Oma talous

Sähkönostaja, tiesitkö nämä oikeutesi?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa sähkönostajan oikeuksista sähkön puhelinmyynnissä, sähkökatkoksissa ja laskutusvirheistä.

Sähköä tarjotaan kuluttajille hintalupauksin esimerkiksi puhelinmyynnillä.

Sähkön myynti on aktiivista, sillä uuden sähkösopimuksen tekeminen on tehty teknisesti helpoksi. Riittää kun kuluttaja vastaa puhelimessa puhelinmyyjälle myöntävästi, ja pian sähkölaskut alkavat tulla uudesta osoitteesta. Jos huonosti käy, on kuluttaja sitoutunut esimerkiksi kahden vuoden määräaikaiseen sopimukseen, jonka kehnous selviää vasta vähitellen.

Kun kuluttaja tekee sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa, sitoo sopimus molempia osapuolia. Sähkönmyyjän on annettava kuluttajalle mahdollisuus tutustua keskeisiin ja ostopäätökseen vaikuttaviin ehtoihin jo sähkösopimusta markkinoitaessa tai viimeistään sopimusta tehtäessä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) korostaa, ettei siis riitä, että kaupanteon yhteydessä vain viitataan sopimusehtoihin.

Sopimuksen keskeisin sisältö on oltava ehdoissa selkeästi kirjattuna.

KKV kertoo tiedotteessaan, että sähkösopimusten puhelinmyynnissä voi käydä niin, että ostaja pyytää myyjältä vain tarjouksen tai lisätietoja, mutta tarjous onkin sopimus, joka pitää erikseen purkaa.

Kuitenkin jos kuluttaja saa puhelinmyyjältä vahvistuksen sähkösopimuksesta, jota kuluttaja ei ole mielestään tehnyt, voi sopimuksen peruuttaa 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty. Jos peruuttamisaika on umpeutunut tai sitä ei ollut, voi sähkönostaja reklamoida kirjallisesti sopimusta tarjonneelle myyjälle ja verkonhaltijalle eli paikalliselle sähköverkkoyhtiölle mahdollisimman pian ja kiistää sähkösopimuksen.

KKV muistuttaa myös, että kuluttaja voi saada yli 12 tunnin mittaisesta sähkökatkoksesta vakiokorvausta ja mahdollisesti myös vahingonkorvausta.

Jos siis sähkökatkos kestää yli 12 tuntia, kuluttajalla on yleensä oikeus vakiokorvaukseen eli sähköverkkoyhtiö hyvittää kuluttajalle osan verkkomaksuista.

KKV:n mukaan kannattaa reklamoida verkkoyhtiölle myös silloin, jos pitkän sähkökatkon seurauksena aiheutuu vahinkoa, esimerkiksi pakasteet sulavat tai sähkölaitteet rikkoutuvat. Kuluttaja voi siis olla oikeutettu myös vahingonkorvaukseen.

Jos sähkölaskussa on toistuvasti laskutusvirhe tai lasku ei tule ajallaan, on sähkömarkkinalain mukaan kyseessä sähköntoimituksen virhe. KKV:n mukaan kannattaa tällöin tehdä reklamaatio laskun lähettäneelle sähköyhtiölle ja vaatia laskutusvirheestä hinnanalennusta.

Muutamia hyödyllisiä palveluja:

Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää sivustoa: www.reklamaatioapuri.fi

Sähkön kilpailuttamisesta lisätietoja: www.sahkonhinta.fi

Kommentoi
Ylös
>