Yritysuutiset

Lassila & Tikanoja antoi tulosvaroituksen

Yhtiö odottaa liikevoiton alentuvan viime vuodesta.

Lassila & Tikanoja on ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten  tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt suomalainen palveluyrityskonserni. 

Yhtiö kertoi perjantaina alentavansa arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2018 tasosta. 

Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö alentaa kuluvan vuoden näkymiään, koska Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Uusi näkymä:

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Aikaisempi, 26.4.2019 julkaistu näkymä oli:

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta. Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia vertailukaudesta 199 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa ja jäi selvästi vertailukauden 3,7 miljoonasta eurosta.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Teollisuuspalveluiden ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisen vuoden tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoittoa rasittivat kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät ongelmat, jotka yhtiö sai pääosin korjattua helmikuun loppuun mennessä. Kiinteistöhuollossa runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa mutta heikensi liikevoittoa.

Lassila & Tikanoja julkaisee puolivuosikatsauksensa perjantaina 26.7.2019.

Kommentoi
Ylös
>