Yritysuutiset

Nordean tulos jäi odotuksista

Pankin mukaan korkomarginaaleihin kohdistui paineita toisella vuosineljänneksellä.

Nordea julkisti aamulla huhti-kesäkuun tulosraporttinsa.

Nordean toisen vuosineljänneksen rahoituskate pieneni edelliskaudesta neljä prosenttia ja oli 1 071 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuotot supistuivat 17 prosenttia ja niitä kertyi 2 141 miljoonaa euroa.

Muun muassa varainhoidosta ja yritysten palveluista saatavat palkkiotuotot kutistuivat seitsemän prosenttia 743 miljoonaan euroon.

Nordean liikevoitto pieneni 34 prosenttia edellisvuodesta 900 miljoonaan euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 33 prosenttia.

Pankin tulos on odotettua heikompi. Factsetin mukaan analyytikot olivat ennustaneet keskimäärin 945 miljoonan euron liikevoittoa. Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen heikkeni 0,28 eurosta 0,17 euroon, kun odotuksissa oli 0,18 euron osakekohtainen tulos.

Nordean kulu/tuotto-suhde heikkeni 45 prosentista 55 prosenttiin ja oman pääoman tuotto laski rajusti – 14,3 prosentista 9,1 prosenttiin.

”Nordean toimintaympäristö pysyi vakaana. Luotonannon kasvu jatkui, marginaaleihin kohdistui paineita, ja olosuhteet markkinatakaustoiminnalle olivat haasteelliset”, pankin Konsernijohtaja Casper von Koskull toteaa.

Luottovolyymien kasvu vaikutti suotuisasti Nordean rahoituskatteeseen, mutta luottomarginaaleihin kohdistuneiden paineiden päinvastainen vaikutus oli kuitenkin tätä suurempi.

Koskullin mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana tehty työ alkaa tuottaa tulosta, ja näkyvissä on rohkaisevia merkkejä siitä, että pankki on saamassa takaisin menetettyjä markkinaosuuksia ja kuluja saadaan karsittua. Hänen mukaansa vie kuitenkin aikansa ennen kuin tämä näkyy täysimääräisesti taloudellisissa tuloksissa. 

Nordea on viime vuosien aikana vähentänyt pankin riskejä, investoinut digitaalisuutta ja säännösten noudattamista tehostaviin järjestelmiin ja keskittänyt toimintansa Pohjoismaihin. Nyt se on Koskullin mukaan siirtynyt uuteen kehitysvaiheeseen, jossa se keskittyy asiakkaisiin.

Yhtiö ei anna numeerista arviota lähiajan tulosnäkymistä, vaan toistaa tavoitteensa liiketoiminnan kasvattamisesta ja merkittävistä kulusäästöistä.

Nordean osakekurssi laski eilen 2,0 prosenttia Helsingin pörssissä.

Kommentoi
Ylös
>