Yritysuutiset

Stora Enso tarjosi pelkkiä pettymyksiä – Inderes: ”ohjeistus on todella pehmeä”

Metsäyhtiön toisen vuosineljänneksen tulos petti odotukset laajasti.

Stora Enson operatiivinen liiketulos laski toisella vuosineljänneksellä 287 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli 327 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat liiketulokseksi 305 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseksi osakekohtaiseksi tulokseksi 0,27 euroa.

Yhtiö itse oli arvioinut aiemmin operatiivisen liiketuloksen asettuvan huhti–kesäkuussa 270–350 miljoonan euron vaihteluvälille. Toteuma jäi siis ennustehaarukan alalaitaan.

Toimitukset olivat pienempiä erityisesti Paper-divisioonassa, ja sekä sellun että aaltopahvin raaka-aineen hinnat jatkoivat laskuaan. Tätä kompensoi vain osittain korkeampi ulkoinen liikevaihto puunhankinnassa, johon vaikutti Pohjoismaiden tiukka puutilanne viime vuonna.

Alhaisemmat myyntihinnat erityisesti sellussa ja aaltopahvin raaka-aineessa laskivat operatiivista liiketulosta 31 miljoonaa euroa. Volyymien kokonaisvaikutus oli 16 miljoonaa euroa negatiivinen erityisesti Paper-divisioonan pienempien toimitusten takia.

Geopoliittisella epävarmuudella on ollut vaikutus Stora Enson kaupankäynnin olosuhteisiin, ja tämä näkyi liikevaihdon supistumisena, kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Yhtiön mukaan kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon.

Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla. Kysynnän lasku kiihtyy paperin osalta Euroopassa. Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018.

Stora Enso toteuttaa lisätoimenpiteitä kannattavuuden turvaamisohjelmansa puitteissa vähentääkseen kustannusten kasvun sekä geopoliittisen epävarmuuden vaikutusta. Liiketoimintaympäristön nykyisten epävarmuustekijöiden vuoksi Stora Enso ei kommentoi liikevaihdon kehitystä näkymissään.

Kolmannen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen metsäyhtiö arvioi asettuvan 200–280 miljoonaan euron vaihteluvälille. Beihain, Imatran, Heinolan, Ostrołękan, Enocellin ja Veitsiluodon tehtailla on kolmannen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki.

Kunnossapidon kokonaisvaikutuksen Stora Enso olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja 30 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Analyysitalo Inderes kommentoi Stora Enson tulosraporttia Twitterissä.

”Stora Enson operatiiviset Q2-numerot jäivät odotuksista ja kertaerät pilasivat raportoidut numerot. Näkymien pettymys oli kuitenkin selvästi pelkojammekin pahempi ja Q3:n ohjeistus on todella pehmeä”, Inderes toteaa.

Stora Enson huhti-kesäkuun avainluvut (verrattuna Q2/2018):

  • Liikevaihto laski 2,1 % ja oli 2 608 (2 664) milj. euroa.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 11,0 % (12,3 %), yli 10 % jo kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Operatiivinen liiketulos oli 287 (327) milj. euroa.
  • IFRS-liiketulos oli 142 (317) milj. euroa.
  • Tulos/osake (EPS) pieneni 0,08 (0,28) euroon, ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,22 (0,31) euroa.
  • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 548 (357) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, 2,2 (1,3), nousi väliaikaisesti hieman yli 2,0 tavoitetason Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyn (vaikutus 0,6) ja IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönoton (vaikutus 0,3) seurauksena.
  • Operatiivinen ROCE oli 11,3 % (15,5 %)
Kommentoi
Ylös
>