattuna kasvu on ollut rakennuskantamme iästä johtuen ripeää. Korjausrakentamisen arvo talonrakennuksessa vuonna 2018 oli arviolta noin 13 miljardia euroa.

Eurooppalainen rakennusalan markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun 2019 ennusteessaan talonrakentamisen supistuvan vuonna 2019 noin 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Muutoksen taustalla on arvio uudisrakentamisen kehityksestä. Ennusteessaan Euroconstruct arvioi uudisrakentamisen supistuvan 3,2 prosenttia, kun taas korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia edellisvuodesta.

Myös Rakennusteollisuus ry (RT) arvioi huhtikuun 2019 suhdannekatsauksessaan korjausrakentamisen jatkavan noin 1,8 prosentin kasvua vuonna 2019. RT:n mukaan korjausrakentamisen kasvu painottuu asuinrakennuksiin ja sijoittuu kasvuseuduille.

Consti arvioi, että sen koko vuoden 2019 liiketulos paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Constin avainluvut 2. vuosineljänneksellä

  • Liikevaihto 81,2 (77,8) milj. euroa; kasvua 4,4 %
  • Käyttökate 1,0 (2,1) milj. euroa ja käyttökateprosentti 1,3 % (2,7 %)
  • Liikevoitto 0,1 (1,7) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 0,1% (2,1 %)
  • Tilauskanta 226,8 (286,2) milj. euroa, muutos -20,8 %
  • Vapaa kassavirta 2,7 (2,2) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos -0,04 (0,16) euroa

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös